ประวัตินบีฏีเดร

อยากทราบประวัตินบีฏีเดร ไม่ทราบว่าอาจารย์จะบรรยาย หรือให้ข้อมูลแหล่งหาอ่านได้ที่ไหนบ้างค่ะ เพราะหาข้อมูลยากมากเลย ถ้ามีมักจะกล่าวถึงนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นเอง

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

คิเฎร หรือ เคาะฎิรฺ คือบ่าวผู้ประพฤติชอบ (عَبْدٌصَالِحٌ) ซึ่งนบีมูซา (อ.ล.) ได้เดินทางไปหา เพื่อแสวงหาความรู้จากบ่าวผู้นี้ และอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้เล่าให้เราได้รู้ถึงเรื่องราว ของบุคคลทั้งสอง ในสูเราะฮฺ อัล-กะฮฺฟิ (อัรรุสุล วัรริสาลาต ; ดร. อุมัร สุลัยมาน อัล-อัชก็อรฺ หน้า 22)

อิบนุ กะษีร ได้ระบุถึงบรรดาประเด็นที่บ่งชี้ว่า คิเฏร เป็นนบีท่านหนึ่ง (อัลบิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ 1/326) อิบนุ อะสากิร ได้รายงานไว้ใน ตารีค ดิมัชกฺ และ อัด-ดาเราะกุฏนียฺ ใน อัล-อัฟร็อด จากอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ว่า : “คิเฏรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ของ นบีอาดัม เขาถูกประวิงเวลา ในช่วงอายุขัยของเขา ให้ยืดยาวจนกว่า เขาจะได้สังหารดัจญ๊าล” ระดับของสายรายงาน คือ เฎาะอีฟ มุงเกาะฏิอฺ และ เฆาะรีบ นักวิชาการบางท่าน ระบุว่า สายรายงานหะดิษนี้ เมาวฺฎุอฺ (ตารีค ดิมัชกฺ 5/145, อัฏ-ฏุอะฟาอฺ ของ อัน-นะสาอียฺ ตัรญะมะฮฺ เลขที่ 194, 527, อัชซะฮฺรุล นะเฎาะรุ้ ; อิบนุหะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ หน้า 19)

อบูหาติม สะฮฺล์ อิบนุ มุฮัมมัด อิส-สิญิสตานียฺ ระบุไว้ในกิตาบ อัล-มุอัมมะรีน ว่า : ลูกหลานนบีอาดัม ที่มีอายุยืนยาวที่สุด คือ คิเฎร เขามีชื่อว่า คอฏรูน บุตร กอบีล บุตร อาดัม” สายรายงานนี้เป็น มุอฺฏ็อล ตามที่อิบนุหะญัรระบุไว้ (อ้างแล้ว หน้า 19) รายงานจาก วะฮฺบฺ อิบนุ มุนับบิฮฺ ว่า นามชื่อของคิเฎร คือ บิลยา หรือ อิลิยา บุตร อัรฟัคชัซฺ บุตร ซาม บุตร นัวหฺ (อัฏ-เฏาะบะรียฺ 1/186, อิบนุ อะสากิร 5/145, อิบนุ อะเราะบียฺ ในอัลฟุตูหาตฺ อัล-มักกียะฮฺ 3/336)

ท่านอัล-หาฟิซฺ อิบนุ หะญัร ได้ระบุไว้ในตำราอัซ-ซะฮฺรุล–นะเฎาะรุ้ หน้า 19-20 ว่า : มี 8 คำกล่าว ที่อ้างเชื้อสาย ของนบีคิเฎร ดังนี้

1. นบีคิเฎร เป็นบุตร อัมมาอีล บุตร อัน-นูน บุตร อัล-อัยศฺ บุตร อิศหาก (อิบนุกุตัยบะฮฺเล่าไว้)

2. นบีคิเฎร เป็นบุตร อัร-มิยา บุตร ค็อลกิยา (มุฮัมมัด อิบนุ อิสหาก อิบนุ ยะส๊าร รายงานจากวะฮฺบ์ อิบนุ มุนับบิฮฺ)

3. นบีคิเฎร เป็นบุตร ฟิรเอาว์นฺ หรือ เป็นบุตรของธิดาฟิรเอานฺ (มุฮัมมัด อิบนุ อัยยู๊บ รายงานจากอบีละฮีอะฮฺ)

4. นบีคิเฎร เป็นลูกหลานนบีฮารูน (อ.ล.) (รายงานจากอัล-กัลบ์บียฺ จากอบีศอลิหฺ จากอบีฮุรอยเราะฮฺ จากอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) สายรายงานเฎาะอีฟ ญิดดัน)

5. นบีคิเฎร เป็นบุตร มะอฺมัรฺ บุตร มาลิก บุตร อับดิลลาฮฺ บุตร นัฎร์ บุตร อัซดฺ (รายงานโดย อิสมาอีล อิบนุ อบีอุวัยส์ ; อิบนุมะอีน กล่าวว่า ลูกของอบีอุวัยสฺ และบิดาของเขาทั้งสองขโมยหะดีษ บ้างก็ว่า เฎาะอีฟ บ้างก็ว่าษิเกาะฮฺ)

6. นบีคิเฎร คือ นบีอิลยาส (อ.ล.) ดังมีรายงานจากมุกอติล ส่วนอิบนุ อะสากิร รายงานถึงอัส-สุดดียฺว่า นบีคิเฎร เป็นพี่น้องของนบีอิลยาส (อ.ล.) ท่านอิบนุหะญัรระบุว่า “ห่างไกล”

7. มารดาของนบีคิเฎร เป็นสตรีชาวรูม มีบิดาเป็นฟาริสียฺ (อัษ-ษะอฺละบียฺ รายงานไว้ใน อัล-อะรออิส)

8. นบีคิเฎร เป็นบุตรของฟาริส (โดย อัฏ-เฏาะบะรียฺ)

สรุปว่า นบีคิเฎร (อ.ล) นั้น ไม่มีหะดีษเศาะฮีหฺ ระบุว่าเชื้อสายจากผู้ใดกันแน่?

กะอฺบ์ อัล-อะหฺบ๊ารฺ รายงานว่า “นบีคิเฎรเคยเป็นเสนาบดีของซุล-ก็อรนัยนฺ มีเรื่องเล่า (หิกายะฮฺ) ว่า : บิดาของนบีคิเฎร เป็นกษัตริย์ มารดาของท่านเป็นชาวเปอร์เซีย มีชื่อว่า อัล-ฮาอฺ นางให้กำเนิดนบีคิเฎร ภายในถ้ำ ที่นั่นมีแพะที่ให้นมแก่ท่าน ต่อมานบีคิเฎรได้พบกับบิดา แต่ภายหลังก็หนีจากบิดา ไปพบกับตาน้ำแห่งชีวิต (عَيْنُ الْحَيَاةِ) และดื่มน้ำจากตาน้ำนั้น ทำให้นบีคิเฎรมีชีวิตยืนยาว จนดัจญ๊าลปรากฎ และท่านก็ ฆ่าดัจญ๊าล (อัส-สุฮัยลียฺ รายงานไว้ใน อัต-ตะอฺรีฟ โดยถ่ายทอดจาก อัล-อิศอบะฮฺ 1/430)

บ้างก็เล่าว่า : ซุลกอรนัยน์ มีเพื่อนเป็นมาละอิกะฮฺ จึงขอให้ชี้แนะถึงสิ่งที่ทำให้มีอายุวัฒนะ มะลาอิกะฮฺบอกให้ทราบถึงตาน้ำแห่งชีวิต ซึ่งอยู่ภายในความมืด ซุลกอรนัยน์จึงเดินทางไปยังตาน้ำนั้น แต่นบีคิเฎรอยู่หน้าซุลกอรนัยน์ จึงดื่มน้ำนั้นเสียก่อนซุลกอรนัยน์ (อัล-อิศอบะฮฺ 1/430, ฟุตูหาตฺ มักกียะฮฺ 3/336) บางท้องเรื่อง มีรายละเอียดกว่านี้ ซึ่งอัล-หาฟิซฺ อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ กล่าวว่า บรรดารายงานที่อ้างว่า คิเฎรดื่มตาน้ำแห่งชีวิตทั้งหมดเป็นเรื่อง อิสรออิลิยาตฺ ที่ วะฮฺบ์ อิบนุ มุนับบิฮฺ และผู้อื่นรายงาน ซึ่งทั้งหมดเป็นสายรายงานเฎาะอีฟ ญิดดัน

มีรายงานถึงการพบระหว่างนบีคิเฎร (อ.ล.) กับนบีอิลยาส (อ.ล.) ทั้งสองจะถือศีลอดตลอดเราะมาะฎอน ที่บัยตุลมักดิส เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกปี และทั้งสองจะดื่มน้ำซัมซัม เพียงอึกเดียว ซึ่งพอสำหรับปีถัดไป (อิบนุ อะสากิร รายงานไว้ในตารีค ดิมัชฺกฺ 5/156 ซึ่งในสายรายงาน มีคนหนึ่งที่ชื่อ อิบนุ อบี เราะวฺว๊าด มัยมูน ซึ่งเป็นคนที่ชอบโกหก)

บางรายงานระบุว่า นบีทั้งสองยังคงมีชีวิตอยู่ ตราบใดที่อัล-กุรอานยังคงอยู่ในโลกนี้ เมื่ออัลกุรอานถูกยกขึ้นไป ทั้งสองก็สิ้นชีวิต ซึ่งทุกสายรายงานมีปัญหาทั้งสิ้น (อัล-มะกอฺศิด อัล-หะสะนะฮฺ ; อัส-สะคอวียฺ หะดีษเลขที่ 27 หน้า 62) กะอฺบ์ อัล-อะหฺบ๊าร รายงานว่า นบีคีเฎรอยู่บนมิมบัร ที่เป็นรัศมีในท้องทะเล และอ้างจาก อัล-หะสัน อัล-บะเศาะรียฺ ว่า นบีอิลยาสถูกมอบหมาย ให้อยู่ในท้องทะเลทราย นบีคิเฎรอยู่ที่ท้องทะเล ทั้งสองถูกมอบชีวิตอมตะในดุนยา จนถึงเสียงสังข์ครั้งแรก

บางรายงานระบุว่า ทั้งสองจะพบกันในเทศกาลหัจญ์ของทุกปี และต่างก็โกนศีรษะให้แก่กัน (ในการตะหัลลุ้ล) และทั้งสองจะแยกจากกัน โดยกล่าวดุอาอฺบทหนึ่งที่เริ่มด้วย บิสมิลลาฮฺในทุกประโยค ซึ่งบรรดากลุ่มเฏาะรีเกาะฮฺ ศูฟียะฮฺนิยมใส่ดุอาอฺบทนี้ ในวิริดของพวกเขา เช่น เฏาะรีเกาะฮฺ คอลวะตียะฮฺ, เอาว์นียะฮฺ, อัล-อุยูนียะฮฺ เป็นต้น และอ้างว่า อิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ระบุว่า ผู้ใดอ่านดุอาอฺนี้ 3 ครั้ง ทั้งเช้าและเย็น อัลลอฮฺจะให้เขาปลอดภัยจากการจมน้ำ ไฟคลอก และขโมย ตลอดจนซัยฏอน, ผู้มีอำนาจ งูพิษ และแมงป่อง (เป็นหะดีษมุงกัร)

นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่ระบุว่า นบีคิเฎรเคยพบนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) ในหลายโองการ ซึ่งนักวิชาการหะดีษ ระบุว่า เป็นหะดีษที่มีทั้งบาฏิล, มุงกัร, เมาว์ฏูอฺ และยังมีอีกหลายรายงาน ที่ระบุว่า นบีคิเฎร (อ.ล.) ได้พบเศาะหะบะฮฺหลายท่าน เช่น ท่าน อะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.) ท่านอุมัร (ร.ฎ.) เป็นต้น และพบกับชนรุ่นตาบิอีน ที่รวบรวมรายชื่อบรรดาชัยคฺ และกุฏุบที่เป็นเหล่าวะลียฺ ซึ่งพบกับนบีคิเฎร เช่น ตำราที่ชื่อ “อัล-มีซาน อัล-เคาะฎิรียะฮฺ” ของ อัช-ชะอฺรอนียฺ เป็นต้น

สิ่งสำคัญ ที่มักจะอ้างกันว่า นบีคิเฎรประเสริฐกว่านบีมูซา (อ.ล.) เนื่องจากท่านมี “อิลมุลละดุนนียฺ” ตามท้องเรื่องในสูเราะฮฺอัล-กะฮิฟียฺ ได้นำไปสู่แนวความเชื่อที่คลาดเคลื่อน ในหลักอะกีดะฮฺ อีกหลายประการ เช่น ความเชื่อที่ว่า หลักการศาสนา มีหะกีกัตแปลกแยกจากชะรีอัต การเชื่อว่า ผู้เป็นวะลียฺประเสริฐกว่าผู้เป็นนบี เป็นต้น

ซึ่งประเด็นหลังนี้ ขัดกับหลักอะกีดะฮฺ ของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ (ดูรายละเอียดทั้ง 2 ประเด็น จากหนังสือ “อิซฺฮารุล อะกีดะฮฺ อัส-สุนนียะฮฺ บิชัรหิลอะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ ; ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อัล-ฮะเร่าะรียฺ อัล-หะบะชียฺ, ดารุลมะชารีอฺ เบรุต พิมพ์ครั้งที่ 2, 1996) หน้า 218-220)


والله أعلم بالصواب

ที่มา http://www.alisuasaming.com

Custom Search

หน้าหลัก

สิงหาคม 10, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม