Custom Search

 ความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน

โดย......ญาลีละฮ์ รัตโส

 ได้มีการริเริ่มบันทึก อัลกุรอาน ครั้งแรกตั้งแต่สมัยท่านนบี หากแต่การบันทึกนั้นแตกต่างจากการบันทึกในสมัยต่อๆมา ซึ่งท่านนบี ห้ามการบันทึกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ อัลกุรอานและหากมีการบันทึกสิ่งใดนอกเหนือจากอัลกุรอาน ท่านได้มีคำสั่งให้ลบหรือทำลายสิ่งต่างๆเหล่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านเกรงว่าจะทำให้เกิดการสับสนระหว่าง อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ กับคำพูดของท่านนบี  เอง

ดังกล่าวนี่เองทำให้เราทราบว่า ท่านนบี ได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำอายาตต่างๆ พร้อมกันนั้นยังให้ความสำคัญกับการบันทึกอัลกุรอาน อีกด้วย ดั่งเหตุผลที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้

- การบันทึกนั้น จะเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัลกุรอาน ถึงแม้จะมีการเสียชีวิตของบรรดาผู้ท่องจำอัลกุรอานอย่างมากมายก็ตาม

- ทำให้เราทราบว่าการบันทึก อัลกุรอานไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ในสมัยท่านอบูบักร หากแต่แนวทางและวิธีการบันทึกเท่านั้น ที่แตกต่างออกไปจากการบันทึกในสมัย ท่านนบี

- ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ และเกิดความง่ายดายแก่การท่องจำ

- ทำให้สัญญาของพระองค์อัลลอฮ์ ที่จะรักษาไว้ซึ่งคัมภีร์ของพระองค์ จากการบิดเบือนนั้นเป็นที่ประจักษ์

- สอนให้รู้ถึงการเขียน เพราะส่วนใหญ่ของมุสลิมในสมัยนั้นอ่านไม่ออก และเขียนไม่เป็น

- เป็นหลักฐานยืนยันแก่ศาสนิกอื่นว่า อัลกุรอาน คือคำพูดของพระเจ้า ที่ยังคงถูกปกป้องรักษาซึ่งต่างจากคัมภีร์อื่นๆ

- ทำให้ประชาชาติอิสลามในปัจจุบันได้เรียนรู้และเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์

ดังกล่าวนี่เองคือความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน ที่ยังคงถูกรักษาไว้จวบจนวันสิ้นโลก

อัล-กุรอานถูกรักษาอย่างไรหลังจากถูกประทานลงมา

อัลกุรอาน คือคัมภีร์สุดท้ายที่ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ คัมภีร์ ซึ่งประมวลไปด้วยคำสอนของอิสลาม ที่จะดำรงอยู่ตราบจนถึงวันสิ้นโลก และเป็นคัมภีร์เล่มเดียวบนโลก ที่ยังมิเคยถูกบิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

อัลกุรอาน ซึ่งเป็นพระมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์ ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานที่อยู่ในมือของเราปัจจุบันคือ อัลกุรอานที่ได้ถูกประทานแก่ท่านนบีมูฮัมมัด ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปหรือถูกตัดทอน ดังเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้

- พระองค์อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่ง ได้รับประกันว่า พระองค์จะเป็นผู้ปกป้องคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้าด้วยพระองค์เอง ดั่งที่พระองค์ตรัสไว้ในซูเราะฮ์ อัลฮิจร์ อายะฮ์ที่ 9 ความว่า

 

" แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน"

เป็นที่ชัดเจนว่าบรรดามุสลิม นับตั้งแต่ อัลกุรอาน ได้ถูกประทานลงมา ได้ยึดถือว่า อัลกุรอาน คือรัฐธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิต และจากโองการดังกล่าว อัลกุรอานได้รับการปกป้องให้บริสุทธิ์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย


ท่านนบี ให้ความสำคัญกับ อัลกุรอานด้วยการท่องจำ และการบันทึก และยังได้ใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ท่องจำอายาตต่างๆ พร้อมกับบันทึกโองการต่างๆเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อป็นการปกป้องและป้องกันจากการบิดเบือน และเปลี่ยนแปลง

มีรายงานว่า ท่านนบี ห้ามการบันทึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด นอกจาก อัลกุรอาน เพราะเกรงว่าจะทาให้เกิดการสับสนระหว่าง อัลกุรอาน และคำพูดของท่านนบี  เอง

" ท่านทั้งหลายอย่าได้บันทึกสิ่งใดจากฉัน และผู้ใดที่บันทึกสิ่งใดจากฉัน นอกจากอัลกุรอาน ก็จงลบมันทิ้งเสียเถิด"

หลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัด ได้เสียชีวิต อัลกุรอาน ก็ยังได้รับการรักษาให้คงอยู่ และได้รับการปกป้องให้พ้นจากการขัดแย้งต่างๆ โดยการรวบรวมเป็นเล่ม ในสมัยท่านอบูบักร และการให้คงเหลือไว้เพียงการอ่านของชาวกุเรช ในสมัยท่านอุษมาน และอัลกุรอาน จะยังคงถูกรักษาไว้ตลอดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม