Custom Search

การรวบรวมอัลกุรอาน

โดย...ยูซุฟ  อบูบักร

เสมือนคำนำ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตายิ่ง

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเฉกเช่น ปัจจุบัน ความเจริญรุดหน้าทางด้านวัตถุ และการรุกคืบของเทคโนโลยี สารสนเทศ มีบทบาทอย่างสูงต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ในขณะที่ด้านศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ กลับลดน้อยถอยลง วันนี้ จึงเป็นปลายยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความมืดบอด ผู้คนจำนวนมาก จมปลักอยู่กับภาพมายาหลอกลวง ต่างดิ้นรนตะเกียกตะกายหาวัตถุ มาหุ้มประดับแห่งกายตน และผลสุดท้าย ของความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้ฉุดกระชากหัวใจผู้คน ดิ่งสู่หุบเหวของความตกต่ำ ส่งผลให้สังคมเผชิญหน้ากับวิกฤติทางด้านต่างๆ

การที่เราต้องกลับมายืนเผชิญหน้า กับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อตัวเอง และผู้คนที่อยู่รายล้อม ได้ปลอดภัย ทั้งในโลกดุนยาอันแสนวุ่นวาย และโลกอาคิเราะฮฺที่จีรัง จึงเป็นภารกิจ ที่พวกเราต้องร่วมกันแสวงหา ปัจจัย สำคัญประการหนึ่งที่จะนำพวกเรา ไปสู่ความสำเร็จได้ คือ การกลับไปสู่การยึดมั่น ตามแนวทางของอัลกุรอาน และจริยวัตรของท่านรอสูลุลลอฮฺ อย่างเต็มรูปแบบ งานเขียนชิ้นนี้ เพื่อนำเสนอถึงความทุ่มเทพยายามของ บรรดากัลยาณชน (เศาะหาบะฮฺ) ในการจัดเก็บ รวบรวม บันทึกอัลกุรอาน นับว่าเป็นการสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ แก่มวลมุสลิมรุ่นหลัง และขณะเดียวกัน เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ แก่สาธารณชน พร้อมทั้งเป็นการชำระประวัติศาสตร์บางตอน ที่ถูกบิดเบือน หรือถูกใส่ไคล้จากศัตรูของอิสลาม   

และเหตุผลอีกประการหนึ่ง เพราะต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการดีๆ ที่ทางฝ่ายศาสนา และวัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย จัดขึ้น ซึ่งมีไม่บ่อยครั้งนักในสยามประเทศ หวังว่าผู้อ่านคงได้รับความเข้าใจในระดับหนึ่ง และจะช่วยสร้างความกระจ่าง ในบางประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นข้อพิพาทอยู่

บทนำ

อิสลาม คือ ศาสนาของอัลลอฮฺ ที่พระองค์ทรงประทานคัมภีร์ฉบับสุดท้าย เพื่ออธิบายแจกแจงหลักธรรมคำสอนของศาสนา พระองค์ยังทรงแต่งตั้งรอสูล เพื่อนำพามวลมนุษยชาติ ออกจากความมืดมนสู่หนทาง แห่งแสงสว่าง และจากความหลงผิด สู่ทางนำแห่งสัจธรรม ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ บทบัญญัติในอิสลามได้ประมวลคำสอนอันประกอบด้วยคำสั่งใช้ คำสั่งห้าม และคำบอกกล่าวที่ประกาศโดยนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผ่านคำวิวรณ์ (วะหฺยู) จากอัลลอฮฺ เพื่อตอบสนองความต้องการตามสัญชาติญาณดั้งเดิม ของมวลมนุษยชาติต่อ การกำหนดวิถีชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อจะได้มีความสุข-สำเร็จทั้งโลกดุนยานี้ และ โลกอาคิเราะฮฺ

อัลกุรอานและสุนนะฮฺ จึงเป็นแหล่งที่มาของบทบัญญัติสำคัญสองประการ ที่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺ และทั้งสองหลักดังกล่าว เป็นแหล่งที่มาของบทบัญญัติศาสนา ที่ครอบคลุมเรื่องราว ในศาสนาอิสลามทั้งหมด มุสลิมในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มาถึงยุคปัจจุบันและจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ

อัลกุรอาน ถือ เป็นมหาคัมภีร์อันสูงส่งของศาสนาอิสลาม เป็นธรรมนูญที่ใช้ในการดำเนินวีถีชีวิต ของมวลมุสลิมทั่วทุกมุมโลก มีหลักธรรมคำสอนที่คลอบคลุมในทุกมิติ เป็นแหล่งกำเนิดของศิลป์ และศาสตร์แขนงสาขาต่าง ๆ เป็นคัมภีร์แห่งชีวิต ที่บรรดามุสลิม ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ต่างมุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ อย่างละเอียดเจาะลึก พยายามท่องจำ ทำความเข้าใจความหมาย เพื่อนำมาพิจารณาใคร่ครวญ และก้าวสู่การปฏิบัติ อัลกุรอาน จึงเป็นคัมภีร์ที่อยู่ในหัวใจของบรรดามุสลิมทุกยุค ทุกสมัย พวกเขาต่างพยายามปกปักษ์รักษา และหวงแหนมาโดยตลอด ด้วยกับคุณลักษณะอันโดดเด่นดังที่กล่าวมา อัลกุรอาน จึงมีบทบาท และอิทธิพลอย่างสูง ส่งต่อการสร้างความเปี่ยมสุข ความสันติภาพให้ปรากฏขึ้นบนผืนโลกใบนี้

เมื่อเราได้ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน อย่างพิจารณาใคร่ครวญ จะพบได้ว่าอัลกุรอาน ได้บอกเรื่องราวต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ จะเป็นคำตอบของทุกคำถาม ให้ความสำคัญต่อความเป็นเอกภาพของผู้คนในสังคม เป็นอย่างมาก และได้ประณามความแตกแยก โดยคาดโทษไว้อย่างรุนแรง ได้บอกถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างมวลมนุษยชาติ หรือบอกแม้กระทั่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์วิทยา ที่มนุษย์ต้องพึ่งพา ขณะเดียวกัน อัลกุรอานก็ได้ห้ามปราม และกำหนดบทลงโทษอย่างหนัก ต่อการกระทำสิ่ง ที่ขัดขวางในเรื่องของความดีงาม และการนำมวลมนุษยชาติ ไปสู่ความโกลาหลวุ่นวาย และความโหดร้ายทารุณ 

นิยามอัลกุรอาน....>>>>....Click next

www.islammore.com

 

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม