Custom Search


ข้อชี้ขาดที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าและหิญาบ

หนึ่ง  : ลักษณะของเสื้อผ้าตามบัญญัติสตรีมุสลิมะฮ

1. เสื้อผ้าของสตรีมุสลิมะฮฺ นั้น จำเป็นต้องมีความกว้าง ซึ่งปกปิดร่างกายของนางทั้งหมด ให้พ้นจากสายตา ของพวกผู้ชาย ที่ไม่ใช่มะฮฺร็อมของนาง  และนางต้องไม่เปิด ให้ผู้เป็นมะฮฺร็อมของนาง ได้เห็น นอกจากสิ่งที่มีประเพณีปฏิบัติ ด้วยการเปิดสิ่งดังกล่าว  อันประกอบด้วยใบหน้าฝ่ามือ และเท้าทั้งสองของนาง

2. มันต้องปกปิดสิ่งที่อยู่ข้างใน  โดยจะต้องไม่เป็นผ้าที่โปร่งใส สามารถเห็นสีผิวหนังของนาง ที่อยู่ภายใน

3. ต้องไม่คับ จนเห็นอวัยวะของนาง ซึ่งในซอเหี๊ยหฺมุสลิมมีรายงานมาจากท่านนบี  ได้กล่าวไว้ ความว่า “สองจำพวกด้วยกัน จากชาวนรก ที่ฉันไม่เคยเห็นพวกเขา คือหมู่คณะหนึ่ง ที่มีแซ่อยู่กับพวกเขา เหมือนกับหางวัว พวกเขาใช้มันตีคนทั้งหลาย และพวกสตรีที่สวมใส่ แต่เปล่าเปลือย เอนไป เอนมา ศีรษะของพวกนาง เปรียบเหมือนกับโหนกอูฐ พวกนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์ และจะไม่ได้พบกับกลิ่นของมัน และกลิ่นของมันนั้น จะดมได้เป็นระยะทาง เท่านั้นเท่านี้”

ไซฺยคุลอิสลาม  อิบนุไตมียะฮฺ รอฮิมาฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในมัจมั๊วอฺฟาตาวา เล่มที่ 22  หน้าที่ 146 ว่า..

“มีการขยายความ คำกล่าวของท่านนบี   ที่ว่า (ผู้สวมใส่ที่เปล่าเปลือย) นั้น จะหมายถึงว่า นางนั้นสวมใส่สิ่ง ที่ไม่ปกปิดตัวของนาง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้เปล่าเปลือย คือ สตรีที่สวมใส่เสื้อผ้าบางๆ ที่ทำให้เห็นผิวหนัง หรือเสื้อผ้าที่คับ ที่เปิดเผยสัดส่วน เช่นกันแขนของนาง และอื่นๆ แท้ที่จริงเครื่องสวมใส่ ของสตรีมุสลิมะฮฺนั้น คือสิ่งที่ปกปิดร่างกายของนาง โดยมันจะไม่เปิดเผยร่างกาย ขนาดอวัยวะ อันเนื่องจากมัน เป็นเครื่องสวมใส่ที่หนา และกว้าง”

4. นางจะต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้า ที่เหมือนกับเสื้อผ้าของผู้ชาย ซึ่งท่านนบี  ได้สาบแช่งพวกผู้หญิง ที่ทำตัวเหมือนผู้ชาย และพวกผู้ชาย ที่ทำตัวเหมือนผู้หญิง และการสวมใส่ของนาง เหมือนกับผู้ชายนั้น คือ การที่นางสวมใส่เสื้อผ้า  ที่เป็นของผู้ชายโดยเฉพาะ จะเป็นชนิด หรือลักษณะก็ตาม  ตามประเพณีนิยม ของแต่ละสังคม

ไซฺยคุลอิสลาม อิบนุไตยมียะฮฺ รอฮิมาฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในมัจมั๊วอฺฟาตาวา เล่มที่ 22  หน้าที่ 148-149-155 ไว้ว่า...

“  ดังนั้น สิ่งที่จะมาแยกระหว่างเครื่องสวมใส่ ของพวกผู้ชาย กับพวกผู้หญิงนั้น มันจะย้อนกลับไปที่สิ่ง ที่เหมาะกับพวกผู้ชาย และสิ่งที่เหมาะกับพวกผู้หญิง  และมันก็คือสิ่งที่เหมาะสม กับสิ่งที่ผู้ชายใช้สวมใส่ และสิ่งที่พวกผู้หญิง ถูกใช้ให้สวมใส่ พวกผู้หญิงนั้น ถูกใช้ให้ปกปิด ไม่ให้เปิดเผย

และด้วยเหตุนี้  จึงไม่มีการบัญญัติให้นาง กล่าวเสียงดัง ในการอะซฺาน   การกล่าวตัลบียะฮฺ ขณะที่ขึ้นไป บนไหล่เขาเศาะฟา และมัรวะฮฺ และการเปลื้องเสื้อผ้า ในการครองเอี๊ยะหฺรอม  เหมือนกับที่พวกผู้ชาย เปลื้องเสื้อผ้า ในการครองเอี๊ยะหฺรอม  เพราะว่าผู้ชายนั้น ถูกใช้ให้เปิดศรีษะของพวกเขา และไม่ให้สวมใส่เสื้อผ้า ที่เขาสวมใส่ เป็นประจำ ซึ่งมันก็คือ เสื้อผ้าที่ถูกเย็บตามขนาดอวัยวะต่างๆ ของเขา โดยที่เขาจะต้องไม่สวมใส่เสื้อ กางเกง หมวก และรองเท้า ไปจนกระทั่ง ท่านได้กล่าวไว้ว่า

“สตรีนั้น นางจะไม่ได้ถูกห้าม ไม่ให้ใส่เสื้อผ้าใดๆ เพราะว่านางนั้น ถูกใช้ให้ปกปิด และสวมหิญาบ  จึงไม่มีการบัญญัติสำหรับนาง ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งดังกล่าว  แต่ทว่านางนั้น ถูกห้ามไม่ให้ใส่หน้ากาก และสวมใส่ถุงมือ เพราะว่าอันนั้น เป็นเครื่องสวมใส่ ตามขนาดของอวัยวะ  และไม่มีความจำเป็น ที่นางจะต้องไปสวมใส่เช่นนั้น ....

หลังจากนั้น ท่านได้กล่าวว่า นางนั้นจะปกปิดใบหน้าของนาง ด้วยสิ่งอื่น นอกเหนือจากสิ่งทั้งสองนั้น ไม่ให้พวกผู้ชายได้เห็น.. ไปจนกระทั่ง ท่านได้กล่าวไว้ ในตอนท้ายว่า และเมื่อเป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วว่า  มันจำเป็นต้องมีความแตกต่าง ระหว่างเสื้อผ้าของพวกผู้ชาย กับพวกผู้หญิง โดยที่สามารถแยกให้ทราบได้ ระหว่างพวกผู้หญิง กับพวกผู้ชาย

และจำเป็นที่เสื้อผ้า ของพวกผู้หญิง จักต้องมีการปกปิด ตามวัตถุประสงค์ และเป็นที่กระจ่างชัดว่า เครื่องสวมใส่นั้น เมื่อมันเป็นเครื่องสวมใส่ ของพวกผู้ชายโดยส่วนใหญ่ สตรีนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้สวมใส่ ...ไปจนกระทั่ง ท่านได้กล่าวว่า  ดังนั้น เมื่อมีลักษณะของการปกปิดน้อย และการเลียนแบบมารวมกัน ในเครื่องสวมใส่นั้น ก็ห้ามไม่ให้สวมใส่เครื่องสวมใส่ดังกล่าว ในสองแง่ด้วยกัน และอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้รู้ดีที่สุด”.

5. ต้องไม่มีสิ่งตกแต่ง ในเครื่องสวมใส่ดังกล่าว ที่จะทำให้สายตาต่างๆ ต้องหันมามอง ขณะที่นางออกไปนอกบ้าน เพื่อนางจะได้ไม่เป็นผู้หญิง ที่นำเอาเครื่องประดับ มาเปิดเผย

จากหนังสือ"คำเตือนในเรื่องกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา"

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 19, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม