Custom Search

ขั้นตอนการรวบรวม อัล-กุรอาน

โดย...  ญาลีละฮ์ รัตโส

การรวบรวม อัลกุรอานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

1. การรวบรวมในหัวอก (การจดจำ)
2. การรวบรวมในแผ่นจารึก (การบันทึก)
 
1-) การรวบรวม อัลกุรอานในหัวอก (การจดจำ)

คือ การทำให้การท่องจำ อัลกุรอาน เป็นที่ง่ายดายสำหรับบรรดามุสลิม ไม่ว่าผู้ท่องจำ อัลกุรอานนั้นจะเป็นเจ้าของภาษาอาหรับ (ผู้ที่มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอาหรับได้) หรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ตาม

พระองค์อัลลอฮ์  ได้บอกให้รอซูล  ของพระองค์ ได้ทราบถึงความง่ายดายในการอ่าน และการท่องจำ อัลกุรอาน ไว้ในอายะห์หนึ่งความว่า

" เราจะสอนให้เจ้าอ่าน แล้วเจ้าจะไม่ลืม เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น "

พระองค์อัลลอฮ์  จะทรงสอน อัลกุรอาน ให้กับท่านรอซูล  และท่านก็จะท่องมันขึ้นใจในหัวอก โดยไม่มีวันลืมอายะห์ต่างๆนั้นเลย แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พระองค์ประสงค์จะลบล้าง ท่านก็จะลืม ในอายะห์นี้ นับได้ว่าเป็นปาฏิหารย์ของท่านนบี  ผู้อ่านไม่ออกและเขียนไม่เป็น นับได้ว่าเป็นการพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ ถึงความสัจจะในการเป็นนบี  ของท่าน

"และโดยแน่นอนเราได้ทำให้ อัลกุรอาน เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับการตักเตือนนั้น"

และพระองค์ยังได้กล่าวไว้อีกความว่า

" เจ้าอย่าได้กระดิกลิ้นของเจ้า เนื่องด้วย อัลกุรอาน เพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ แท้จริงหน้าที่ของเรา คือการรวบรวม อัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจำ ดังนั้น เมื่อเราอ่าน อัลกุรอาน เจ้าจงติดตามการอ่านนั้น แล้วแท้จริงหน้าที่ของเรา คือการอธิบาย อัลกุรอาน "

แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์  ได้กล่าวไว้ถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูล  ด้วยการจดจำ อัลกุรอาน ขณะที่ญิบรีลได้อ่านให้ท่านฟัง ท่านรอซูล  ได้ใช้ความพยายามในการอ่าน และได้กระดิกลิ้นของท่าน พร้อมกับเขา เพื่อที่จะจดจำ สิ่งที่ญิบรีลได้อ่านให้แก่ท่าน ดังนั้น พระองค์อัลลอฮ์  จึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านของญิบรีล ให้จบเสียก่อน และอย่าได้ด่วนกระดิกลิ้น เพื่อเป็นการรีบเร่งในการท่องจำ  المحرر في علوم القرآن، ص 147

2-) การรวบรวม อัลกุรอาน ในแผ่นจารึก (การบันทึก)

การรวบรวม อัลกุรอาน ซึ่งหมายถึงการบันทึก บรรดานักวิชาการ ได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ในสมัยท่านนบี
ขั้นตอนที่ 2: ในสมัยท่านอบูบักร
ขั้นตอนที่ 3: ในสมัยท่านอุษมาน

ในทุกๆขั้นตอน มีรายละเอียดเฉพาะ ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุ  ผู้รวบรวม  วิธีการ  และ  เป้าหมาย

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม