Custom Search

สรุปการรวบรวม อัลกุรอาน

โดย...  ญาลีละฮ์ รัตโส

การรวบรวม อัล-กุรอานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

- แผ่นจารึก (การบันทึก)

- ในหัวอก (การท่องจำ)

การรวบรวมในแผ่นจารึก (การบันทึก) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

สมัยท่านนบี

สาเหตุ : เพื่อเพิ่มความแม่นยำ โดยคำนึงถึงโองการต่างๆ ที่ถูกประทานลงมา

วิธีการ : บันทึกโองการแห่งอัลลอฮ์ ไว้ตามแผ่นจารึกต่างๆ เช่น ก้านอินทผลัม, กระดูก, แผ่นหิน, และอื่นๆ แต่ไม่มีการบันทึกไว้ในที่เดียวกัน

สมัยท่านอบูบักร

สาเหตุ: ความเหวาดกลัวว่า อัลกุรอาน จะสูญสลาย ไปพร้อมกับการชะฮีดของบรรดาศอฮาบะฮ์ ในสงครามยะมามะห์

ผู้รวบรวม : ท่าน เซด บิน ษาบิต

วิธีการ : นำอายะห์ที่ได้ยินได้ฟัง มาจากท่านรอซู้ล   พร้อมพยาน 2 คน และสำหรับโองการ ที่ถูกบันทึกไว้ในสมัยท่านนบี   นำมาจากแผ่นจารึกต่างๆ  โดยย้ายมาบันทึกและรวบรวมไว้ในคัมภีร์

สมัยท่านอุษมาน

สาเหตุ : ความหวั่นเกรง ที่จะเกิดการขัดแย้ง ระหว่างแคว้นต่างๆ ในขณะที่แต่ละแคว้นมีการอ่าน ที่แตกต่างไป และทำให้เกิดการกล่าวหากัน เกี่ยวกับความผิดพลาด

ผู้รวบรวม : เซด บิน ษาบิต, อับดุลลอฮ์ บิน ซุเบร, ซะอีด บิน อาซ, อับดุลเราะห์มาน บิน ฮาริส

วิธีการ : คัดลอกสิ่งที่ท่านอบูบักร ได้รวบรวมไว้ในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมกับยกเลิกการอ่านเหล่านั้น คงเหลือไว้เฉพาะการอ่านของกุเรช  และส่งไปยังแคว้นต่างๆ

ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้ เป็นการให้ความสำคัญแบบฉบับ ของท่านนบีมูฮำมัด  และบรรดาศอฮาบะฮ์ของท่าน ในความพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งธรรมนูญของอิสลาม ซึ่งจำเป็น และควรค่าแก่การรักษาไว้ แก่ชนรุ่นต่อๆ ไปในภายภาคหน้า รายงานฉบับนี้ ยังได้รวบรวมไว้ซึ่งประโยชน์อันมากมาย ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  

1. ในสมัยท่านนบี  อายาตต่างๆได้กระจัดกระจาย อยู่ตามแผ่นจารึกต่างๆ ได้แก่ แผ่นหิน หนังสัตว์ ก้านอินทผลัม และ อื่นๆ

2. อัลกุรอาน ซึ่งเราได้อ่านกันอยู่ทุกวันนี้ ได้ถูกบันทึกทั้งหมด ตั้งแต่สมัยท่านนบี   แต่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นเล่มๆ อย่างทุกวันนี้

3. ทำให้เราเข้าใจความหมายของ อัลกุรอาน ทั้งทางด้านภาษา และทางด้านวิชาการ

4. อัลกุรอาน ถือเป็นหนึ่งในบรรดามั๊วะญิซาตต่างๆ ที่ได้ถูกปกป้องรักษา จากการบิดเบือน ตั้งแต่สมัยท่านนบี  จวบจนปัจจุบัน และอนาคต

5. ขั้นตอนการรวบรวม อัลกุรอาน แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน  ในสมัยท่านนบี   ท่านอบูบักร และท่านอุษมาน

6. ทำให้เข้าใจถึงเหตุผลต่างๆ ที่ไม่มีการรวบรวม อัลกุรอานในสมัยท่านนบี

7. การรวบรวม อัลกุรอาน ในสมัยท่านอบูบักร เพราะเกรงว่า อัลกุรอานจะสูญสลาย ไปพร้อมกับบรรดาชุฮาดาอ์ในสงคราม

8. การรวบรวม อัลกุรอานในสมัยท่านอุษมาน เพราะเกรงกลัวฟิตนะห์ ที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางด้านการอ่าน

9. ท่าน เซด บิน ษาบิต คือผู้รวบรวม อัลกุรอาน ในสมัยท่านอบูบักร และเช่นเดียวกับที่เป็นหนึ่ง ในผู้ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวม  อัลกุรอานในสมัยท่านอุษมาน

10. หากมีการขัดแย้งกัน เกี่ยวกับการอ่าน ในสมัยท่านอุษมาน ให้ยึดเอาสำเนียงการอ่านของกุเรช เป็นเกณท์ชี้ขาด

11. จากบรรดาผู้ที่มีส่วนร่วม ในการรวบรวม อัลกุรอาน ในสมัยท่านอุษมาน ได้แก่ เซด บิน ษาบิต, อับดุลลอฮ์ บิน ซุเบร, ซะอีด บิน อาซ, อับดุลเราะห์มาน บิน ฮาริส

รายงานฉบับนี้ จะไม่สำเร็จลง โดยปราศจากความช่วยเหลือ ของพระองค์อัลลอฮ์  ขอให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้ค้นคว้า และเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ด้วยเถิด อามีน


บรรณานุกรม

* القرآن الكريم
1. ابن العربي، القاضي أبي بكر، 2011م، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  ، ط5، دار الكتب العلمية : لبنان.
2. أبو الحسن، مسلم بن الحجاج النيسابوري،1430 هـ/2009م، صحيح مسلم، اعتنى به: ياسر حسن، ط1، مؤسسة الرسالة ناشرون: دمشق .
3. أبو داود، سليمان بن الأشعت السجستاني، د.ت. سنن أبي داود، اعتنى به: بيت الأفكار الدولية، د.ط، د.م: بيت الأفكار الدولية.
4. أبو الخيل، محمد ابراهيم. 1430ه/ 2009م، تاريخ خلفاء الراشدين، ط1، دار الفضيلة: الرياض.
5. ابن الخطيب، 1980م، الفرقان، بيروت: دارالكتب العلمية.
6. ابن منظور، محمد بن مكرم، د.ت، لسان العرب، د.ط، القاهرة: دار المعارف.  
7. البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد، د.ت، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ر سول الله وسننه أيامه، د.ط، د.مط: دار طوق النجاة.
8. جمعية خريجي الجامعات والمعاهد بتايلند، 1419 هـ، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة التايلندية، د.ط، مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف: المدينة المنورة.
9. الحسن، محمد علي، 1998م/ 1419 هـ، المنار في علوم القرآن، الطبعة الأولى، بيروت: دارالفكر العربي.
10. الحفيان، أحمد محمود عبدالسميع، 2003م/1424هـ، التجديد في الإتقان والتجويد، بيروت: دارالكتب العلمية.
11. الدوسري، محمود بن أحمد، 1428 هـ، عظمة القرآن الكريم، ط1، الرياض : دار ابن الجوزي .
12. الزرقاني، محمد عبدالعظيم، 1988م/1408هـ، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط1، بيروت: دارالفكر.
13. الزركشي، بدرالدين محمد بن عبدالله،1427 هـ/2006م، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، البرهان في علوم القرآن، د.ط، القاهرة: دار الحديث.
14. صفوان عدنان، د.ت، زيد بن ثابت كاتب الوحي و جامع القرآن، د.ط، د.م.
15. الطيار، مساعد سليمان. 1429 هـ / 2008م، المحرر في علوم القرآن، ط2، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية: جدة.
16. القطان، مناع خليل، 1393هـ/1973 م، المباحث في علوم القرآن، د.ط، الرياض: منشورات العصر الحديث.
17. سامي بن عبدالله المغلوث، 1428 هـ/2007م، أطلس الخليفة أبي بكر الصديق، ط3، الرياض : العبيكان .
18. سامي بن عبدالله المغلوث، 1429 هـ/2008م، أطلس حروب الردة، ط1، الرياض : العبيكان .
19. العمري، أكرم ضياء، 1430 هـ/2009م، عصر الخلافة الراشدة، ط6، العبيكان : الرياض.
20. مهدي رزق الله، 1424 هـ، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ط2، دار إمام الدعوة: الرياض.

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม