Custom Search

ละหมาดกอฏอ (ละหมาดกอฏอเป็นญามาอะห์ )

อัสลามูอลัยกุมฯ

อยากทราบนะครับ ว่า สามารถละหมาดกอฏอ เป็นญามาอะห์ ได้หรือไม่ และถ้าละหมาดได้ ควรเรียงการละหมาดอย่างไร

ถามโดย - zeen

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

การชดใช้ละหมาด (กอฎอ) ในรูปแบบญะมาอะฮฺนั้น เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ เพราะมีหลักฐานจากซุนนะฮฺ ระบุว่า

“ครั้งหนึ่งพวกเรา อยู่ในการเดินทาง พร้อมกับท่านนบี (‏‏صلى الله عليه وسلم) และพวกเราก็เดินทางในยามค่ำคืน จนกระทั่งพวกเรา อยู่ในช่วงท้ายของเวลากลางคืน... ไม่มีสิ่งใดปลุกให้เราตื่น นอกจากความร้อนของดวงอาทิตย์ เมื่อท่านนบี (‏‏صلى الله عليه وسلم) ได้ตื่น พวกเราก็โอดครวญยังท่าน ถึงสิ่งที่มาประสบกับพวกเขา...(ในตอนท้ายของหะดีษระบุว่า) แล้วท่านนบี (‏‏صلى الله عليه وسلم) ก็อาบน้ำละหมาด และมีการอะซาน เพื่อละหมาด แล้วท่านนบี (‏‏صلى الله عليه وسلم) ก็นำผู้คนละหมาด” (รายงานจาก อิมรอน อุบนุ ฮุซอยน์ (ร.ฎ.) บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ และมุสลิม) เป็นต้น

การชดใช้ละหมาด (กอฎอ) ในหะดีษข้างต้นนี้ คือการละหมาดกอฏอซุบฮิ แบบญะมาอะฮฺนั่นเอง

ส่วนการละหมาดชดใช้ โดยเรียบเรียงตามลำดับ ของเวลาละหมาดที่ขาดไปนั้น นักวิชาการ สังกัดมัซฮับ อัชชาฟีอีย์ ระบุว่า : เมื่อละหมาดหนึ่ง หรือหลายการละหมาด ผ่านเลยเขาไป ก็ส่งเสริมให้เขา นำเอาการละหมาด ที่ผ่านเลยไป (ละหมาดที่ต้องกอฎอ) มาปฏิบัติ ก่อนละหมาดฟัรฎู ประจำเวลา และให้เขาเรียงลำดับการละหมาด ที่ผ่านไป โดยกอฎอละหมาดที่ 1 (เช่น ซุฮฺริ) ตามมาด้วยการละหมาดที่สอง (เช่น อัศริ) และการละหมาดในลำดับที่ 3 (เช่น มัฆริบ)

ทั้งนี้ ถือตามหะดีษที่ท่านญาบีร (ร.ฎ.) รายงานในเหตุการณ์สมรภูมิคอนดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และเพื่อออกจากข้อขัดแย้ง ของบรรดานักวิชาการ และถ้าหากเขา (ผู้ละหมาด) ละทิ้งการเรียงลำดับของการละหมาด หรือ ละหมาดประจำเวลา ก่อนละหมาดที่ต้องกอฎอ หรือละหมาดเวลาสุดท้าย ก่อนหน้าลำดับการละหมาด ที่ผ่านพ้นไป ก็ถือว่าเป็นที่อนุญาต และถ้าหากเขานึกขึ้นได้ ถึงละหมาดที่ผ่านพ้นไป และเวลาละหมาดประจำเวลา เหลือน้อยเต็มที ก็จำต้องละหมาด ประจำเวลาก่อน (กิตาบ อัลมัจญ์มูอฺ ชัรฮุ้ลมุฮัซซับ : อิหม่าม อันนาวาวีย์ เล่มที่ 3 หน้า 73-75)

والله أعلم بالصواب

ละหมาดตัสบีห์ (ความประเสริฐ และวิธีการละหมาด)

คะ

เรียนถามอาจารย์อาลีคะ การละหมาดสุนัตตัสบีห์ มีความประเสริฐอย่างไรบ้างคะ และมีวิธีการละหมาด อย่างไร ญาซากัลลอฮ วัสสลาม

ถามโดย - ถุงชา

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛...


หะดีษเกี่ยวกับการละหมาดตัสบีฮฺนั้น รายงานโดยอบูดาวูด, อิบนุมาญะฮฺ ; อิบนุ คุซัยมะฮฺ ในซ่อฮีฮฺของเขา และอัฏฏอบรอนีย์ และมีการรายงาน จากสายรายงานมากมาย และกลุ่มหนึ่งจากเหล่าซอฮาบะฮฺ ดังที่อัลฮาฟิซฺ อิบนุ ฮะญัรกล่าวเอาไว้

อาทิเช่น หะดีษของอิกริมะฮฺ อิบนุ อับบ๊าสฺ ซึ่งท่านร่อซู้ล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวในหะดีษนั้น กับท่านอัลอับบ๊าส อิบนุ อับดิลมุฏฎ่อลิบว่า : “หากว่าท่านสามารถ ที่จะละหมาดตัสบีฮฺ 1 ครั้งในทุก ๆ วัน ท่านก็จงทำเถิด และถ้าหากท่านไม่สามารถ ก็ให้ละหมาดในทุกศุกร์ (สัปดาห์) 1 ครั้ง ถ้าหากท่านไม่สามารถ ก็ให้ละหมาด 1 ครั้ง ในทุก ๆ ปี และถ้าหากท่านไม่สามารถ ก็ให้ละหมาด 1 ครั้ง ในชั่วชีวิตของท่าน”

นักท่องจำหะดีษกลุ่มหนึ่ง ถือว่าหะดีษนี้ถูกต้อง (ซ่อฮีฮฺ) ท่านอิหม่ามอันนะวาวีย์ (ร.ฮ.) กล่าวว่า : อัตติรมีซีย์กล่าวว่า : แท้จริงมีหะดีษมากกว่า 1 บท ถูกรายงานจากท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในเรื่องละหมาดตัสบีฮฺ และมีจำนวนมาก ไม่ซ่อฮีฮฺ ท่านอิบนุ อัลมุบาร็อก และท่านอื่น ๆ จากนักวิชาการ มีความเห็นว่า ส่งเสริมให้ละหมาดตัสบีฮฺ และพวกเขาได้ระบุถึง ความประเสริฐในการละหมาดตัสบีฮฺเอาไว้

ท่านอิหม่ามอบูบักร อิบนุ อัลอะรอบีย์ ได้กล่าวไว้ในตำราอัลอะฮฺวะซีย์ ฟี ชัรฮิ อัตติรมีซีย์ หะดีษของอบีรอฟิอฺ (ที่อิหม่ามอัตติรมีซีย์ รายงานเอาไว้ และระบุว่า เป็นหะดีษฆ่อรีบ) นี้ เป็นหะดีษอ่อน (ฎ่ออีฟ) ไม่มีที่มาสำหรับเรื่องนี้ ไม่ว่าหะดีษซ่อฮีฮฺ หรือฮะซัน ที่ท่านอัตติรมีซีย์ ระบุหะดีษนี้เอาไว้ เพื่อเตือนให้รู้ และไม่ถูกหลอก และคำกล่าวของอิบนุ อัลมุบาร็อกนั้น มิใช่หลักฐาน นี่เป็นคำพูดของอบูบักร อิบนุ อัลอะรอบีย์ และอัลอุกอยลีย์กล่าวว่า : ไม่มีหะดีษที่ถูกต้อง ในเรื่องการละหมาดตัสบีฮฺ และอิหม่ามอันนะวาวีย์ กล่าวว่า : กลุ่มหนึ่งจากบรรดาอิหม่าม ของอัศฮาบุชชาฟิอียะฮฺ ระบุว่า ส่งเสริมให้ละหมาด ตัสบีฮฺนี้ เช่น อบูมุฮำหมัด อัลบัฆวีย์ และอบุลฮะซัน อัรรูยานีย์ (อัลอัซก๊าร, อันนะวาวีย์ หน้า 168-169)

ท่านชัยค์ อะฏียะฮฺ ศ็อกฺร์ กล่าวว่า : สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีข้อห้ามจากการละหมาดตัสบีฮฺ เพราะเป็นเรื่องของความประเสริฐ (ฟะฎีละฮฺ) และบรรดาหะดีษที่อ่อนนั้น ถูกยอมรับ ในเรื่องฟะฎออิลุ้ลอะอฺม๊าลฺ ดังที่นักวิชาการจำนวนมาก กล่าวเอาไว้ และการละหมาดตัสบีฮฺ เป็นประเภทหนึ่งของการละหมาด มีการซิกรุ้ลลอฮฺ ในการละหมาด และไม่ได้รวมเอาสิ่งที่ค้าน กับหลักมูลฐานที่ถูกต้อง

ส่วนวิธีการละหมาดตัสบีฮฺนั้น คือ มี 4 ร็อกอะฮฺ ให้ละหมาดทีละ 2 รอกอะฮฺ หรือจะละหมาด 4 รอกอะฮฺ รวดเดียวก็ได้ โดยให้ผู้ละหมาดอ่าน ในแต่ละรอกอะฮฺ ซึ่งซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺ และซูเราะฮฺ หลังอ่านซูเราะฮฺ ก่อนการรุ่กัวอฺ ให้กล่าวตัสบีฮฺ 15 ครั้ง ในการรุ่กัวอฺ 10 ครั้ง ในการอิอฺติด้าล 10 ครั้ง ในการสุหญูดครั้งแรก 10 ครั้ง ในการนั่งระหว่าง 2 สุหญูด 10 ครั้ง ในการสุหญูดครั้งที่ 2 ให้อ่านตัสบีฮฺ 10 ครั้ง หลังการสุหญูดครั้งที่ 2 ให้อ่านตัสบีฮฺ 10 ครั้ง รวมใน 1 รอกอะฮฺมีการอ่านตัสบีฮฺ 75 ครั้ง และใน 4 รอกอะฮฺ มีการอ่านทั้งหมด 300 ครั้ง

และการกล่าวตัสบีฮฺนี้ ไม่มีสำนวนที่แน่นอน ให้กล่าวว่า “ซุบฮานัลลอฮฺ วัลฮัมดุลิลลาฮฺ ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบัร” ก็ได้ เป็นต้น ส่วนความประเสริฐ ของการละหมาดตัสบีฮฺนั้น คือ จะได้รับการอภัยโทษ (โทษเล็ก ๆ) ในเบื้องแรก เบื้องท้ายเก่า และใหม่, พลั้งพลาดและเจตนา, เล็กและใหญ่, ลับและเปิดเผย (รายงานโดยอบูดาวูด อิบนุมาญะฮฺ และอิบนุคุซัยมะฮฺ) -อะฮฺซะนุ้ลกะลาม ฟิลฟะตาวา วัลอะฮฺกาม, ชัยค์ อะฎียะฮฺ ศ็อกร์ เล่มที่ 9 หน้า 538-540 โดยสรุป)

والله أعلم بالصواب

การละหมาดสุนัตต่างๆ ในมัสยิดในหลายๆจุดนั้น ได้ไหม เพราะเหตุใด


พอดี ผมเคยจำได้ว่า การละหมาดสุนัตต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตอะไร ก็ได้ใช่ไหม หรือเฉพาะสุนัตที่เจาะจง อนุญาตให้สามารถละหมาด ในหลายๆจุดได้ใช่ไหม เช่น ละหมาดสุนัตก่อน และหลังละหมาดฟัรฎู ละหมาดดุฮา ละหมาดชุรุก ละหมาดตะหัจญุด ละหมาดวิติรฺ ละหมาดกิยามุ้ลลัยลฺ เป็นต้น) ในมัสยิดในหลายๆจุดนั้น ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

والسلام

ถามโดย - as-satuly

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...؛

การเปลี่ยน หรือย้ายสถานที่ ในการทำการละหมาดซุนนะฮฺ จากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือที่คุณใช้คำว่า จุด นั้น เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้มีสถานที่ หรือจุดของการสุหญูด ในละหมาดนั้นมาก ๆ (หลายจุดหลายที่) โดยสถานที่หรือจุดต่าง ๆ ที่ผู้ละหมาดปฏิบัติละหมาดนั้น จะเป็นสักขีพยานยืนยัน ในวันกิยามะฮฺ แก่ผู้ทำละหมาด

นักวิชาการถือว่า เป็นสิ่งที่ควรกระทำ (มุสตะฮับ) แต่มิใช่สิ่งที่จำเป็น (วาญิบ) เพราะหลักฐานในเรื่องนี้ มีข้อวิจารณ์ในสายรายงานว่า เป็นหะดีษอ่อน (ดูอะฮฺซ่านุ้ลกะลาม ฟิ้ล ฟะตาวา วัลอะฮฺกาม ; ชัยค์ อะฏียะฮฺ ศ็อกร์ เล่มที่ 5 หน้า 167-168 ดารุ้ลฆ็อดฺด์ อัลอะรอบีย์)

อย่างไรก็ตาม การละหมาดซุนนะฮฺ ที่คุณยกตัวอย่างมานี้ คุณสามารถกระทำที่บ้านของคุณได้ และเป็นสิ่งที่อัฟฎ้อล (ประเสริฐกว่า) กว่าการไปกระทำที่มัสญิด ดังนั้น ให้คุณแบ่งการละหมาดซุนนะฮฺดังกล่าว กลับมากระทำที่บ้านของคุณด้วย นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด!

والله أعلم بالصواب

ที่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม