Custom Search

 การละหมาด

การละหมาด คือ เสาหลักของศาสนาอิสลาม...

เมื่อได้ยินเสียงอาซาน ให้เตรียมตัวไปละหมาด และให้ทิ้งภาระหน้าที่ต่างๆ

สิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวน ในวันกิยามะฮ์ คือ การละหมาด

งานที่ดีที่สุด คือ การละหมาด การเอี๊ยะติกาฟ เดือนรอมาฏอน การอ่านอัลกุรอาน การซิกรุลุลอฮ์ การรักษาความสะอาด การทำนุบำรุงมัสญิด

ให้ก้าวเท้าขวา เข้าไปในมัสญิด และก้าวเท้าซ้าย ออกจากมัสญิด พร้อมกับอ่านดุอาร์ และอย่าได้พูดคุย ในสิ่งไร้สาระภายในมัสญิด

สมควรละหมาดซุนนะฮ์  ควบคู่กับละหมาดฟัฏรู อันจะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้น

การละหมาดญะมาอะฮ์ จะได้รับภาคผลมากกว่า ละหมาดคนเดียว 27 เท่า

ห้ามมะมูมยืนล้ำหน้าอิหม่าม และปฏิบัติล้ำหน้าอิหม่าม

ห้ามละหมาด ในกุโบร (สุสาน) ในห้องน้ำ ในสถานที่ที่เป็นนญิส

จงให้ผู้อยู่ในครอบครัว ทำการละหมาด ให้ชี้แจงถึงความประเสริฐ ของการละหมาด และโทษทัณฑ์ ของการทิ้งละหมาด

จงมีความสำรวมในการละหมาด แต่งกายให้เหมาะสม กับการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์

ห้ามประกาศซื้อขายสิ่งของ หาของหาย หรือลงอาญาในมัสยิด ห้ามประดับประดามัสญิด เพื่อการโอ้อวด หรือมีลวดลาย ทำให้จิตใจของผู้ละหมาด ขาดความสำรวม

อนุญาตให้สตรีไปละหมาด ที่มัสญิดได้ โดยแต่งกายให้มิดชิด และไม่ใส่น้ำหอม จนกลิ่นโชยไปยังผู้อื่น

ชำระร่างกายให้สะอาด สวมเสื้อผ้าสะอาด ใส่ของหอม (มุสลิมีน) แล้วรีบไปมัสญิดในวันญุมุอะฮ์ (วันศุกร์)

ควรอ่านซูเราะห์ อัลกะฮ์ฟี ตัสเบียห์ ตะห์มีด ตะห์ลีล ตักบีร ซอละหวาตนะบี  อ่านดุอาร์ และกล่าวซิกุลุลอฮ์ให้มาก ในวันญุมุอะฮ์

จงทำละหมาดซุนนะฮ์ เพื่อเพิ่มพูนความดี จากการละหมาดฟัฏรู

จงใช้ให้ลูกๆ ละหมาด เมื่ออายุ 7 ปี และจงลงโทษ บังคับให้ละหมาด เมื่อเขาอายุ 10 ปี

การละหมาดจะลบล้างความผิด ดั่งน้ำที่ชำระสิ่งสกปรก

บ่าวจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์มากที่สุด ขณะที่เขาทำการสุญูด

สิ่งลบล้างความผิด คือ การละหมาดอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ การก้าวเดินไปยังมัสญิด การรอเวลาละหมาด จากเวลาหนึ่ง ยังอีกเวลาหนึ่ง.

อ.สมาน มาลีพันธุ์

;

การละหมาด

การละหมาด เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่ง ในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการภักดี ต่ออัลลอฮฺ มุสลิมทุกคนจะต้องละหมาด วันละ 5 เวลา เรียกว่า ละหมาดฟัรฎู  ละหมาด หมายถึง การขอพร ความหมายทางศาสนา หมายถึง การกล่าว และการกระทำ ซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบีร และ จบลงด้วยสะลาม การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม เมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลก หันหน้าไปทางกิบละฮฺ เพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ การละหมาด ฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทน และขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางชั่วร้าย ดังอัลกุรอานระบุไว้ ความว่า "และจงละหมาด แท้จริงการละหมาด จะยังยั้งความลามกอนาจาร และสิ่งต้องห้าม" อัล - อังกะบูต : 45

การละหมาดฟัรฎู

อัลลอฮฺทรงกำหนดให้มุสลิม ทำการละหมาด วันละ 5 เวลา คือ

1. ละหมาดศุบหฺ      มี 2 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

2. ละหมาด ซุฮฺริ      มี 4 ร็อกอะฮฺ     เวลา เริ่มตั้งแต่ดวงตะวันคล้อย จนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทอดยาวออกไปเท่าตัว

3. ละหมาดอัศรฺ       มี 4 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัวของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน

4. ละหมาดมักริบ    มี 3 ร็อกอะฮฺ       เวลา เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนสิ้นแสงอาทิตย์ คือเวลาพลบค่ำ

5. ละหมาดอิชาอฺ     มี 4 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่เวลาค่ำจนถึงก่อนฟ้าสาง

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องละหมาด 

1. เป็นมุสลิม

2. บรรลุศาสนภาวะ

3. มีสติสัมปชัญญะ

4. ปราศจากหัยฎฺ นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ

เงื่อนไขของการละหมาด

นอกจากมีกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ละหมาดยังต้องคำนึงถึง เงื่อนไขของการละหมาดอีก 8 ประการ คือ

1. ต้องปราศจากหะดัษใหญ่และหะดัษเล็ก คือ ต้องไม่มีญะนาบะฮฺ หัยฎู นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ และต้องมีน้ำละหมาด

2. ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม และสถานที่ละหมาด ต้องสะอาด

3. ต้องปกปิดเอาเราะฮฺ กล่าวคือ ผู้ชายต้องปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวหัวเข่า ผูู้้หญิงจะต้องปกปิดทั่วร่างกาย ยกเว้นมือและใบหน้า

4. ต้องหันหน้าไปทางกิบละฮฺ

5. ต้องรู้ว่าได้เวลาละหมาดแล้ว

6. ต้องรับว่ามุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติการละหมาด

7. ต้องไม่ตั้งใจเปลี่ยนการละหมาดเป็นอย่างอื่น

8. ต้องห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้เสียละหมาด

ถัดไป

หน้าหลัก

กรกฎาคม 03, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน  www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม