Custom Search

ปัญหาละหมาดวันศุกร์

อยากให้อาจารย์ช่วยตอบด่วนครับปัญหามีอยู่ว่า (เรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับ) เมื่ออีหม่ามอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วในร่อกาอัตแรกแล้ว ลงซูหยูดเลย เมื่อมีคนทักจึง ลุกขึ้นมายืนตรงแล้วรุกัวะ ละหมาคของอีหม่ามจะใช้ได้หรือไม่ และมะมูมควรทำอย่างไร? และหากมะมูมข้างหลังนำหน้าอีหม่ามไป คือ เมื่ออีม่ามย้อนขึ้นมารุกัวะมะมูมลงซูหยูดไปแล้ว มะมูมจะเสียละหมาดหรือไม่? และมะมูมบางคนซูหยูดถึง 3 ครั้ง ในร่อกาอัตแรก เสียละหมาดหรือไม่?

มัสอาละ2 (สมมุติ) เมื่ออีม่ามละหมาดร่อกาอัตแรกแล้ว กำลังจะขึ้นร่อกาอัตที่ 2 มีคนทักจึงขึ้นมายืนตรง แล้วลงรู่กัวะ, เอี๊ยะติดาล, แล้วลงซูหยูดแค่ครั้งเดียวแล้วยืนทำร่อกาอัต 2 ละหมาดของอีหม่ามจะเสียหรือ ไม่?

ถามโดย - haroon

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

เมื่ออิหม่ามอ่านซูเราะฮฺเสร็จแล้วในรอกอะฮฺ แล้วลงสุหยูดเลย เมื่อมีคนทัก จึงลุกขึ้นมายืนตรง แล้วรุ้กัวอฺ ละหมาดของอิหม่าม ถือว่าใช้ได้ ทั้งนี้ เพราะอิหม่ามกระทำสิ่งดังกล่าว ด้วยความหลงลืม ไม่ได้มีเจตนา (อัลมัจญ์มูอฺ เล่มที่ 4 หน้า 7) และการกระทำของอิหม่ามดังกล่าว ถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะอิหม่ามได้นึกขึ้นได้ และย้อนกลับขึ้นมายืนตรง หลังจากนั้นก็ลงรุ่กัวอฺ (อัลมุจญ์มูอฺ เล่มที่ 3 หน้า 379)

และให้อิหม่ามสุหยูดสะฮฺวี ก่อนให้สล่าม เนื่องจากกรณีดังกล่าว ส่วนมะอฺมูมนั้น ให้รออิหม่ามกลับขึ้นมายืนตรง และรุ่กัวอฺพร้อมกับอิหม่าม มะอฺมูมจะลงไปสุหยูด ตามอิหม่ามไม่ได้ เพราะมะอฺมูมรู้ว่า อิหม่ามข้ามขั้นตอนในการละหมาด ส่วนอิหม่ามนั้น กระทำไปด้วยการหลงลืม และหากมะอฺมูมข้างหลัง กระทำนำหน้าอิหม่าม กล่าวคือ เมื่ออิหม่ามย้อนขึ้นไปยืนตรง และรุ่กัวอฺ มะอฺมูมได้ลงสุหยูดไปแล้ว ซึ่งแสดงว่ามะอฺมูมได้กระทำ นำหน้าอิหม่าม เกินกว่าสองรุ่ก่น (รุ่กัวอฺ, เอียะอฺติด้าล, สุหญูด) กรณีนี้ ถ้ามะอฺมูมกระทำไปโดยเจตนา รู้ว่านั่นเป็นสิ่งต้องห้าม ก็ถือว่าการละหมาดของเขา ใช้ไม่ได้ เนื่องจากกระทำ ค้านกับอิหม่าม จนน่าเกลียด แต่ถ้ามะอฺมูมกระทำไปโดยหลงลืม หรือไม่รู้ว่านั่นเป็นสิ่งต้องห้าม ก็ถือว่าไม่ทำให้เสียละหมาด แต่รอกอะฮฺนั้นไม่คิด แต่ให้มะอฺมูมขึ้นกระทำอีก 1 รอกอะฮฺ หลังจากอิหม่ามให้สล่าม (มุฆนีย์ อัลมุฮฺต๊าจญ์ เล่มที่ 1 หน้า 510)

กรณีของมะอฺมูมที่สุหยูดเกินกว่า 2 ครั้ง ในรอกอะฮฺเดียวกัน ถ้าหากเจตนากระทำ ก็ถือว่าเสียละหมาด แต่ถ้าหากหลงลืม และกระทำไปโดยไม่รู้ ก็ถือว่าไม่เสียละหมาด และให้มะอฺมูมสุหยูดสะฮฺวีก่อนให้สล่าม (อัลมัจญ์มูอฺ เล่มที่ 4 หน้า 54) ส่วนประเด็นปัญหาที่สมมตินั้น ถ้าอิหม่ามเจตนากระทำสิ่งดังกล่าว ก็ถือว่าเสียละหมาด แต่ถ้ากระทำไปเพราะสงสัย เนื่องจากการเตือนของมะอฺมูม ในกรณีนี้ ถือว่าไม่เสียละหมาด และให้อิหม่ามสุหยูดสะฮฺวีก่อนให้สล่าม โดยไม่คิดรอกอะฮฺ ที่กระทำเกินมานั้น (ยกเลิก)

والله أعلم بالصواب

การละหมาดญุมุอะฮ์ของ นศ.มหาลัย "เศาะหฺ" ไหม?

อัสสลามุอะลัยกุม

มหาลัยของผมมีการทำญุมอะฮฺกัน เป็นประจำ แต่มัสญิดนั้น อยู่ไกลออกไป หากว่าไปแล้ว จะกลับมาเรียนไม่ทัน และผมไม่ใช่คนในพื้นที่นี้ และถ้าผมจะละหมาดวันศุกร์ ที่มหาลัย จะเซาฮฺไหมครับ แต่คนก็อยู่ประมาน 20 30 40 คน แล้วแต่บางโอกาส อยากจะถามว่า ตามหลักการแล้วนั้น เป็นอย่างไรครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ถามโดย - Muslim Metal

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

ตามมัซฮับอัชชาฟิอีย์ ผู้ที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์นั้น มีเงื่อนไขอยู่หลายประการ ส่วนหนึ่งคือ การพำนักอยู่กับที่ (อิกอมะฮฺ) กล่าวคือ ไม่ได้เดินทาง และส่วนหนึ่งจากเงื่อนไข ในการใช้ได้ (เซาะฮฺ) ในการละหมาดวันศุกร์ ก็คือต้องมีจำนวนผู้ร่วมละหมาด 40 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นอะฮฺลุ้ลญุมอะฮฺ (أَهْلُ الجمعَة) คือ ผู้ชายที่เป็นเสรีชน, บรรลุภาวะ และมีสติสัมปัชชัญญะ และเป็นผู้มีหลักแหล่ง อาศัยอยู่ในสถานที่ของการทำละหมาดวันศุกร์ (มุสเตาติน) โดยไม่มีการเดินทาง ออกนอกสถานที่ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น (บินญัยริมี่ย์ ; เล่มที่ 2 หน้า 169-170)

หากถือตามนี้ บรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัย ย่อมขาดคุณสมบัติของความเป็นอะฮฺลุ้ลญุมอะฮฺ หากมีการละหมาดวันศุกร์ ในมหาวิทยาลัย ก็ถือว่าใช้ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม หากเราถือตาม (ตักลีด) ทัศนะของนักวิชาการ ที่ไม่พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมา ก็สามารถจัดการละหมาดญุมอะฮฺได้ โดยเฉพาะในกรณีของเงื่อนไข ของจำนวนผู้ร่วมละหมาดนั้น นักวิชาการเห็นพ้องว่า การละหมาดวันศุกร์ แบบญะมาอะฮฺ เป็นเงื่อนไขหลักที่การละหมาดนั้นจะใช้ได้

ส่วนจำนวนของผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์นั้น ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ในการกำหนดจำนวนที่แน่นอน ชัยค์ อะฏียะฮฺ ซ็อกฺร์ ได้มีความเห็นในฟัตวาของท่านว่า การละหมาดวันศุกร์ใช้ได้ ด้วยจำนวนใดก็ได้ที่มี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาพิธีกรรม อันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเอาไว้ (อะฮฺซะนุ้ลกะลาม ฟิลฟะตาวา วัลอะฮฺกาม เล่มที่ 28 หน้า 366)

และท่านชัยค์ยังได้ระบุว่า การละหมาดวันศุกร์ในค่ายทหาร และองค์กรต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไป นอกจากบรรดาพนักงานขององค์กร ถือว่าใช้ได้ (อ้างแล้ว เล่มที่ 31 หน้า 764) ซึ่งมหาวิทยาลัยก็น่าจะเข้าข่ายกรณีดังกล่าว ดังนั้น ถ้าหากเราตักลีด (ถือตาม) ทัศนะที่ระบุมานี้ ก็ถือว่าการละหมาดวันศุกร์ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ย่อมใช้ได้

والله أعلم بالصواب

www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม