Custom Search

อยากทราบด่วน (นำละหมาดสตรีที่แต่งงานกันได้)

ผมมีเรื่องอยากทราบอยู่2เรื่องครับ

1.ถ้าเรานำละหมาดสตรีที่แต่งงานกันได้ โดยละหมาดกันสองคนเท่านั้น ศาสนาไม่อนุญาตใช่ไหมครับ แล้วถ้าละมาดกัน 2 คนโดยมีม่านกั้นใช้ได้หรือไม่ แล้วถ้ามีคนอื่นอยู่ในถานที่ละหมาดด้วย แต่ละหมาดแค่ 2 คนจะใช้ได้หรือไม่ครับ
2.ผมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมหมัด ซ.ล. เกี่ยวกับเรื่องความอ่อนโยน อ่อนหวานของท่านกับภรรยา หรือความโรแมนติก หรือเวลาท่านอยอกล้อภรรยา ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะนำเสนอข้อมูลได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

วัสลาม

ถามโดย - อับดุล

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

1. การละหมาดในทุกกรณีที่คุณถามมา ถือว่าใช้ได้ (เซาะฮฺ) ครับ ถ้าการละหมาดนั้นมีองค์ประกอบและเงื่อนไขในการปฏิบัติละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ แต่การละหมาดในกรณีที่ 1 นั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจจะก่อให้เกิดฟิตนะฮฺได้ (ถึงแม้ว่าจะเป็นการละหมาดร่วมกันก็ตาม) และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากบุคคลอื่นได้ ศาสนาใช้ให้เราหลีกเลี่ยงจากการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด (مَظِنَّةُ السُّوْءِ) ถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม

2. ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยวิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ท่านเคยดื่มน้ำจากภาชนะใส่น้ำ (แก้ว) ที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ดื่มในขณะที่ท่านหญิงมีรอบเดือนโดยท่านประทับริมฝีปากอันประเสริฐของท่านลง บนรอยริมฝีปากที่ภาชนะของท่านหญิง เป็นต้น เอาแค่ 2 ข้อนี้ก็โรแมนติกเป็นที่สุดแล้วละครับ!


والله أعلم بالصواب

 

การละหมาดบนรถ

คะ

เป็นคนต่างจังหวัด ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อย ๆ โดยรถทัวร์คะ ดังนั้นจึงใช้วิธีละหมาดย่อบนรถเอาคะ คือ ก่อนออกจากบ้านจะละหมาดรวมดุฮรีกับอัสรีจากที่บ้านในเวลาดุฮรี เมื่ออยู่บนรถจะละหมาดรวมมัฆริบในอีซาและย่ออีซา บนรถ ส่วนซุบฮจะทำการละหมาดบนรถเช่นกันในเวลา ซึ่งช่วงที่ละหมาดบนรถจะนั่งละหมาดโดยไม่ได้ใส่ตะละกง เพียงแต่สวมถุงเท้าและเอาผ้าห่มปิดทับส่วนขาอีกทีหนึ่ง อยากถามอาจารย์ว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นที่อนุมัติหรือไม่ ถ้าหากไม่อนุมัติ สิ่งที่ควรทำนั้นเป็นเช่นไรคะ

ญาซากัลลอฮคะ

วัสสลาม

ถามโดย - ถุงชา

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

กรณีจะละหมาดรวม 2 ฟัรฎู ก่อนออกเดินทางนั้น อนุโลมให้กระทำได้ ตามนักวิชาการฝ่ายหนึ่งที่ไม่ พิจารณาเงื่อนไขว่า ต้องออกเดินทางพ้นเขตของชุมชนที่อาศัยอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม ถือตามนักวิชาการฝ่ายนี้ คุณสามารถละหมาดรวมที่บ้าน ก่อนออกเดินทางได้ โดยเฉพาะเมื่อมั่นใจว่า เมื่อออกเดินทางแล้ว อาจจะพลาดการละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใด เนื่องจากอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง ส่วนการปฏิบัติละหมาดฟัรฎู ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดรวมหรือละหมาดย่อบนยานพาหนะ เช่น รถทัวร์เป็นต้น ก็ตาม ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลัก (รุ่ก่น) ของการละหมาดด้วย อาทิเช่น การหันหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ การยืนละหมาด เป็นต้น

ในการละหมาดฟัรฎูจะรวมหรือย่อก็ตาม ต้องยืนละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ จะละทิ้งการยืนละหมาดทั้ง ๆ ที่สามารถยืนละหมาดได้นั้นมิได้ ยกเว้นกรณีมีอุปสรรคที่ไม่สามารถยืนได้ก็ให้นั่งละหมาด ดังนั้น เมื่อเข้าเวลาละหมาดฟัรฎูในระหว่างการเดินทาง ก็จำต้องลงจากยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เพื่อปฏิบัติละหมาดตามรูปแบบปกติ คือ ยืนละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ คุณก็ต้องพิจารณาว่า รถทัวร์วิ่งไปในทิศกิบละฮฺหรือไม่? ขณะทำการละหมาดและคุณสามารถยืนละหมาดได้หรือไม่? หากสองกรณีนี้ทำไม่ได้ ก็จำเป็นต้องอาศัยช่วงเวลาที่รถทัวร์จอดตามจุดพัก เพื่อให้ผู้โดยสารลงทานอาหาร และเข้าห้องน้ำ ปลีกเวลาไปทำการละหมาดฟัรฎูจะย่อหรือรวมก็ตาม นี่คือทางออกที่ดีที่สุด

ส่วนการละหมาด โดยไม่ใส่ตะละกงนั้น ถ้าสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดปกปิดเอาเราะห์ที่จำต้องปกปิด การละหมาดก็ย่อมใช้ได้ แต่กรณีนี้เป็นกรณีต่อเนื่องจากการละหมาดฟัรฎูโดยนั่งละหมาดบนรถทัวร์ ก็ต้องย้อนไปพิจารณาคำถามข้างต้นที่ว่า รถทัวร์วิ่งไปในทิศกิบละฮฺหรือไม่? และคุณสามารถยืนละหมาดได้หรือไม่? การนั่งละหมาดโดยละทิ้งการยืนละหมาด โดยอ้างว่ามีอุปสรรคฟังขึ้นหรือไม่? ข้อเสนออันเป็นทางออกที่ตอบให้นั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุด คืออาศัยช่วงเวลาที่รถทัวร์จอดพักก็ให้ไปละหมาดตามปกติ ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาที และไม่น่าจะทำให้ตกรถแต่อย่างใด? อนึ่งถ้าเป็นการละหมาดซุนนะฮฺในระหว่างการเดินทาง ศาสนาอนุโลมให้นั่งละหมาดได้ (ทั้ง ๆ ที่สามารถยืนละหมาดได้) และไม่ต้องคำนึงถึงว่ารถจะวิ่งไปในทิศกิบละฮฺหรือไม่? ซึ่งแตกต่างจากกรณีของการละหมาดฟัรฎูดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

والله أعلم بالصواب

 

การสุญูด (ในกรณีของมุสลิมะหปิดหน้า)

ในกรณีของมุสลิมะหปิดหน้า หลักเกณฑ์การสุญูดในสถานที่ที่ไม่มิดชิด ผู้ชายทั่วไปสามารถพบเห็น ได้มีหลักเกณฑ์เปนอย่างไร มีพี่น้องบางท่าน บอกว่าสามารถละหมาดและสุญูดโดยที่ปิดหน้าได้ เพราะขณะสุญูด ส่วนสัมผัสพื้น เช่นเท้า ในขณะที่ใส่ถุงเท้ายังใช้ได้ ดังนั้นส่วนหน้าผากจึงสามารถปิดหน้าสุญูดได้ อยากถามว่า ใช้ได้จริงหรือไม่ มีฮะดีษรองรับหรือไม่ และถ้าหากมีหลักฐานรองรับกรณีข้างต้น การเปิดหน้าละหมาด เพราะไม่เซาะฮใจกับการปิดหน้าละหมาด จะมีบาปที่ไม่มั่นใจกับหลักฐานการกระทำตามกรณีข้างบนหรือไม่ อย่างไร

ยาซากิลลาฮุคอยรอน

ถามโดย - binti_islam

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

การสุหยูดบนหน้าผากนั้นเป็นสิ่งจำเป็น (วาญิบ) ในทัศนะของนักวิชาการมัซฮับอัชชาฟิอีย์ โดยไม่มีข้อขัดแย้ง และที่ดีถือที่สุดคือการสุหยูดบนหน้าผากทั้งหมด ดังนั้น ถ้าหากจำกัดอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าหน้าผาก (คือสุหยูดลงบนหน้าผากบางส่วน) ก็ถือว่าใช้ได้พร้อมกับมักรูฮฺตันซีฮฺ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักฐานจากหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิมจากท่านค็อบฺบ๊าบ (ร.ฎ.) และบันทึกโดยอัลบัยหะกีย์ด้วยสายรายงานที่ดีอีกเช่นกัน (อัลมัจญ์มูอฺ ชัรฮุ้ลมุฮัซซับ ; อันนะวาวีย์ เล่มที่ 3 หน้า 397)

นักวิชาการในมัซฮับอัชชาฟิอีย์ได้วิเคราะห์ตัวบทจากหะดีษข้างต้นและได้ข้อ สรุปว่า ในส่วนของหน้าผากนั้นจำเป็นต้องเปิด (ไม่มีสิ่งปิดกั้น) ในขณะสุหยูด ดังนั้นถ้าหากมีสิ่งปิดกั้นในขณะสุหยูดโดยที่สิ่งปิดกั้นนั้น ติดต่อกับผู้ละหมาด และเคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวของผู้ละหมาด ก็ถือว่าการสุหยูดนั้น ใช้ไม่ได้ (อ้างแล้ว 3/398) อันนี้ในกรณีของหน้าผาก ส่วนกรณีของหัวเข่าทั้งสองและเท้าทั้งสองนั้น ไม่จำเป็นต้องเปิด (กล่าวคือมีสิ่งปิดกั้นได้) โดยเฉพาะหัวเข่าทั้งสองนั้นจำเป็นต้องปกปิดจะเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่ คาบเกี่ยวกับเอาเราะฮฺ

สำหรับกรณีที่ถามมานั้น มุสลิมะฮฺที่ปิดหน้าสามารถสุหยูดได้โดยปิดใบหน้าส่วนล่างและเปิดส่วนหนึ่ง ของหน้าผากในขณะสุหยูด เพราะการสุหยูดบนบางส่วนของหน้าผากนั้นถือว่าใช้ได้ ส่วนการนำเอากรณีของหน้าผาก ไปเปรียบเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นว่าอนุญาตให้มีสิ่งปิดกั้นได้ เช่น มือทั้งสอง, หัวเข่าทั้งสองหรือเท้าทั้งสองข้าง เป็นความเข้าใจจากตัวบทที่มีนัยกว้าง ๆ แต่ตัวบทที่บ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปิดส่วนของหน้าผากนั้นเป็นตัวบทที่มีนัยแคบ (เฉพาะกรณี) ตัวบทที่มีลักษณะที่สองนี้ (แคบ, เฉพาะกรณี) ต้องถูกนำมาปฏิบัติก่อนตัวบทมีนัยกว้าง

กล่าวคือ จะเทียบอวัยวะส่วนอื่นกับหน้าผากไม่ได้นั่นเอง และการเปิดหน้าละหมาดเพราะไม่มั่นใจกับการปิดหน้าละหมาดนั้น ไม่มีบาปแต่อย่างใด เพราะมีหลักฐานยืนยันในกรณีเปิดหน้าในละหมาดโดยเฉพาะ และโดยทัศนะของปวงปราชญ์นั้น ให้น้ำหนักว่า ใบหน้าของสตรีอนุโลมให้เปิดได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและการเปิดเผยอวัยวะใน ส่วนของหน้าผากขณะสุหยูดในการละหมาดนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น

والله أعلم بالصواب

ที่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
 www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม