Custom Search

อยากได้หลักฐานเกี่ยวกับละหมาดวันศุกร์

อัสสลามมุอะลัยกุม..ครับ
อยากได้หลักฐานทุกประการเกี่ยวกับการละหมาดวันศุกร์ ดังนี้ครับ

1.คนในพื้นที่ (มุสเตาฏีน) วายิบจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์และสามารถตั้งละหมาดวันศุกร์ขึ้นมาได้หากมี 40คน แต่ถ้าตั้งไม่ถึง 40 คน จะละหมาดได้ไหม ซอฮฺ มั๊ย แล้วต้องละหมาดซุฮฺริตามหรือป่าว

2.แล้วคนในพื้นที่มีกฏเกณฑ์อย่างไรถึงจะถือว่าเป็นคนในพื้นที่?

3.ถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไม่เข้าฮูก่มการละหมาดของมัซฮับชาฟีอีและเราไม่ละหมาดจะถือว่าเราเป็นคนมูนาฟิกไหม

ตามฮะดิษที่ว่า

من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق

"ผู้ใดที่ทิ้งญุมุอะฮ์ 3 ศุกร์ โดยที่ไม่อุปสรรคอันใด เขาย่อมเป็นผู้กลับกลอก" หะดิษซอฮิหฺ (ถ้าอ.ตอบยังไงช่วยเสริมหลักฐานมาด้วยครับ)

ญาซะกั้ลลอฮุค็อยรอน

ถามโดย - dul

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...؛

1. คนในพื้นที่ (มุสเตาฏิน) วาญิบที่จะต้องละหมาดวันศุกร์

หลักฐาน บุคคลที่เร่ร่อน (อะฮฺลุ้ลบาดียะฮฺ) และผู้ที่มีข้อชี้ขาดเดียวกับพวกเขา คือ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลทราย โดยไม่มีอาคารก่อสร้าง เป็นที่พักอาศัย ถือว่าไม่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ เหนือพวกเขา และถือว่าการละหมาดวันศุกร์จากคนประเภทนี้ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ได้ใช้ให้บรรดาเผ่าอาหรับที่อาศัยอยู่รอบ ๆ นครมะดีนะฮฺ ทำการละหมาดวันศุกร์ และไม่มีการยืนยันว่าพวกเขาทำการละหมาดวันศุกร์ (อัลมุฆนีย์, อิบนุกุดามะฮฺ 2/327) หลักฐานข้อนี้ จึงเป็นหลักฐานกรณีแวดล้อมหรือสภาพการณ์ในสมัยของท่านร่อซู้ล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หรือจะเรียกว่า หลักฐานเชิงปัญญา (دَلِيْلٌ عَقْلِيٌّ) ก็ได้

ส่วนการกำหนดเงื่อนไขในการละหมาดวันศุกร์ว่าจะต้องมีจำนวน 40 คน การละหมาดวันศุกร์ถึงจะใช้ได้นั้น เป็นทัศนะของนักวิชาการ สังกัดมัซฮับอัชชาฟิอีย์และเป็นทัศนะที่รู้กัน (มัชฺฮู๊ร) ในมัซฮับอัลฮัมบะลีย์ (มุฆฺนีย์ อัลมุฮฺต๊าจฺญ์ 1/276...) อัลมุฆนีย์ 2/328)

โดยอาศัยหลักฐานที่รายงานโดยอัลบัยหะกีย์ (1/177) จากท่านญาบิรฺ อิบนุ อับดิลลาฮฺ (ร.ฎ.) ว่า : ตามแบบฉบับ (ซุนนะฮฺ) ที่ผ่านพ้นมานั้นคือ ในทุก ๆ จำนวน 40 คนและเกินจากนั้นมีการทำวันศุกร์ (مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ فى كُلِ أَرْبَعِيْنَ فما فوقَ ذلك جُمعةً) และมีรายงานมาในหะดีษของท่านกะอฺบ์ อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) ในสุนันอบีดาวูดระบุว่า : แท้จริงบุคคลแรกที่ทำการละหมาดวันศุกร์พร้อมกับพวกเขาคือ อัสอัด อิบนุ ซุรอเราะฮฺ และปรากฏว่าในขณะนั้นพวกเขามีจำนวน 40 คน (อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ ; เล่มที่ 1/202, อัลมุฆนีย์ อิบนุกุดามะฮฺ 2/339)

2. คนในพื้นที่ (มุสเตาฏิน) นั้น มีกฏเกณฑ์ว่าไม่มีการเดินทางออกจากสถานที่ตั้งหลักแหล่งของพวกเขาในช่วง ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว ยกเว้นในกรณีจำเป็น เช่น การค้าขาย เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาว่าในสถานที่ตั้งหลักแหล่งของเขานั้น มีครอบครัวและทรัพย์สินของเขาอยู่ในสถานที่นั้น (อัลบัยญูรีย์ เล่มที่ 1/413) หลักฐานในเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์จากหะดีษที่ระบุว่า “ไม่มีการละหมาดวันศุกร์เหนือผู้เดินทาง (لاجمعة على مسافر) รายงานโดยอัลบัยหะกีย์ เป็นหะดีษเมาว์กู๊ฟจากท่านอิบนุอุมัร (ร.ฎ.) – บินญัยริมีย์ อะลัล ค่อฏีบ เล่มที่ 2/165) เมื่อการละหมาดวันศุกร์นี้ไม่วาญิบสำหรับผู้เดินทาง ก็เข้าใจได้ว่า ผู้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้เดินทางและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ครบ ก็จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์

3. ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เข้าตามฮุก่มวาญิบละหมาดวันศุกร์ ตามมัซฮับอัชชาฟิอีย์ และ เราไม่ละหมาดวันศุกร์ ก็จำเป็นที่เราต้องละหมาดซุฮฺริตามปกติ และไม่ถือว่าเราเข้าอยู่ในข่ายของหะดีษที่ความว่า “ผู้ใดละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งโดยไม่มีอุปสรรคอันใด ผู้นั้นย่อมเป็นผู้กลับกลอก (มุนาฟิก)” เพราะคำว่าผู้ใด (مَنْ) ในตัวบทหะดีษต้องขยายความว่า (مِمَّنْ تَلْزَ مُه) “จากผู้ที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์” หรือ (وَهُوَمِنْ أَهْلِ الْوُجُوْبِ) “โดยเขาผู้นั้นเป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์” เมื่อเรามิใช่บุคคลที่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์เนื่องจากขาดเงื่อนไข (ชัรฏุ้ล วุญู๊บฺ) ก็มิเข้าอยู่ในข่ายของหะดีษดังกล่าว (ดูฟัยฎุ้ลก่อดีร์ ; อัลมินาวีย์ เล่มที่ 6/101)

ในสายรายงานของอัฏฏอบรอนีย์ รายงานจากท่านอุซามะฮฺ อิบนุ ซัยด์ ใช้สำนวนว่า :

مَنْ تَرَكَ ثَلاَ ثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَا فِقِيْنَ

อิหม่ามอัสสุยูฏีย์ ระบุว่าเป็นหะดีษซ่อฮีฮฺ แต่ท่านอัลฮัยซะมีย์ ระบุว่าในสายรายงานมีญาบิร อัลญุอฺฟีย์ ซึ่งอ่อน (ฎ่ออีฟ) ในทัศนของนักวิชาการส่วนใหญ่ แต่มีหะดีษที่ถูกต้องมาสนับสนุน คือหะดีษที่รายงานโดยอบูยะอฺลา เป็นหะดีษมัรฟูอฺ ซึ่งอัลฮัยซะมีย์ระบุว่า ผู้รายงานเป็นผู้รายงานที่ซ่อฮีฮฺ (อ้างแล้ว เล่มที่ 6/103) และคำว่า มุนาฟิก ณ ที่นี้หมายถึง มุนาฟิกอะมะลีย์ หรือ النِّفَاقُ العَمَلِيُّ คือเป็นการกระทำของผู้กลับกลอกมิใช่ نِفَاقٌ اِعْتِقَادِيٌّ (อ้างแล้ว 6/100)

ลืมไปประเด็นหนึ่ง ตรงที่ถามว่า ถ้ามีคนละหมาดวันศุกร์ไม่ถึง 40 คน จะละหมาดได้ไหม? กรณีนี้ ตามมัซฮับอัชชาฟิอีย์ ถือว่าการมีจำนวนอะฮฺลิลฺญุมอะฮฺจำนวน 40 คน นั้น เป็นเงื่อนไขในการที่ละหมาดญุมอะฮจะใช้ได้ (เซาะฮฺ) ฉะนั้น ถ้ามีจำนวนไม่ถึง 40 คน การละหมาดญุมอะฮฺก็ย่อมใช้ไม่ได้ ถ้าหากทำการละหมาดญุมอะฮฺทั้ง ๆ ที่มีจำนวนไม่ครบ 40 คนขึ้นไป ก็จำเป็นที่จะต้องละหมาดซุฮฺริหลังจากนั้น แต่ถ้าตามมัซฮับฮะนะฟีย์ซึ่งถือว่ามี 3 คนขึ้นไป ก็สามารถละหมาดวันศุกร์ได้ ก็ต้องตักลีด (ถือตาม) มัซฮับฮะนะฟีย์ในประเด็นปัญหาข้อนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องเกี่ยวกับจำนวนของผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์นี้ มีทัศนะหลากหลาย ดูรายละเอียดได้ในคำตอบเรื่องนี้ที่เคยตอบไปแล้ว

والله أعلم بالصواب

ที่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

กันยายน 28, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม