Custom Search

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ
                                                
ความหมายของการ ตะดับบุรฺ อัลกุรอาน

สัลมาน บิน อุมัร อัส-สุนัยดีย์ 

ตะดับบุรฺ ในรากศัพท์ภาษาอาหรับ

ความดั้งเดิมของคำว่า ตะดับบุรฺ คือ การพิจารณา และคิดใคร่ครวญ ถึงผลในบั้นปลายของสิ่งต่างๆ   การตะดับบุรฺ ถ้อยคำจึงหมายความว่า การดูตั้งแต่ต้นคำพูด และท้ายคำพูด แล้วดูทวนอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเห็นได้ชัดว่า คำดังกล่าวนี้ มาในรูปของสำนวนกริยา “ตะฟะอฺอุล” เช่นเดียวกับ ตะญัรรุอฺ, ตะฟะฮฺฮุม และ ตะบัยยุน ด้วยเหตุนี้ จึงมีทัศนะที่บอกว่า ตะดับบุรฺ มาจากความหมายที่ว่า การพิจารณาดูส่วนหลังของสิ่งต่างๆ นั่นคือจุดสุดท้าย หรือบั้นปลายของมันนั่นเอง ความหมายดังกล่าว รวมถึงการตะดับบุรฺคำพูด หรือถ้อยคำด้วย เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

﴿أَفَلَمۡ يَدَّبَّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ﴾ [المؤمنون: ٦٨]

ความว่า “พวกเขามิได้ ตะดับบุรฺ (พิจารณาใคร่ครวญ) ถ้อยคำ กระนั้นหรือ?”  (อัล-มุอ์มินูน 68)

ความหมายของการตะดับบุรฺอัลกุรอาน

คือ การพยายามทำความเข้าใจความหมาย จากถ้อยคำของอัลกุรอาน และคิดใคร่ครวญ ในสิ่งที่โองการอัลกุรอาน ได้สื่อให้เห็น อย่างตรงไปตรงมา และนัยที่ซ่อนเร้น ในโองการเหล่านั้นด้วย รวมถึงองค์ประกอบ ที่เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ความหมายดังกล่าว ปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งบางทีถ้อยคำผิวเผิน ในโองการนั้นๆ อาจจะไม่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ว่า ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว อาจจะอยู่ในรูปของการบ่งชี้ หรือการสะกิดเตือน ในรูปแบบต่างๆ การตะดับบุรฺ จะรวมถึงการเกิดผล ที่ให้คุณประโยชน์ต่อหัวใจ กล่าวคือหัวใจมีสภาพสงบเสงี่ยม ต่อคำตักเตือน ของอัลกุรอาน ตอบรับอย่างนอบน้อมต่อคำสั่งต่างๆ ในอัลกุรอาน และนำบทเรียน จากอัลกุรอาน มาใช้ในชีวิต

อัฏ-เฏาะบะรีย์ ได้กล่าวว่า ในพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ ﴾ [ص: ٢٩] 

ความว่า “นั่นคือคัมภีร์ (อัลกุรอาน) ที่เราได้ประทานลงมา ให้แก่เจ้า ซึ่งมีความจำเริญ เพื่อพวกเขา จะได้พินิจพิจารณา โองการต่างๆ ของอัลกุรอาน และเพื่อปวงผู้มีสติปัญญา จะได้รับบทเรียน” (ศอด 29)

หมายถึง “เพื่อให้พวกเขาได้พิจารณาใคร่ครวญเนื้อหาต่างๆ อันเป็นหลักฐานของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ของพระองค์ที่มีอยู่ในนั้น เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้มันเป็นบทเรียนและปฏิบัติตามมัน”

อบู บักรฺ อิบนุ ฏอฮิรฺ ได้กล่าวว่า “จงพิจารณาใคร่ครวญ ในความสุขุมนุ่มนวล ของสำนวนโวหารมัน จงเรียกร้องตัวเจ้า ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมัน และเรียกร้องหัวใจของเจ้า ให้ทำความเข้าใจความหมายของมัน และให้สัมผัสแห่งความสุขของเจ้า เกิดขึ้น ด้วยการมุ่งเข้าหามัน”

อัล-ฮะเราะวีย์ ได้กล่าวว่า “องค์ประกอบของการ ตะซักกุรฺ (การได้รับบทเรียน) มีอยู่สามประการ คือ การรับประโยชน์จากคำเตือน การมองเห็นด้วยอุทาหรณ์ และการได้รับผลเป็นอานิสงค์ จากความคิด”

จากคำกล่าวต่างๆ ของบรรดาอุละมาอ์เราสรุปได้ว่า การตะดับบุรฺอัลกุรอานนั้น ต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้  คือ

- ต้องรู้ความหมายของถ้อยคำ และนัยที่เป็นเป้าประสงค์
- การพิจารณาสิ่งที่โองการนั้นๆ ต้องการชี้ให้เห็น โดยพิจารณาจากการเรียบเรียงสำนวน และรูปประโยค
- การใช้ปัญญาตอบสนอง ต่อหลักฐานต่างๆ ของอัลกุรอาน และให้หัวใจได้เคลื่อนไหว ตามเนื้อหา ที่สร้างความปิติยินดี และข้อตักเตือนสั่งห้ามต่างๆ ของมัน
- นอบน้อมยอมรับต่อคำสั่งต่างๆ ของอัลกุรอาน และเชื่อมันต่อเรื่องราวบอกเล่า ที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอาน

ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตะดับบุรฺ

อัล-ฟะฮ์มฺ (ความเข้าใจ) คือ การรู้ถึงความหมายของคำพูด

อัล-ฟิกฮฺ (ความเข้าใจเชิงลึก) คือ การรู้ถึงข้อบ่งชี้ต่างๆ ของคำพูดด้วยการพิจารณาให้ถี่ถ้วน

อัล-บะศีเราะฮฺ (การรู้อย่างประจักษ์) หมายถึง การรู้อย่างสมบูรณ์

ถัดไป

หน้าหลัก

กุมภาพันธ์ 9, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม