Custom Search

เรื่องราวของนบีอัยยูบ (โยบ) ตอนที่ 1
 
 

อิบนุอิสฮากได้กล่าวว่า นบีอัยยูบเป็นโรม ชื่อของเขาคือโยบ อินุโมส อิบนุราเซห์ อิบนุอีเซา อิบนุอิสฮาก อิบนุอิบรอฮีม แต่ก็มีบางคนกล่าวว่าเขาคือโยบ อิบนุโมส อิบนุรีมิล อิบนุอีเซา อิบนุอิสฮาก อิบนุยะกู๊บ นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับเชื่อสายของเขาด้วย อิบนุอะซากิรฺได้เล่าว่า แม่ของเขาคือลูกสาวของนบีลูฏ และก็มีคนกล่าวเช่น เดียวกันว่า พ่อของเขาคือผู้ที่มีความศรัทธาในนบีอิบรอฮีม เมื่อตอนที่ท่านได้ถูกโยนเข้าไปในกองไฟ

ความเห็นแรก เป็นที่ยอมรับได้มากที่สุด เพราะเขาเป็นผู้สืบเชื้อสาย มาจากลูกหลานของนบีอิบรอฮีม ดังที่อัลลอฮฺได้ประกาศไว้ว่า : “และนี่คือข้อพิสูจน์ของเรา ที่เราได้ประทานแก่อิบรอฮีม ต่อประชาชนของเขา เรายกผู้ที่เราประสงค์ ขึ้นยังตำแหน่งหลายชั้น แท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้า เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้ และได้ประทานลูกหลานแก่เขา เช่น อิสฮาก ยะกู๊บ และเราได้นำทางพวกเขาทุกคน เช่นเดียวกับที่เราได้นำนูฮฺ มาก่อนหน้าพวกเขา และจากวงค์วานของเขา อันได้แก่ ดาวูด สุลัยมาน อัยยูบ ยูซุฟ มูซาและฮารูน เราก็ได้นำทางด้วยเช่นกัน และในทำนองนี้เอง เราได้ตอบแทนผู้ที่ทำความดี” (กุรอาน 6:83-84)

อัลลอฮฺได้ทรงยกย่องอัยยูบ ไว้ในคัมภีร์กุรอานว่า: “เราพบว่าเขา เป็นผู้อดทน เป็นบ่าวผู้ประเสริฐ ที่หันไปยังพระผู้อภิบาลของเขา ในการสำนึกผิดเสมอ” (กุรอาน 38:44)

อัยยูบเป็นผู้มีความสำนึกผิด นึกถึงอัลลอฮฺด้วยความขอบคุณ อดทน และแน่วแน่นี่ คือสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับความช่วยเหลือ และเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงยกย่องเขา

มาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่ง ได้พูดถึงเรื่องมนุษย์ว่า คนที่ถ่อมตนจะได้ รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ในขณะที่คนโอหัง จะได้รับความไม่พอพระทัยจากพระองค์ มลาอิก๊ะฮฺองค์หนึ่งได้กล่าวว่า “มนุษย์ที่ดีที่สุดบนโลก คืออัยอูบ มนุษย์ที่มีลักษณะอันสูงส่ง มีความอดทนเป็นเลิศ และมักจะนึกถึงพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปรานีของเขา เสมอ เขาเป็นแบบอย่างเลอเลิศ สำหรับผู้เคารพภักดีอัลลอฮฺ ดังนั้น พระผู้อภิบาลของเขา จึงได้ประทานชีวิตอันยืนยาว และความมั่งคั่ง เป็นการตอบแทน แต่ถึงกระนั้น เขาก็ไม่เคยทะนงตน หรือเห็นแก่ตัว ครอบครัวของเขา บ่าวของเขา รวมทั้งคนยากจน และคนขัดสน จะมีส่วนในความโชคดีของเขา ด้วยกันทั้งสิ้น เขาเลี้ยงอาหาร และให้เสื้อผ้าคนยากจน และซื้อทาสมาปล่อยให้เป็นอิสระ เขาทำให้คนที่รับทานของเขา รู้สึกราวกับว่าพวกเขาเป็นหนี้เขา และเขาเป็นคนใจดี เมื่ออิบลีสได้ยินเช่นนี้ มันก็เริ่มไม่ชอบ มันวางแผนที่จะล่อลวงอัยยูบ ไปสู่ความเสื่อมเสียและการปฎิเสธ ดังนั้น มันจึงรีบไปหาเขา มันพยายามที่จะดึงอัยยูบ ออกมาจากการนมาซ โดยการกระซิบกระซาบเขา ในเรื่องสิ่งดีๆ ในชีวิต แต่อัยยูบเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง และไม่ยอมปล่อยให้ความคิดชั่วๆ มาเย้ายวนเขา ซึ่งทำให้อิบลีสไม่พอใจ และเกลียดอัยยูบมากยิ่งขึ้นอีก

อิบลีสได้บ่นกับอัลลอฮฺในเรื่องของอัยยูบ มันกล่าวว่า ถึงแม้เขาจะสดุดีอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา เขาก็ไม่ได้ทำออกมาจากความจริงใจ แต่ทำเพื่อเอาใจอัลลอฮฺ เพื่อที่ทรัพย์สินของเขาจะได้ไม่หมดไป ทั้งหมดที่ทำไป ล้วนเพื่อเป็นการเอาหน้า และทำออกมาจากความโลภทั้งสิ้น “ถ้าพระองค์ให้ทรัพย์สินของเขาหมดไป พระองค์ก็จะพบว่า เขาจะไม่เอ่ยนามพระองค์อีก และเขาจะหยุดเคารพสักการะพระองค์”

อัลลอฮฺได้บอกอิบลีสว่า อัยยูบเป็นผู้ภักดีที่จริงใจที่สุดของพระองค์ เขาไม่ได้เคารพสักการะพระองค์ เพราะต้องการจะเอาใจ แต่เคารพสักการะของเขา ออกมาจากหัวใจของเขา และไม่มีเรื่องวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เพื่อที่จะพิสูจน์ให้อิบลีสเห็น ถึงความจริงใจ และความอดทนของอัยยูบ อัลลอฮฺจึงยอมให้อิบลีสทำอะไรก็ได้ ที่มันและผู้ช่วยเหลือมัน ต้องการจะทำกับทรัพย์สินของอัยยูบ
อิบลีสดีใจเมื่อได้รับอนุญาตเช่นนั้น มันรวบรวมพรรคพวกของมัน และออกทำลายปศุสัตย์ คนใช้และไร่นาของอัยยูบ จนกระทั่งเขาไม่มีอะไรเหลือ หลังจากนั้น อิบลีสก็ปรากฏโฉมออกมา ในคราบของชายชราปัญญาคนหนึ่ง และกล่าวว่ากับเขาว่า “ทรัพย์สินของเจ้าสูญสิ้นไปหมดแล้ว มีคนกล่าวว่า เจ้ากำลังเสียเวลา อยู่กับการวิงวอนต่ออัลลอฮฺ อยู่ตลอดเวลา บางคนก็กล่าวว่า อัลลอฮฺได้ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเจ้า เพื่อที่จะเอาใจศัตรูของเจ้า ถ้าหากอัลลอฮฺ มีความสามารถที่จะป้องกันอันตรายได้แล้ว พระองค์ก็น่าจะคุ้มครองทรัพย์สินของเจ้า”

อัยยูบได้ตอบไปด้วยความเชื่อมั่นของเขาว่า “สิ่งที่อัลลอฮฺเอาไปจากฉัน ก็เป็นของพระองค์ ฉันเป็นแค่เพียงผู้ดูแลชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น พระองค์ทรงให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และเอากลับจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นกัน” หลังจากกล่าวจบแล้ว อัยยูบก็ก้มลงกราบพระเจ้าของเขาอีกครั้งหนึ่ง

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม