Custom Search

รู้จักอุษมาน บุตร อัฟฟาน (อิบนูอัฟฟาน)

HISTORY OF USMAN BIN AFFAN

ประวัติ

             ท่านอุษมานเป็นเคาะลีฟะฮ์คนที่ 3 ใน ระหว่างปี ฮ.ศ. 23-35 หรือ ค.ศ. 644-656 ท่านอุษมานมีชื่อเต็มว่า ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน บุตร อบุล อาส บุตร อุมัยยะฮ์ บุตร อับดุซซัม บุตร อับดิมานาฟ มารดาของท่านชื่อ อัรวา บุตรี กุร้อยส์ ท่านเกิดในปี ค.ศ. 573 ท่านกำเนิดในตระกูลกุร็อยซ์ แห่งเผ่าอุมัยยะฮ์ ซึ่งเป็นอดีตชนชั้นผู้ปกครอง ในมักกะฮ์ ท่านอุสมานมีอายุน้อยกว่า ท่านนะบีมุฮัมมัด   5 ปี ท่านได้เข้ารับอิสลาม โดยการเชิญชวนของอบูบักร เมื่ออายุ 34 ปี และท่านได้แต่งงานกับบุตรสาวของท่านนบี 2 คน ท่านอุษมานแต่งงานกับรุกอยยะฮ์ เมื่อรุกอยยะฮ์ถึงแก่กรรม  อุษมานได้แต่งงานกับอุมมุกัลโซม ซึ่งเป็นบุตรสาวอีกคนหนึ่ง ของท่านนะบี  ด้วย เหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับสมญานามว่า  ซุนนูร็อยน์ ( The man with two lights. ) ( เจ้าของรัศมี 2 ดวง ) ท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ได้รับการบอกข่าวดี เกี่ยวกับสวรรค์

ค้าขายและทำธุรกรรมทางการเงินด้วยพระนามของอัลลอฮ์ 

นิสัยของท่านอุษมาน

ท่านอุษมานเป็นคนที่เสียสละ อย่างมากคนหนึ่ง ท่านอุษมานได้ซื้อบ่อน้ำรูมะฮ์ จากชาวยิวที่มีชื่อว่ายูซุฟ ด้วยจำนวนเงิน 35,000 ดิรฮัม แล้วบริจาคให้มุสลิม ได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำนั้น

ท่านอุษมานเป็นผู้ที่มีใจบุญ โอบอ้อมอารี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ครั้งหนึ่ง ชาวเมืองมะดีนะฮ์ ต้องประสบกับความขาดแคลน พ่อค้าจึงพยายามฉวยโอกาส ที่จะนำสินค้ามาขาย โดยได้กำไรอย่างมาก ท่านอุสมานได้นำสินค้าทั้งหมด ที่มีอยู่ แล้วประกาศว่า " โอ้อัลลอฮ์ ฉันขอทำทานบริจาคสินค้าทั้งหมดนี้ เพื่ออัลลอฮ์ แก่ผู้ยากจน ในเมืองมะดีนะฮ์ โดยไม่คิดค่าสินค้า แต่อย่างใด " อีกทั้ง ท่านมีจรรยามารยาทที่งดงาม มีความสุภาพอ่อนโยน และมีความละอายเป็นอย่างยิ่ง

คอลีฟะฮฺอุสมานมีความอ่อนโยน เป็นที่รักใคร่ในหมู่ชาวกุเรช โดยเหตุนี้ ท่านเราะซูล   จึงส่งให้ท่านเป็นทูต เพื่อเจรจากับพวกชาวกุเรช และมีการทำสัญญาซึ่งเรียกว่า “สัญญาฮุดัยบียะฮ์” ท่านเป็นผู้ที่ใจบุญ โดยบริจาคทรัพย์สินจำนวนมาก ในหนทางของอัลลอฮ์ เกี่ยวกับความใจบุญของท่านนั้น ท่านได้บริจาคทรัพย์สิน ของท่าน ทั้งหมด ในการเตรียมกองทัพ เพื่อรบกับพวกฆอซาซีนะฮฺ ซึ่งกองทัพนี้มีชื่อว่า “กองทัพขาดแคลน” ในสมัยคอลีฟะฮฺอุมัร ได้เกิดความแห้งแล้ง และขาดแคลนอาหาร ท่านได้บริจาคสินค้า และอาหารในกองคาราวานของท่านทั้งหมด ให้แก่ผู้ยากจน ในเมืองมะดีนะฮ์

อุษมานได้อยู่ร่วมกับท่านนะบี   และได้เข้าทำสงครามกับท่านทุกครั้ง เนื่องจากท่านต้องดูแลรุกอยยะฮ์ ที่ป่วยอยู่ ท่านทำหน้าที่เป็นทูตของท่านนะบี   เพื่อเจรจาที่จะเข้าไปทำอุมเราะฮ์ ที่มักกะฮ์

การแต่งตั้งเป็นคอลีฟะฮ์

ก่อนที่คอลีฟะฮฺอุมัร จะถึงแก่กรรม บรรดามุสลิมได้ขอให้ท่านคัดเลือก ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคอลีฟะฮฺ สืบต่อจากท่าน คอลีฟะฮฺอุมัร จึงได้เสนอชื่อซอฮาบะห์อาวุโส ของท่านนะบีมุฮัมมัด    4 คน ให้พวกเขาปรึกษาหารือกัน เพื่อคัดเลือกคนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ บุคคลทั้งสี่ ได้แก่ ท่านอาลี อิบนุอบีฏอลิบ  ท่านอุสมาน อิบนุอัฟฟาน  ท่านซะอัด อิบนุอบีวักก้อส  ท่านอัลดุลเราะห์มาน อิบนุอุบัยดิลลาห์ ในที่สุด ก็ได้มีการคัดเลือก ให้ท่านอุษมาน ดำรงตำแหน่องคอลีฟะฮ์      

ผลงานของท่านคอลีฟะฮฺอุษมาน บิน อัฟฟาน

1. การพิชิตดินแดน ในช่วง 6 ปีแรก ของการรับหน้าที่เป็นคอลีฟะฮ์ ท่านอุษมานสามารถสานต่อนโยบาย ของท่านอุมัร ซึ่งมีดังนี้

1.1. การพิชิตเปอร์เซีย

หลังจากที่คอลีฟะห์อุมัร ถึงแก่กรรม ชาวเปอร์เซียบางส่วน ได้ก่อความไม่สงบ คอลีฟะห์อุษมาน จึงแต่งตั้ง อับดุลเลาะห์ อิบนุ อามิร เป็นผู้ครองเมืองบัศเราะห์ และดินแดนเปอร์เซีย จึงสามารถรักษาความสงบไว้ได้ พร้อมกับได้พิชิต อัฟกานิสถาน คุรอซาน และสิญิสตาน จึงทำให้อาณาจักรเปอร์เซีย กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรอิสลาม

1.2. การพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกา

คอลีฟะห์อุษมาน ได้แต่งตั้งอับดุลเลาะห์ อิบนุซะอฺด อิบนุอบีสะเราะห์ ให้เป็นผู้ปกครองทางตอนเหนือ ของทวีปอัฟริกา เขาได้ขออนุญาต ในการพิชิตดินแดน ทางภาคตะวันตก โดยเดินทางเลียบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนถึงชายทะเลประเทศตูนีเซีย จึงทำให้ดินแดนแถบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลาม
 

1.3. การพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตก

อาณาจักรโรมันตะวันตกคือ ดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของตุรกีปัจจุบัน ซึ่งท่านมุอาวียะห์ อิบนุอบีซุฟยาน ผู้ครองแคว้นชาม ได้บุกขึ้น ทางตอนเหนือ โดยพิชิตดินแดนส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรโรมัน  ในการขยายดินแดน และสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่รัฐอิสลาม อาณาจักรอิสลาม ได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง ท่านได้ผนวกอัฟกานิสถาน และคูราซาน เข้าในอาณาจักรอิสลาม เมืองอาร์เมเนีย อาร์เซอร์ไบจัน และบางส่วนของเอเซียไมเนอร์ ตลอดจนดินแดนที่อยู่ในอาฟริกาเหนือ และเกาะต่างๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของรัฐอิสลาม

อาณาจักรอิสลาม ในอดีต

การขยายอาณาจักร

2. การจัดตั้งกองทัพเรือ ท่านอุษมานเป็นคนแรก ที่จัดตั้งกองทัพเรือขึ้น เพื่อต่อสู้กับการรุกราน ของชาวโรมัน กองทัพเรือมุสลิมพิชิตเกาะไซปรัส เกาะโรดส์ และยึดเมืองอเล็กซานเดเรีย คืนจากพวกโรมันได้ พร้อมกับขับไล่อำนาจโรมัน ออกจากดินแดนอียิปต์ได้ กองทัพเรือมุสลิม ได้แสดงวีรกรรม ในการต่อสู้กับพวกโรมัน ในสงคราม " เสากระโดงเรือ " และได้รับชัยชนะอย่างงดงาม

กองทัพเรือของอุษมาน

 3. การขยายมัสญิด อันนะบะวีย์ ท่านอุษมานขยายมัสญิด อันนะบะวีย์ ที่เมืองมะดีนะฮ์ โดยสร้างใหม่ด้วยหินสกัด เสาทำด้วยหิน เพดานบุด้วยไม้สัก

มัสยิดนาบาวีย์

4. การคัดลอกอัลกุรอาน สืบเนื่องจากการที่อาณาจักรอิสลาม ได้แผ่ขยายมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้มุสลิมบางกลุ่ม อ่านกุรอานไม่เหมือนกัน ท่านอุษมาน จึงได้ส่งคนไปหาพระนางฮัฟเซาะฮ์ บุตรี อุมัร ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนะบี เพื่อขอคัดลอกต้นฉบับอัลกุรอาน ท่านหญิงฮัฟเซาะฮ์ จึงได้มอบอัลกุรอานให้แก่อุษมาน ท่านอุษมานได้ใช้ให้ เซ็ด บุตร ซาบิต , อับดุลลอฮ์ บุตร ซุเบ็ร , อับดุรเราะห์มาน บุตร ฮาริษ ทำการคัดลอกอัลกุรอาน แล้วท่านอุษมานก็จัดส่ง คัมภีร์อัลกุรอาน ไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น อียิปต์ ซีเรีย อิรัก และท่านก็สั่งให้เผาอัลกุรอาน ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ เพื่อป้องกันจากความบิดเบือน

    

การบันทึกกุรอ่าน (มุศฮับ) อุษมานีย์ (ในอดีต)  อัลกุรอ่าน (ปัจจุบัน)

บั้นปลายชีวิตของคอลีฟะฮ์อุษมาน             

ท่านอุษมาน อิบนุอัฟฟาน ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ เมื่ออายุได้ 70 ปี ท่านเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีเจตนาดี ในระหว่างการเป็นคอลีฟะห์ของท่าน ได้มีการถอดผู้ปกครอง ซึ่งแต่งตั้งในสมัยคอลีฟะห์อุมัร ออกจากตำแหน่งจำนวนมาก และมีการแต่งตั้งผู้ใกล้ชิด ให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากความไว้วางใจในพวกเขา เนื่องจากผู้ปกครองบางคน มีความเข้มงวด จึงทำให้ชาวเมืองบางส่วนไม่พอใจ ขณะเดียวกัน อับดุลเลาะห์ อิบนุสะบะห์ หนึ่งในมุนาฟิกีน (ผู้กลับกลอก) ซึ่งเป็นชาวยิว แล้วเข้านับถือศาสนาอิสลาม ได้จุดชนวนความระส่ำระส่าย และความเข้าใจผิด ระหว่างมุสลิม และมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคอลีฟะห์อุษมาน ทำให้มุสลิมกลุ่มหนึ่ง ได้มารวมตัวกัน ที่หน้าบ้านของคอลีฟะห์อุษมาน แล้วปิดล้อมท่านมิให้ออกไปจากบ้าน พร้อมกับบุกเข้าไปสังหารท่าน ในขณะที่ท่านถือศีลอด และกำลังอ่านอัลกุรอานอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี ฮ.ศ. 35 ขณะนั้นท่านมีอายุได้   82 ปี และดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์เป็นเวลา 12 ปี ศพของท่านถูกฝังไว้ที่กุบูร อัล บะเกียะอ์ ที่มะดีนะฮ์

 สาเหตุของการสังหารคอลีฟะห์อุษมาน ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกกัน ระหว่างมุสลิม การพิชิตดินแดนต่างๆ ได้หยุดชะงักลง หลังจากอาณาจักรอิสลาม ได้แผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทางภาคตะวันออก เริ่มจากประเทศอินเดีย ปัจจุบัน จนจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทางภาคตะวันตก  ทางด้านทิศเหนือ เริ่มจากประเทศตุรกีปัจจุบัน จรดทะเลอาหรับทางทิศใต้

กุบูร อัล บะเกียะอ์

www.ibnuaffan.com

 

หน้าหลัก

กรกฎาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม