Custom Search

เรื่อง :" ความพยายามของบรรดาศอฮาบะห์ในการรวบรวม อัลกุรอาน "

คำนำ

" แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัล-กุรอาน) ลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน"

การสรรเสริญทั้งมวล เป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ ผู้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน ให้กับรอซู้ลของพระองค์ ท่านนบีมูฮัมมัด ผู้อ่านไม่ออกและเขียนไม่เป็น เพื่อเป็นแนวทางและทางนำ ในการเรียกร้องจากความมืดมิดสู่แสงสว่าง จากความลุ่มหลงสู่ความแนวทางที่เที่ยงตรง และจากความโอหัง สู่ความภักดี

" แท้จริงอัลกุรอานนี้ นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สาหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ "

ท่านรอซู้ล  กล่าวความว่า : " ฉันได้ละทิ้งสองสิ่งไว้ให้กับพวกท่าน ท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางเป็นอันขาด ตราบใดที่พวกท่านยึดจับมันไว้ ทั้งสองสิ่งนั้นคือ: คัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์ และ แนวทางของรอซู้ลของพระองค์ " บันทึกโดย อิหม่ามมาลิก

ไม่เป็นที่เคลือบแคลงและสงสัยใดๆเลยว่า จะมีคัมภีร์ใดๆในโลกใบนี้ที่น่าอัศจรรย์ ท้าทาย (ทั้งมนุษย์และญิน) และครอบคลุมในทุกรายละเอียดได้ดั่งอัลกุรอาน ซึ่งเปรียบได้ดั่ง ประทีปที่ไม่มีวันมืดมิด เป็นแนวทางที่ไม่นำไปสู่การหลงทาง และเป็นสิ่งจำแนกความถูกผิด ที่ไม่มีวันทำให้ผู้ใดต้องสิ้นหวังในชีวิต

จุดมุ่งหมายหลักสำหรับผู้เขียน ในการเลือกเขียนหัวข้อนี้ (ความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลกุรอาน) เพราะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอด เรื่องราวในอดีต เพื่อเป็นบทเรียนแห่งอนาคต สำหรับชนรุ่นต่อๆไป เกี่ยวกับความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวม อัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ, ขั้นตอน, วิธีการ ตลอดจนเป้าหมายของพวกเขาในการรักษาไว้ซึ่งคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ ที่มีต่อบ่าวของพระองค์

รายงานฉบับนี้ได้แบ่งหัวข้อหลักต่างๆ ออกเป็น 8 หัวข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. คำนำ

2. นิยามของ อัล-กุรอาน

3. ความสำคัญของการบันทึก อัล-กุรอาน

4. อัลกุรอาน ถูกรักษาอย่างไรหลังจากถูกประทานลงมา

5. ขั้นตอนการรวบรวม อัล-กุรอาน

6. สาเหตุของการรวบรวม อัล-กุรอาน

7. ใครคือผู้ที่รวบรวม อัล-กุรอาน และมีวิธีการรวบรวมอย่างไร

8. ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ

9. สรุป

ในทุกๆ หัวข้อ ผู้เขียนได้นำหลักฐานอ้างอิงมาจากอัลกุรอาน และ อัลฮะดีษ รวมทั้งจากการแปลหนังสืออาหรับ ที่ได้รับการเรียบเรียงและตรวจทานมาอย่างละเอียด รายงานฉบับนี้ ได้สิ้นสุดลง ด้วยบทสรุปที่รวบรวมไปด้วยประโยชน์ (อินชาอัลลอฮ์) ที่ได้รับจากหัวข้อที่กำหนดขึ้น จากโครงการการประกวดบทความของฝ่ายศาสนา และวัฒนธรรม สถานฑูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย

สิ่งใดที่ถูกต้องแท้จริงได้มาจากความช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮ์ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด แท้จริงมันมาจากตัวของผู้เขียนเอง ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาแก่บ่าวผู้นี้ และ ให้ผู้อ่านทุกๆ ท่าน ตลอดจนพี่น้องมุสลิม ได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ด้วยเถิด .....อามีน

ผุ้เขียน :ญาลีละฮ์ รัตโส

นักศึกษา มหาวิทยาลัย นานาชาติ ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประเทศมาเลเซีย

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม