มะอฺมูมอ่านฟาติฮะฮฺช้า...ตามอิหม่ามที่อ่านฟาติฮะฮฺเร็ว

มะอฺมูมละหมาดตามอิหม่ามในละหมาด ปรากฏว่ามะอฺมูมอ่านฟาติฮะฮฺยังไม่ทันจบ อิหม่ามก็ลงก้มรุกัวอฺ มะอฺมูมควรทำอย่างไรในกรณีนี้ มะอฺมูมจำต้อง รุกัวอฺตามอิหม่ามเลยหรือไม่? หรือว่าต้องอ่านฟาติฮะฮฺจนจบเสียก่อน ซึ่งกรณีนี้อิหม่ามอาจทำนำหน้ามะอฺมูมไปมากกว่า 2 รุ่ก่นฟิอฺลีย์ มะอฺมูมควรปฏิบัติอย่างไร?

...الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ตามเนื้อความของคำถาม แสดงว่ามะอฺมูมผู้นี้เป็นมุวาฟิก คือทันอิหม่ามในตำแหน่งการอ่านฟาติฮะฮฺขนาดปานกลาง มิใช่มัสบู๊ก ดังนั้นกรณีของมะอฺมูมมุวาฟิกผู้นี้ซึ่งอ่านฟาติฮะฮฺช้าเนื่องจากมีปัญหาใน การอ่าน เช่น ลิ้นไม่ดี เป็นต้น ฝ่ายอิหม่ามอ่านเร็วและลงก้มรุกัวอฺก่อนที่มะอฺมูมผู้นี้จะอ่านฟาติฮะฮฺจบ ต้น นักวิชาการระบุไว้ 2 กรณี คือ

1) ให้มะอฺมูมรุกัวอฺตามอิหม่ามเลย และส่วนที่เหลือจากการอ่านฟาติฮะฮฺก็ตกไป

2) เป็นทัศนะที่ถูกต้อง ซึ่งอิหม่ามอัลบะฆอวีย์ และนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัชชาฟิอีย์ ส่วนใหญ่ ชี้ขาดเอาไว้ คือ การอ่านฟาติฮะฮฺที่เหลืออยู่ไม่ตกไป และให้มะอฺมูมอ่านฟาติฮะฮฺ ต่อไปจนจบต้น และพยายามทำตามหลังอิหม่าม ตามระเบียบการละหมาดของมะอฺมูม ตราบใดที่อิหม่ามไม่ทำนำหน้ามะอฺมูมมากเกินกว่า 3 รุ่ก่นฟิอฺลีย์

และถ้าหากอิหม่าม ทำนำหน้ามะอฺมูม มากเกินกว่า 3 รุ่ก่นฟิอฺลีย์ กรณีนี้ นักวิชาการระบุไว้ 2 ประเด็นคือ

1. จำเป็นที่มะอฺมูมผู้นี้ ต้องออกจากการตามอิหม่าม (มุ่ฟารอเกาะฮฺ) เนื่องจากการทำตามที่พ้องกันนั้นมีอุปสรรค

2. เป็นประเด็นที่ถูกต้องที่สุด (اَلأَصَحُّ) คือ ให้มะอฺมูมทำตามอิหม่ามต่อไป ตามระเบียบการละหมาดของมะอฺมูม หรือ ให้ทำพร้อมกับอิหม่าม ในขั้นตอนที่อิหม่ามกระทำอยู่แล้ว ทำตามหลังให้ครบ ในส่วนที่ขาดไปหลังอิหม่ามให้สล่ามแล้ว ข้อนี้ถือเป็นทัศนะที่ถูกต้องที่สุด (الأصح) ทั้งนี้ นักวิชาการถือว่า มะอฺมูมที่อ่านฟาติฮะฮฺช้านี้ก ระทำไปโดยมีอุปสรรค (عُذْرٌ)

ทั้งนี้ ถ้ามะอฺมูมกระทำล่าช้าหลังอิหม่าม 1 รุ่ก่นฟิอฺลีย์โดยเจตนาและไม่มีอุปสรรค อาทิเช่น อิหม่ามเริ่มเงยสู่การอิอฺติดาลโดยที่มะอฺมูมยังคงยืนอ่านอยู่ ถือว่าไม่เสียละหมาดตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุด (الأصح) แต่ถ้ามะอฺมูมกระทำล่าช้าหลังอิหม่าม 2 รุ่ก่นฟิอฺลีย์ อาทิเช่น อิหม่ามเริ่มก้มลงสุหยูด โดยที่มะอฺมูมยังคงอยู่ในการยืนอ่าน กรณีนี้ถ้าไม่มีอุปสรรค (عُذْرٌ) เช่น ล่าช้าเนื่องจากมัวอ่านซูเราะฮฺ (ที่นอกเหนือจากฟาติฮะฮฺ) หรือ อ่านซุบฮานัลลอฮฺยาวและมากครั้งในการรุกัวอฺและสุหยูด ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค การละหมาดของมะอฺมูมในกรณีนี้ถือว่าเสีย (ใช้ไม่ได้)

อนึ่งการอ่านที่ล่าช้าเนื่องจากการกระซิบกระซาบและฟุ้งซ่าน (วิสฺวาสฺ) นั้นนักวิชาการไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเช่นกัน (ดูรายละเอียด ใน กิตาบ อัลมัจญมูอฺ ชัรฮฺ อัลมุฮัซฺซับฺ ของอิหม่ามอันนะวาวีย์ เล่มที่ 4/130-132 , มุฆนีย์ อัลมุฮฺต๊าจฺญ์ ของอัชชัรบีนีย์ เล่มที่ 1/506-507)


والله أعلم

www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม