Custom Search

ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

PART ONE: THE SCIENTIFIC MIRACLES OF THE QUR'AN

บทนำ

Introduction

กว่า 14 ศตวรรษมาแล้ว ที่เอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอาน ลงมายังมนุษย์ เพื่อให้เป็นคัมภีร์แห่งทางนำ พระองค์เรียกร้องให้มนุษย์ รับการชี้ นำสู่สัจธรรม ด้วยการยึดมั่นต่ออัลกุรอาน นับตั้งแต่วาระแรก แห่งการประกาศโองการ จวบจนกระทั่งถึงวันแห่งการตัดสิน อัลกุรอาน จะยังคงเป็นทางนำหนทางเดียว สำหรับมวลมนุษยชาติ

รูปแบบที่หาที่เปรียบไม่ได้ ของอัลกุรอาน ตลอดจนวิทยปัญญาอันล้ำเลิศ ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่า อัลกุรอานนั้น เป็นวจนะของเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ยิ่งไปกว่านั้น อัลกุรอาน ยังได้แจ้งถึงเหตุการณ์ ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย อันเป็นข้อพิสูจน์ ว่า อัลกุรอาน คือคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานลงมา ลักษณะประการหนึ่ง ก็คือ เรื่องที่เป็นความจริง ทางวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก ที่มนุษย์เราเพิ่งค้นพบ ด้วยเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษที่ 20 นั้น มีกล่าวอ้างอยู่ในอัลกุรอาน เมื่อ 1,400 มาแล้ว

แน่นอน อัลกุรอานไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์ แต่อัลกุรอานก็ได้ระบุถึงข้อเท็จจริง ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ค้นพบด้วยเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษที่ 20 เอาไว้อย่างลึกซึ้ง และรัดกุม

ในช่วงเวลาที่อัลกุรอาน ได้เริ่มเผยแพร่นั้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ยังไม่เป็นที่รู้กัน จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ ว่า อัลกุรอานเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อที่จะเข้าใจความมหัศจรรย ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของอัลกุรอาน เราควรจะทราบระดับของความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้น ในช่วงเวลาที่คัมภีร์เล่มนี้ ประทานลงมา

ในศตวรรษที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่อัลกุรอานประทานลงมานั้น สังคมอาหรับมีความเชื่อ เรื่อง อิทธิปาฏิหาริย์ อย่างไร้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพราะขาดวิทยาการ ที่จะศึกษาตรวจสอบ หรือตั้งข้อสังเกตต่อจักรวาล และธรรมชาติ ชาวอาหรับในยุคแรกๆ เชื่อเรื่องตำนาน ที่เล่าสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวอย่างเช่น พวกเขาเชื่อว่า ภูเขาช่วยหนุนฟ้าเอาไว้ โดยโลกนั้น มีลักษณะแบนราบ มีภูเขาขนาดใหญ่ อยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของโลก ภูเขาเหล่านั้น คือเสาที่ค้ำยันหลังคาฟ้าเบื้องบน

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ของสังคมอาหรับ ได้ถูกขจัดออกไป โดยอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อัรเราะอฺดฺ อายะฮ์ที่ 2 ความว่า “อัลลอฮ์ คือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลาย เอาไว้ โดยปราศจากเสาค้ำจุน..” (13:2) อายะฮ์นี้ ได้ลบล้างความเชื่อที่ว่า ท้องฟ้าลอยอยู่ได้ เพราะมีภูเขาค้ำยัน ยังมีข้อเท็จจริง ที่สำคัญอีกหลายเรื่อง ที่เปิดเผยขึ้นมา ในช่วงเวลาที่ผู้คน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

อัลกุรอาน ซึ่งถูกประทานลงมาในช่วงเวลา ที่มนุษย์ยังมีความรู้อย่างจำกัด ในเรื่องดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยานั้น กลับปรากฏข้อมูลที่สำคัญvในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ เหล่านี้ เช่น เรื่องการกำเนิดสุริยจักรวาล การกำเนิดมนุษย์ โครงสร้างของชั้นบรรยากาศ และความสมดุล ที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้ชีวิตบนโลก ดำรงอยู่ได้

ทีนี้ เรามาลองดูปรากฏการณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน

การกำเนิดจักรวาล

THE COMING OF THE UNIVERSE INTO EXISTENCE

การปรากฏของจักรวาลนั้น กุรอานได้อธิบายไว้ ในซูเราะฮ์อันอาม อายะฮ์ที่ 101 ความว่า อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์ ชั้นฟ้าและแผ่นดิน...”(อัลกุรอาน 6:101)

สิ่งที่ได้ระบุไว้ ในอัลกุรอานนั้น สอดคล้องกับการค้นพบ ทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อสรุปของวิชาฟิสิกส์ทางดาราศาสตร์ว่า ทั่วทั้งจักรวาล ตลอดจนมิติต่างๆ ของสสารและเวลา บังเกิดขึ้นสืบเนื่อง จากผลของการระเบิดครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เหตุการณ์ครั้งนั้นเรียกว่า “บิ๊ก แบง (Big Bang)” ซึ่งพิสูจน์ว่า จักรวาลเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของสิ่งๆหนึ่ง วงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมรับว่า “บิ๊กแบง” เป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น ที่ใช้อธิบายการกำเนิด และปรากฏของจักรวาล

ก่อนหน้า “บิ๊กแบง” ไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นสสาร พลังงาน หรือแม้แต่เวลา บิ๊กแบงจึงเป็นคำอธิบาย เชิงอภิปรัชญาได้ประการเดียวเท่านั้น ว่า สิ่งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมา ข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์สมัยใหม่ ที่เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นั้น เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเมื่อ 1,400 ปีมาแล้ว        

                               

การขยายตัวของจักรวาล

THE EXPANSION OF THE UNIVERSE

 

อัลกุรอานประทานลงมา เมื่อ 14 ศตวรรษที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้น ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่อัลกุรอาน ก็ได้กล่าวถึงการขยายตัว ของจักรวาลไว้แล้ว ในซูเราะฮ์อัซซาริยาต ความว่า

และเราได้สร้างฟ้ามา ให้แข็งแกร่ง และแท้จริงเรา เป็นผู้ขยายมันออก” (อัลกุรอาน 51:47)

        คำว่า “ฟ้า” ในอายะฮ์นี้ ปรากฏอีกหลายแห่ง ในอัลกุรอาน โดยมีความหมาย ถึงอวกาศ และจักรวาล ในอายะฮ์นี้ ก็ใช้ในความหมายเช่นนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า อัลกุรอาน ได้เปิดเผยว่า จักรวาลนั้น มีการแผ่ขยาย ซึ่งก็เป็นข้อสรุปที่วิทยาศาสตร์ เพิ่งค้นพบนั่นเอง

ถัดไป

หน้าหลัก

มิถุนายน 12, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม