Custom Search

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบ๊าส    

ศอหะบะฮฺผู้มีเกียรติท่านนี้ นับได้ว่าเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่มีความประเสริฐ เพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม ไม่มีข้อตำหนิหรือขาดตกบกพร่อง เป็นญาติใกล้ชิดกับท่านรอซูล เพราะเป็นบุตรของลุงของท่านรอซูล เป็นอาลิมผู้มีวิชาความรู้ แห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมหมัด มีความรู้กว้างขวางประดุจดังมหาสมุทร เปี่ยมล้นอยู่เสมอไม่มีวันเหือดแห้งเป็นผู้ที่ "ตั๊กวา"ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ ถือศีลอดตอนกลางวัน ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืน ยามดึกสงัด ก็ลุกขึ้นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ ร้องไห้เสมอ เพราะความยำเกรงพระองค์จนใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตา ศอหะบะห์ผู้มีเกียรติผู้นี้ คือ "อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบ๊าส" ผู้เป็นอัจฉริยะแห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในอัลกุรอาน ทั้งด้านถ้อยคำและความหมาย สามารถเข้าถึงเป้าหมายของอัลกุรอาน รู้จุดประสงค์ และฮิกมะห์ของอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบ๊าส เกิดก่อนการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบี 3 ปี เมื่อท่านรอซูล วะฟาตขณะนั้นท่านอิบนิ อับบ๊าส มีอายุเพียง สิบสาม ปีทั้งๆที่อายุยังน้อย แต่ท่านก็ท่องจำฮะดีษจากท่านนบีถึง 1660 ฮะดีษ นับเป็นประโยชน์แก่มุสลิมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านอิหม่ามบุคอรีย์และมุสลิม ได้บันทึกไว้ในซ่อฮี้ฮฺของท่านทั้งสอง

เมื่อมารดาของท่านอิบนุอับบ๊าส คลอดท่านออกมานั้น นางได้อุ้มท่านมาหาท่านรอซูล ท่านรอซูลใช้น้ำลายของท่าน ป้ายในลำคอของท่านอิบนิอับบ๊าส ด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่เข้ากระเพาะของเด็กน้อย ก็คือน้ำลายของท่านนบี อันมีบะรอกะห์ และสะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น ความยำเกรง ความรู้ ความเข้าใจ และความถูกต้อง ก็เข้าสู่เรือนร่างของท่านพร้อมกันนั้นด้วย

อัลกุรอานกล่าวไว้ มีความว่า : และผู้ใดที่อัลเลาะห์ ทรงประทานฮิกมะห์ (ฮิกมะฮฺ คือความรู้ ความเข้าใจ พูดถูกต้อง มีสติปัญญา ยำเกรง และนอบน้อม) ให้แก่เขา ดังนั้น พระองค์ทรงประทานความดีมากมาย ให้แก่เขาแล้ว (อัลบะกอเราะห์ 2 : 269) 
     
เมื่อท่านอิบนุ อับบ๊าส อายุได้เจ็ดขวบ ก็ได้มาประจำอยู่กับท่านรอซูล เป็นห่วงเป็นใย และคอยปรนนิบัติท่านรอซูล ทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้ เช่นเตรียมน้ำให้ท่านร่อซูลใช้อาบน้ำละหมาด เมื่อท่านรอซูลละหมาด ท่านอิบนิอับบ๊าสก็ละหมาดตาม เมื่อท่านร่อซูลเดินทางไกล ท่านอับดุลเลาะห์ ก็จะติดตามไปด้วยเสมอ จนกระทั่งเปรียบเสมือนดังเงาที่เฝ้าติดตามท่านรอซูล ไปทุกฝีก้าว พร้อมกับหัวใจอันบริสุทธิ์ คอยตอบรับ คอยจดจำในทุกอิริยาบถของท่านรอซูล เอาไว้

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบ๊าส เล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งท่านรอซูล จะอาบน้ำละหมาด ฉันจึงรีบนำน้ำมาให้ท่าน ท่านรอซูลก็กล่าวขอบใจ เมื่อท่านร่อซูลจะละหมาด ท่านชี้ให้ฉันยืนเคียงข้างท่าน แต่ฉันกลับไปยืนที่ด้านหลัง เมื่อท่านละหมาดเสร็จท่านหันมาถามว่า : โอ้อับดุลลอฮ์ ทำไมถึงไม่ยอมยืนเคียงข้างฉัน?

ฉันตอบว่า :  ก็ท่านเป็นผู้มีเกียรติ เกินกว่าที่ฉันจะเข้าไปยืนกระทบไหล่กับท่านนี่ครับ โอ้ท่านรอซูล

ทันใดนั้น ท่านร่อซูล จึงยกมือทั้งสองข้างขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺความว่า : โอ้ อัลเลาะห์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานฮิกมะห์ ให้แก่อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบ๊าส ด้วยเถิด

และอัลเลาะห์ ก็ทรงรับการดุอาอฺของท่านนบี  พระองค์ทรงประทานฮิกมะห์ ให้หนุ่มน้อยจากตระกูลฮาชิม จนกระทั้งเป็นผู้ปราดเปรื่อง เหนือผู้มีความรู้ทุกคนที่อยู่ในสมัยเดียวกัน

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบ๊าส สนใจศึกษาหาความรู้ พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้ ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ จากท่านรอซูล ตลอดเวลาที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ท่านรอซูลได้ "วะฟาต" ไปแล้ว ท่านอิบนิ อับบ๊าส จึงใช้เวลาช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ศึกษาหาความรู้ จากบรรดาอุละมาอฺ ที่เป็นศอหะบะห์ชั้นอาวุโสกว่า ท่านเริ่มติดต่อขอพบบรรดาศอหะบะห์ เพื่อแสวงหาวิชาความรู้ ดังที่ท่านเล่าไว้ ว่า : เมื่อฉันทราบว่ามีศอหะบะห์ท่านหนึ่งท่านใด จำหะดีษของท่านรอซูล ถ้าหากฉันไปถึงบ้านของเขาตรงกับเวลาเที่ยงวัน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน ฉันก็จะเอนหลังใช้ผ้าห่มหนุนศีรษะ นอนอยู่ตรงเชิงบันไดหน้าบ้าน ลมพัดพาฝุ่นมาโดนฉันเต็มไปหมด ถ้าหากฉันจะขออนุญาตเข้าไปหาเขาเสียในตอนนั้น ก็จะต้องได้รับอนุญาตอย่างแน่นอน แต่ฉันไม่ปรารถนาจะรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของเขา และเมื่อเขาออกจากบ้าน จึงพบเห็นฉันอยู่ในสภาพเช่นนั้น เขาก็กล่าวว่า :

โอ้บุตรของลุงของท่านรอซูล ท่านมีธุระอันใดหรือ จึงต้องลำบากลำบนมาถึงที่นี่ ด้วยตนเอง? เพียงแต่ท่านสั่งมา ฉันจะไปหาท่านทันที

อิบนิ อับบ๊าสตอบว่า : จำเป็นเหลือเกินที่ฉันต้องมาหาท่าน เพราะวิชาความรู้นั้น เราต้องเป็นฝ่ายไปหามัน มิใช่มันจะมาหาเรา

ต่อจากนั้น ฉันก็ถามถึงฮะดีษของท่านรอซูล  ที่ศอหะบะห์ผู้นั้นท่องจำไว้

นอกจากท่านอิบนุ อับบ๊าส จะเป็นผู้ถ่อมตน เกี่ยวกับการแสวงหาวิชาความรู้แล้ว ท่านยังยกย่องให้เกียรติ ผู้มีวิชาความรู้อีกด้วย เช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านชัยดฺ อิบนิ ซาบิด ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้บันทึกวะฮีย์ และเป็นหัวหน้าคณะผู้ชี้ขาดปัญหา ศาสนาของชาวมะดีนะห์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิกฮฺ การอ่าน วิชาการแบ่งมรดก ขณะนั้นท่านกำลังจะขี่อูฐ และท่านอิบนิ อับบ๊าส ยืนอยู่เบื้องหน้าในลักษณะนอบน้อมสงบเสงี่ยม เหมือนทาสที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้านายของตน ท่านอิบนิ อับบ๊าส จับอูฐให้ท่านชัยดฺขึ้นขี่โดยสะดวก แล้วท่านอิบนิ อับบ๊าสก็คว้าเชือกสะพายอูฐจูงเดินออกไป ท่านชัยดฺกล่าวว่า : ปล่อยเชือกเถิด โอ้บุตรของลุงของท่านรอซูล

ท่านอิบนิ อับบ๊าสกล่าวว่า : เช่นนี้แหละที่เราถูกใช้ให้ปฎิบัติต่อผู้มีวิชาความรู้

ท่านชัยดฺจึงกล่าวว่า : ฉันขอดูมือหน่อยซิ

ท่านอิบนุ อับบ๊าส จึงยื่นมือให้ดู ท่านชัยดฺจึงคว้ามือนั้นมาจูบและกล่าวว่า : เช่นนี้แหละที่เราถูกใช้ให้ปฎิบัติต่อเครือญาติของท่านนบีของเรา

ท่านอิบนิ อับบ๊าส พากเพียรพยายามหาวิชาความรู้ จนกระทั่งบรรลุถึงขั้นสูงสุด ขนาดที่นักวิชาการ ชั้นยอด ก็ต้องทึ่งในความรู้ความสามารถเป็นยิ่งนัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านมัสรู๊ก อิบนิ อัจญดะอฺ ผู้อยู่ในสมัยถัดจากยุคศอหะบะห์หรือที่เรียกว่าตาบิอีนรุ่นอาวุโส ได้กล่าวว่า  :

เมื่อฉันเห็นท่านอิบนิ อับบ๊าส ครั้งใด ฉันต้องกล่าวว่า “นี่คือผู้ที่สง่างาม” เมื่อท่านพูดอะไรออกไปฉันต้องกล่าวว่า “นี่คือผู้ที่ชี้แจงที่ชัดเจนที่สุด” เมื่อเขาสนทนาครั้งใด ฉันต้องกล่าวว่า “นี่คือผู้มีความรู้ที่สุด”

เมื่อท่านอิบนิ อับบ๊าส ศึกษาจนกระทั่งมีความรู้แล้ว ท่านก็สอนความรู้ที่ได้รับมานั้นแก่ผู้อื่น ฉะนั้น บ้านพักของท่าน จึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับมุสลิม ครับ!เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆ เหมือนกับมหาวิทยาลัยในสมัยปัจจุบันนี้ ทุกประการ ที่ต่างกันก็คือ มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ต้องระดมอาจารย์ผู้บรรยายเป็นสิบๆท่าน บางแห่งจำนวนนับร้อย แต่มหาวิทยาลัยของท่านอิบนิ อับบ๊าส นั้น มีท่านอิบนิ อับบ๊าส เป็นอาจารย์เพียงผู้เดียวที่บรรยายได้ทุกวิชา ลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอิบนิ อับบ๊าส ได้เล่าว่า :

เมื่อเห็นท่านอิบนิ อับบ๊าส นั่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาแสวงหาวิชาความรู้กับท่านแล้ว ถ้าหากชาวกุเรชจะรู้สึกภูมิใจแล้ว มันก็เป็นสถานที่ที่น่าภูมิใจจริงๆ เพราะเห็นประชาชนแออัด อยู่เต็มซอยทางเข้าบ้านของท่าน จนทำให้ซอยคับแคบ ฉันจึงเข้าไปหาท่านและบอกให้ท่านทราบว่า มีประชาชนเบียดเสียดกันเต็มหน้าบ้าน แล้ว ท่านจึงกล่าวว่า :    ช่วยเอาน้ำมาให้หน่อยซิ
         
แล้วท่านก็อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วจึงนั่งลงแล้วกล่าวว่า : จงไปบอกพวกเขาว่า ใครต้องการจะเรียนวิชา เกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานที่ถูกวิธี ก็เชิญเข้ามาข้างในได้

ถัดไป

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม