Custom Search

สอง : หิญาบ ความหมาย หลักฐาน  และประโยชน์ต่างๆ

..........

หิญาบ นั้น มีความหมายว่า การที่สตรีปกปิดร่างกายของนาง ไม่ให้พวกผู้ชาย ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อม ได้เห็น เหมือนกับที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ความว่า :  และอย่าให้พวกนาง เอาเครื่องตกแต่งของพวกนาง มาแสดง นอกจากสิ่งที่อยู่ภายนอก ให้พวกนางเอาผ้าคลุมศรีษะ ของพวกนาง มาคลุมที่คอเสื้อของพวกนาง หรืออย่าให้พวกนาง ได้เอาเครื่องตกแต่งของพวกนาง มาแสดง นอกจากสามีของพวกนาง พ่อของพวกนาง ลูกของสามีของพวกนาง ลูกของพวกนาง ลูกของสามีของพวกนาง หรือพี่น้องของพวกนาง (อันนูร 31)

ความว่า:  และเมื่อพวกเจ้าได้ขอ จากพวกนาง ซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด พวกเจ้าก็จงขอพวกนาง จากทางด้านหลัง ของสิ่งกำบัง (อันนูร 53)

และความมุ่งหมาย ของสิ่งกำบัง นั้น คือ สิ่งที่สตรีปกปิด อันประกอบไปด้วยฝาผนัง ประตู และเครื่องสวมใส่  และอายะฮฺนั้น ถึงแม้ว่าจะเจาะจง เฉพาะภรรยาของท่านนบี ข้อตัดสินของมัน ก็ครอบคลุมบรรดาผู้ศรัทธาหญิง ทั้งหมด เพราะมันถูกให้เหตุผล ด้วยคำตรัสของอัลลอฮฺ ที่ความว่า: ทั้งนี้ เนื่องจากว่า มันเป็นความสะอาดที่สุด สำหรับหัวใจของพวกเจ้า และหัวใจของพวกนาง(อัล-อะฮฺซาบ 53)

และอันนี้ เป็นเหตุผลทั่วไป  การมีเหตุผลทั่วไปของมันนั้น บ่งบอกถึง การมีข้อตัดสินทั่วไปของมัน  อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ความว่า :  โอ้ผู้เป็นนบีเอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่ภรรยาของเจ้า และลูกสาวของเจ้า และสตรีของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนาง ได้ดึงเอาเสื้อคลุมของพวกนาง เข้ามาใกล้ชิดตัวของพวกนาง  (อัล-อะฮฺซาบ 59)

ไซฺยคุลอิสลาม อิบนุไตยมียะฮฺ รอฮิมาฮุลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในมัจมัวอุลฟาตาวา  เล่มที่ 22  หน้าที่ 1-10-111 ว่า

“และอัลหิญาบนั้น คือเสื้อคลุม และมันก็คือสิ่ง ที่อิบนุมัสอู้ด และท่านอื่นๆ เรียกมันว่า ริดาอฺ  และคนทั่วไปเรียกมันว่า อิซ้าร  และมันคืออิซ้ารใหญ่ ที่ปกปิดศรีษะของนาง และร่างกายของนาง ทั้งหมด  อบูอุบัยดะฮฺ  และท่านอื่นๆ ได้เล่าว่า นางนั้นจะดึงมันลง จากด้านบนของศรีษะของนาง  โดยที่นางจะไม่ให้เห็น นอกจากตาของนางเท่านั้น  และในจำพวกของมัน ได้แก่หน้ากาก”

และในหลักฐานด้านซุนนะฮฺของท่านนบี  ที่บ่งบอกถึงความจำเป็น ในการปกปิดใบหน้าของสตรี ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อม เห็นนั้น คือ หะดิษของอาอีซะ รอดิยัลลอฮุอันฮา  กล่าวว่า :  พวกผู้เดินทางนั้น ได้ผ่านเราไป ในขณะที่เรา อยู่กับท่านรอซูลลุลลอฮฺ ในลักษณะผู้ครองเอี๊ยะฮฺรอม แล้วเมื่อพวกเขาได้เข้ามาใกล้เรา คนหนึ่งของเรา ก็ได้ปล่อยเสื้อคลุมของนาง ลงมาจากศรีษะของนาง มาปิดใบหน้าของนาง แล้วเมื่อพวกเขาได้ผ่านเราไป เราก็ได้เปิดมันออก  (อะฮฺหมัด ดาวุด และอิบนุมาญะฮฺรายงาน)

หลักฐานต่างๆ ที่บ่งถึงความจำเป็น ในการปกปิดใบหน้าของสตรี ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อมของนางเห็น จากกิตาบ ซุนนะฮฺ นั้น มีมากมาย และแท้จริงฉันนี้ โอ้พี่น้องมุสลิมมะฮฺเอ๋ย  ขอแนะนำเธอ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไปยังหนังสือ (หิญาบบุลมัรอะฮฺวะลิบาซุฮา  ฟิศเศาะล้าต) ของไซฺยคุลอิสลาม อิบนุไตยมียะฮฺ และสาร (อัลหิญาบ)  ของสะมาหะตุซไซฺยค  อับดุลอาซี้ซ  อับดุลลอฮฺ อิบนุบาซฺ  สาร (อัศศอริมุล มัซฺฮูรอะลัลมัฟตูนีน  บิสซูฟู้ร)  ของไซฺยค มุฮำหมัดซอและฮฺ  อัลอุไซยมีน  ซึ่งสารต่างๆ เหล่านี้ ได้ประมวลไว้ ซึ่งสิ่งที่ให้ความพอเพียง

จงรู้ไว้เถิด โอ้พี่น้องมุสลิมะฮฺเอ๋ย ผู้ที่อนุมัติให้เธอเปิดหน้าได้ จากพวกผู้รู้ พวกเขาได้วางเงื่อนไขไว้ว่า จะต้องปลอดภัยจากความปั่นป่วน และความปั่นป่วนนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในสมัยนี้ ที่มีความหึงหวง ทางด้านศาสนา ในหมู่ของพวกผู้ชาย และหญิงนั้นมีน้อย  ความละอายมีน้อย  ผู้ที่เรียกร้องไปสู่ความปั่นป่วน ในเรื่องดังกล่าว มีมาก  และพวกสตรีที่ได้ใช้ศิลปะ ในการนำเอาเครื่องตกแต่งชนิดต่างๆ มาใส่บนใบหน้าของพวกนาง  ซึ่งมันจะเชิญไปสู่ความปั่นป่วน 

ดังนั้น โอ้พี่น้องมุสลิมะฮฺเอ๋ย เธอจงระวังสิ่งดังกล่าว  และจงสวมใส่หิญาบ ที่มันปกป้อง ให้พ้นจากความปั่นป่วน ด้วยความปรารถนาของอัลลอฮฺ   และไม่มีผู้รู้ท่านใด จากบรรดามุสลิม  ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งปัจจุบัน  และอดีต ที่อนุมัติให้แก่พวกผู้หญิง ที่ถูกหลอกเหล่านี้ ในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไป

และในบรรดาผู้หญิงมุสลิมมะฮฺ บางคน นั้น จะมีผู้ที่ใช้การกลับกลอก ในการสวมใส่หิญาบบางคนจะสวมใส่ในที่สาธารณะ  และเมื่อได้เข้าไปอยู่ในห้างร้านค้า โรงพยาบาล หรือพูดกับคนเจียรไนเพชรพลอย หรือช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  นางก็จะเปิดใบหน้า และสองแขนของนาง เหมือนกับว่า นางนั้นอยู่กับสามีของนาง  หรือมะฮฺร็อม คนหนึ่งคนใดของนาง ดังนั้น โอ้พวกผู้หญิงที่กระทำเช่นนั้น ขอให้พวกเธอมีความยำเกรง ต่ออัลลอฮฺ  ซึ่งเราได้เห็นสตรี ที่โดยสารเครื่องบิน ที่มาจากต่างประเทศ โดยที่พวกนางจะไม่สวมใส่หิญาบ นอกจากในขณะที่เครื่องบินลงจอด ที่สนามบินเท่านั้น ประหนึ่งว่าหิญาบนั้น ได้กลายเป็นประเพณี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติ ในศาสนาไปเสียแล้ว

โอ้ สตรีมุสลิมมะฮฺเอ๋ย  แท้จริงหิญาบนั้น มันจะปกป้องเธอ ให้พ้นจากสายตาอันตราย ที่ออกมาจากพวกผู้ที่หัวใจของพวกเขา มีโรค  และสุนัขมนุษย์  และมันจะปกป้องเธอ จากความโลภ ละโมบที่เป็นบ้า ดังนั้น เธอจงยึดมั่นอยู่กับมัน  และอย่าได้เหลียวไปดู การโฆษณาชวนเชื่อ ที่ทำสงครามกับหิญาบ หรือลดความสำคัญของมัน  แท้จริงมันต้องการ ให้ความชั่วเกิดขึ้นกับเธอ  เหมือนกับที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสไว้ ความว่า :  และพวกที่ดำเนินตามความใคร่ ต้องการที่จะให้พวกเจ้าได้โอนอ่อนไปย่างมากมาย (อันนิซาอฺ 27)

จากหนังสือ"คำเตือนในเรื่องกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา"

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 19, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม