Custom Search

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 109 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

กลุ่มชนแห่งคัมภีร์ (ยะฮูดียฺ-นัศรอนียฺ) จำนวนมาก มีความปรารถนาต่อการที่พวกเขา จะนำพวกท่านคืนกลับสู่สภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธ ภายหลังตากการมีศรัทธาของพวกท่าน เนื่องด้วยเหตุแห่งความอิจฉาริษยา อันเกิดแต่ตัวของพวกเขาเอง หลังจากการที่สัจธรรมได้ปรากฏแจ่มแจ้ง แก่พวกเขาแล้ว ดังนั้น พวกท่านจงอย่าถือโทษและจงอโหสิกรรม (ต่อพฤติกรรมของพวกเขา) จนกว่าพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะทรงนำมาด้วยคำบัญชาของพระองค์ (ให้สู้รบและลงโทษพวกนั้น ด้วยการเนรเทศ) แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมหิธานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง

มูลเหตุแห่งการประทาน

ท่านอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) กล่าวว่า : อายะฮฺนี้ ประทานลงมาในเรื่องราวของชาวยะฮูดียฺกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเขาได้กล่าว กับบรรดามุสลิมภายหลังสมรภูมิอุหุดว่า: “พวกท่านไม่ประจักษ์ถึงสิ่งที่มาประสบกับพวกท่านหรือไร? หากพวกท่านเป็นผู้ที่อยู่บนความถูกต้องแล้วไซร้ พวกท่านก็คงไม่ปราชัยในการศึกดอก! พวกท่านจงหวนกลับมาถือในศาสนาของพวกเราจะดีกว่า!” อายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมา (อัต-ตัฟสีรฺ อัล-มูนีรฺ ; ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซ-ซุหัยลียฺ เล่มที่ 1 หน้า 269)

อิมามอัส-สุยูฏียฺ (ร.ฮ.) ระบุว่า : มีชายชาวยะฮูดียฺ 2 คน ที่อิจฉาริษยาต่อชาวอาหรับเป็นที่สุด คือชายที่ชื่อ หุยัยฺ อิบนุ อัคฏอบ และอบูยาสิรฺ อิบนุ อัคฏอบ ชาย 2 คนนี้ อิจฉาริษยาต่อชาวอาหรับ ที่พระองค์อัลลอฮฺทรงส่งศาสนทูตมาเป็นชาวอาหรับ ทั้งสองจึงพยายามอย่างสุดกำลัง ในการขัดขวางผู้คนมิให้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมาในเรื่องราวของบุคคลทั้งสอง (ลุบาบุนนุกูล ; อัส-สุยูฏียฺ หน้า 21) 

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 113 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

และ ชาวยะฮูดียฺได้กล่าวว่า พวกนะศอรอหาได้ตั้งอยู่บน (ความถูกต้อง) อันใดไม่ และพวกนะศอรอได้กล่าวว่า พวกยะฮูดียฺหาได้ตั้งอยู่บน (ความถูกต้อง) อันใดไม่ (พวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างปรักปรำกันเอง) ทั้งๆ ที่พวกเขาก็อ่านคัมภีร์ (เล่มเดียวกัน คือคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) เช่นนั้นแล บรรดาผู้ที่ไม่รู้ ได้กล่าวเหมือนคำกล่าวของพวกเขา พระองค์อัลลอฮฺก็จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขา ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ถึงสิ่งที่พวกเขาเคยมีความขัดแย้งกันในสิ่งนั้น”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อิบนุ อบีหาติม คัดสายรายงานจากสายรายงานของสะอีด หรืออิกริมะฮฺจากท่านอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ว่า : เมื่อชาวนะศอรอจากเมืองนัจญ์รอน ได้ส่งคณะตัวแทนมาพบท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) พวกปุโรหิตและธรรมาจารย์ของชนยะฮูดียฺก็มา แล้วชนทั้งสองก็โต้เถียงกัน

ฝ่ายปุโรหิตชาวยะฮูดียฺที่ชื่อ รอฟิอฺ อิบนุ หุร็อยมิละฮฺ กล่าวว่า : “พวกท่าน (หมายถึงพวกนะศอรอ) หาได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดไม่” แล้วรอฟิอฺก็ปฏิเสธต่อท่านนบี อีซา (อ.ล.) และคัมภีร์อัล-อินญีล ฝ่ายชาวนะศอรอจากเมืองนัจญ์รอนก็มีชายผู้หนึ่งกล่าวโต้ชาวยะฮูดียฺกลุ่มนั้น ว่า “พวกท่านก็หาได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดไม่!” แล้วชายผู้นั้นก็ปฏิเสธความเป็นนบีของมูซา (อ.ล.) และปฏิเสธคัมภีร์อัต-เตารอต พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมาในเรื่องดังกล่าว (ลุบาบุนนุกูลฯ ; อัส-สุยูฏียฺ หน้า 22)

ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซ-ซุหัยลียฺ ระบุว่า : อายะฮฺนี้ประทานลงมาในเรื่องราวของพวกยะฮูดียฺซึ่งเป็นชาวเมืองมะดีนะฮฺ และพวกนะศอรอที่เป็นชาวเมืองนัจญ์รอน กล่าวคือ เมื่อคณะตัวแทนของเมืองนัจญ์รอน ได้มาพบท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ที่นครมะดีนะฮฺ พวกปุโรหิตและธรรมาจารย์ของยะฮูดียฺก็มาพบพวกเขา แล้วพวกยะฮูดียฺกับพวกนะศอรอก็อภิปรายโต้เถียงกันจนเสียงดัง

ฝ่ายยะฮูดียฺกล่าวว่า : “พวกท่านหาได้ตั้งอยู่บนศาสนาที่ถูกต้องไม่” แล้วพวกยะฮูดียฺก็ปฏิเสธต่อนบีอีซา (อ.ล.) และคัมภีร์อัล-อินญีล ฝ่ายพวกนะศอรอก็กล่าวแก่พวกยะฮูดียฺว่า “พวกท่านก็หาได้ตั้งอยู่บนศาสนาที่ถูกต้องไม่” แล้วพวกนะศอรอก็ปฏิเสธต่อนบีมูซา (อ.ล.) และคัมภีร์อัต-เตารอต พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา (อ้างจาก ตีฟสีร อัล-บะหฺรุลมุหิฏ 1/350 , ดู อัต-ตัฟสีรฺ อัล-มุนีรฺ เล่มที่ 1 หน้า 275)

www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม