Custom Search

ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน

โดย... ซัยคฺ มูฮำหมัด บินญามีล ซัยนู

อัลกุรอาน เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ ที่พระองค์ประทานแด่ท่านนบีมูฮำหมัด เพื่อเป็นทางนำ และแนวทางดำเนินชีวิต อย่างสงบสุข แก่มวลมนุษยชาติ อัลกุรอานมีทั้งหมด 114 ซูเราะฮ์ เริ่มต้นด้วยซูเราะฮ์อัลฟาติหะฮ์ และจบท้ายด้วยซูเราะฮ์อันนาส และมีทั้งหมด 30 ยุซ   จะขอกล่าวถึงส่วนหนึ่ง จากความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน ซึ่งมีดังนี้

1. การอ่านอัลกุรอาน จะได้รับผลบุญอย่างมากมาย คือ การเพียงแค่ 1 ตัวอักษร จะได้รับผลบุญ เท่ากับ 10 ผลบุญ ท่านนบีมูฮำหมัด กล่าวว่า  “ผู้ใดที่อ่านพระดำรัสของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) หนึ่งตัวอักษร เขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้น จะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า  ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่ อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร” (หะดีษหะซัน ศอหี้ห บันทึกโดยติรมีซีย์)

2. การละหมาดจะไม่ได้รับการตอบรับ หากไม่มีการอ่านซูเราะฮ์อัลฟาติหะฮ์  ซึ่งซูเราะฮ์อัลฟาติหะฮ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งจากอัลกุรอาน ท่านนบีมุฮำหมัด กล่าวว่า “ไม่ใช่การละหมาด สำหรับบุคคล ที่ไม่อ่านซูเราะฮ์อัลฟาติหะฮ์” (หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม)

3. อัลกุรอาน เป็นพระมหาคัมภีร์เดียว ที่อัลลอฮ์ ทรงรักษา จากการถูกบิดเบือน และแก้ไข อัลลอฮ์ ตรัสความว่า เราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และแท้จริงเรา เป็นผู้รักษามัน อย่างแน่นอน  (อัลฮิจรฺ : 9 )

4. อัลกุรอาน จะไม่มีความขัดแย้งกัน ระหว่างโองการต่างๆ ที่อยู่ในนั้น  อัลลอฮ์ ตรัสความว่า พวกเขาไม่พิจารณาดูอัลกุรอาน บ้างหรือ ?  และหากว่า อัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้ว แน่นอนพวกเขาก็จะพบว่า ในนั้นมีความขัดแย้งกัน อย่างมากมาย (อันนิซาอฺ:82)

5. อัลกุรอาน เป็นสิ่งที่ง่าย ในการที่จะอ่าน ท่องจำ ศึกษา ใคร่ครวญ และทำความเข้าใจ  อัลลอฮ์ ตรัสความว่า และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้ เป็นที่เข้าใจง่าย แก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้าง ที่รับข้อตักเตือนนั้น   (อัลเกาะมัร : 32)

6. อัลกุรอาน เป็นปาฏิหาริย์ (มะอ์ญิซาต) อันยิ่งใหญ่ ที่อัลลอฮ์ ประทานแก่ท่าน นบีมูฮำหมัด  และจะไม่มีใครสามารถแต่ง หรือลอกเลียนแบบได้  ซึ่งอัลลอฮ์ เคยให้นบีมูฮำหมัดท้าทาย กับผู้ปฏิเสธศรัทธาอาหรับกุร็อช ว่า หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มุฮัมมัด) เป็นผู้ปั้นแต่ง (อัลกุรอ่าน) ขึ้นเอง จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงนำมา สักบทหนึ่ง เยี่ยงนั้น และจงเรียกร้อง ผู้ที่พวกท่านสามารถนำมาได้ นอกจากอัลลอฮ์ หากพวกท่านเป็นผู้สัจจริง  (ยูนูส : 38)

7. อัลกุรอาน จะให้ความสงบสุข และความเมตตา จากอัลลอฮ์ แก่ผู้อ่าน  ท่านนบีมุฮำหมัด  กล่าวว่า  “ไม่มีกลุ่มบุคคลใด ที่รวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่ง จากบ้านของอัลลอฮ์ (มัสยิด) แล้วพวกเขาต่างอ่านคัมภีร์ ของอัลลอฮ์ (อัลกุรอาน) พร้อมทั้งศึกษาทำความเข้าใจ กับคัมภีร์นั้น นอกจากความสงบ จะถูกประทานลงมา แก่พวกเขา ความเมตตาของอัลลอฮ์ ก็จะถูกแผ่ให้แก่พวกเขา มวลมลาอิกะฮ์จะสยบปีก ให้แก่พวกเขา แล้วอัลลอฮ์ก็จะดำรัสถึงพวกเขา กับผู้ใกล้ชิดพระองค์ (ด้วยความภาคภูมิใจ)”  (หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยมุสลิม)

8. อัลกุรอานเป็นทางนำ ในการดำเนินชีวิต แก่ผู้ที่มีชีวิตเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับคนที่ตายแล้ว อัลลอฮ์ ตรัสความว่า เพื่อตักเตือนผู้ที่มีชีวิต และเพื่อข้อตักเตือนนั้น เป็นหลักฐานยืนยัน แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา  (ยาซีน : 70) 

และอัลลอฮ์ ตรัสความว่า “และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้”  (อันนัจม : 39)

อิมามชะฟีอีย์ ได้ให้ทัศนะจากโองการข้างต้นว่า    “ผลบุญของการอ่านอัลกุรอาน จะไม่ถึงแก่ผู้ตาย เพราะการอ่านอัลกุรอาน เป็นการงานของผู้ที่มีชีวิตอยู่ และคนที่ตายไปแล้ว จะไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้นในกรณีการอ่านอัลกุรอาน ของลูกที่ดี ผลบุญย่อมถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว เพราะลูกที่ดีนั้น เป็นผลมาจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ดังที่ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์  ”

9. อัลกุรอาน สามารถเป็นยารักษาโรค ของจิตวิญญาณ เช่น โรคแห่งการปฏิเสธ  โรคกลับกลอก โรคโอ้อวด โรคอิจฉาริษยา โรคมืด โรคซึมเศร้า และอื่นๆ   อัลลอฮ์ ตรัสความว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) จากพระเจ้าของพวกท่าน ได้มายังพวกท่านแล้ว และ (มัน) เป็นการบำบัด สิ่งที่มีอยู่ในทรวงอก  และเป็นการชี้แนะทาง และเป็นความเมตตา แก่บรรดาผู้ศรัทธา  (ยูนูส : 57)

และอัลลอฮ์ ตรัสความว่า “และเราได้ให้ส่วนหนึ่ง จากอัลกุรอานลงมา ซึ่งเป็นการบำบัด และความเมตตา แก่บรรดาผู้ศรัทธา”  (อิสรออฺ : 82)

10. อัลกุรอาน จะให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่อ่านมัน ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ท่านนบีมูฮำหมัด กล่าวว่า จงอ่านอัลกุรอ่าน เพราะแท้จริงอัลกุรอ่าน จะมาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เป็นผู้ที่ช่วยเหลือแก่เพื่อนของมัน (ผู้ที่อ่านอัลกุรอ่าน) (หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยุมสลิม)

11. อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่จะยืนยัน ถึงคัมภีร์ที่ถูกประทาน มาก่อนหน้านี้  อัลลอฮ์ ตรัสความว่า  “และเราได้ประทานคัมภีร์ ลงมาแก่เจ้า ด้วยความสัจธรรม ในฐานะเป็นที่ยืนยันคัมภีร์ ที่อยู่เบื้องหน้ามัน และเป็นที่ควบคุมคัมภีร์ (เบื้องหน้า) นั้น  (อัลมาอิดะฮฺ : 48)

ถัดไป

หน้าหลัก

กันยายน 19, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม