การใส่น้ำหอมและเครื่องประดับในละหมาด

คำถาม           สตรีนั้นได้รับอนุญาตให้สวมแหวน หรือกำไลข้อมือ รวมถึงการใส่น้ำหอม ขณะที่จะไปทำละหมาด ได้หรือไม่  หากการละหมาดนั้น เป็นการละหมาดที่อยู่ในบ้านของนางเอง  หรือนางจะต้องถอดเครื่องประดับออก และห้ามพรมน้ำหอมด้วย

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ

คำตอบ      สตรีนั้นสามารถใส่เครื่องประดับและน้ำหอมได้  หากว่านางกระทำการละหมาด ภายในบ้านของนาง 

ส่วนรายละเอียดที่เพิ่มเติมมีดังนี้  การใส่น้ำหอมนั้น จะไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับนาง  เมื่อนางจะต้องออกไปทำละหมาดในมัสยิด  ดังเนื้อหาในฮะดีษซอเฮี้ยะ ซึ่งรายงานโดยมุสลิม  ว่า ท่านหญิงซัยหนับ ภรรยาของท่านอับดุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวเอาไว้ความว่า ถ้าสตรีคนใดก็ตาม  มีความประสงค์จะไปทำละหมาดที่มัสยิด  นางก็อย่าได้ใส่น้ำหอม(อัล-ซอลาฮฺ 674)

จากฮะดีษข้างต้น  ท่านอิบนฺฮาญัร ได้กล่าวว่า “ข้อห้ามดังกล่าวนี้  ใช้ร่วมกับสิ่งอื่น ที่ให้ผลเช่นเดียวกันกับน้ำหอมด้วย  กล่าวคือ  ถ้าน้ำหอมนั้นจะทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกหลงใหลในตัวของสตรีได้  ดังนั้น เสื้อผ้าที่มีความสวยงาม อัญมณีที่สามารถมองเห็นได้ เครื่องประดับที่หรูหรา รวมถึงการปะปนกันกับบุรุษ  ก็เป็นที่ต้องห้ามสำหรับนางเช่นเดียวกัน”

ซึ่งเหตุผลที่มีความชัดเจนว่าทำไม  สตรีจึงถูกห้ามไม่ใส่น้ำหอมหรือสวมเครื่องประดับ เมื่อนางจะออกไปละหมาดที่มัสยิด  ก็เพราะว่าสิ่งดังกล่าวนั้น จะส่งผลทำให้เกิดความสนใจหรือเป็นที่ดึงดูด จากเพศตรงข้ามและจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีได้

และเพราะความผิดอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น  เป็นผลมาจากการที่สตรีใส่น้ำหอม เมื่อนางจะออกไปละหมาดที่มัสยิด  ดังนั้น นางจึงถูกห้ามไม่ใส่น้ำหอม  เมื่อจะออกไปจากบ้านของนาง 

แต่ปัญหาดังกล่าวนี้  หากนางใส่น้ำหอมแล้วอยู่ภายในบ้านของนาง ดังนั้น การใส่น้ำหอมจึงไม่ถูกห้าม เมื่อนางละหมาดภายในบ้านของนาง และเมื่อน้ำหอมนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการละหมาดของนางด้วย

และพระองค์อัลลอฮฺ  เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรให้กับท่านนบีมุฮัมมัด ผู้ซึ่งเป็นศาสนฑูตของพวกเราด้วยเทอญ

ตอบคำถามโดย เชค มุฮัมมัด ซอลิหฺ อัล-มุนาญญิด

www.islamqa.com/en/cat/57 No. 21970

 

ละหมาดสุนัตก่อน-หลัง

ช่วยสอนละหมาดสุนัตก่อน-หลังฟัรดูหน่อยนะคะ เหนียตยังไงค่ะ

อัสสลามมุอะลัยกุมบิสมิ้ลลาฮิรเร๊าะห์มานิรร่อหีม การละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังละหมาดฟัรดู5เวลา มีดังนี้คือ

1.ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดดุฮฺริมีสี่ร่อกะอัต (บางท่านก็ละหมาดสองร่อกะอัต) วิธีการละหมาดคือ ถ้าละหมาดสี่ร่อกะอัต ก็ให้สล่ามครั้งเดียว ในร่อกะอัตสัดท้าย คำเหนียดคือ " อุซ้อลลีซุนนะตั๊ดดุฮฺรี่อัรบะอะร่อกะอาตินก๊อบลิยะตั้ลลิ้ลลาฮิตะอาลา " "ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูดุฮฺริสี่ร่อกะอตัต เพื่ออัลเลาะฮ์" ถ้าละหมาดก่อนฟัรดูแค่สองร่อกะอัต ให้เหนียตว่า "อุซ้อลลีซุนนะตั๊ดดุฮฺริร๊อกอะไตนิ่ ก๊อบลิยะตั้ลลิ้ลลาฮิตะอาลา""ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูดุฮฺริ สองร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะฮ์"

 2.หลังละหมาดฟัรดูดุฮฺริมีสองร่อกะอัต เหนียตดังนี้ "อุซ้อลลีซุนนะตั๊ดดุฮฺริร๊อกอะไตนิ่ บ๊ะอฺดิยะตั้ลลิ้ลลาฮิตะอาลา" "ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังจากฟัรดูดุฮฺริ่สองร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะฮ์"

3.ละหมาดซุนนะห์หลังฟัรดูมักเร็บมีสองร่อกะอัต การเหนียตคือ"อุซ้อลลีซุนนะตั้ลมักริบิ ร๊อกอะไตนิ่ บ๊ะอฺดิยะตั้ลลิ้ลลาฮิตะอาลา" "ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังฟัรดูมักเร็บสองร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะฮ์"

4.ละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดฟัรดูอิซาอฺมีสองร่อกะอัต การเหนียตคือ "อุซ้อลลีซุนนะตั้ลอิซาอฺ ร๊อกอะไตนิ่ บ๊ะอฺดิยาตั้ลลิ้ลลาฮิตะอาลา""ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังฟัรดูอิซาอฺสองร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะฮ์

5.ละหมาดซุนนะห์ก่อนฟัรดูซุบฮฺ มีสองร่อกะอัต การเหนียตคือ "อุซ้อลลีซุนนะตั๊สซุบฮิ ร๊อกอะไตนิ่ ลิ้ลลาฮิตะอาลา""ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะซุบฮิสองร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะฮ์"

ละหมาดซุนนะห์ ก่อนและหลังละหมาดฟัรดูนี้ เรียกอีกชื่อนึงว่า ละหมาดซุนนะห์ร่อวาเต็บ และที่ดีที่สุดให้ละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังฟัรดูที่บ้าน (ผิดพลาดประการใดขอผู้ที่มีความรู้มาก ช่วยตักเตือนด้วยค่ะ วั้ลลอฮุอะลำ)

บางช่วงบางตอนจากคำแนะนำด้านบนนั้น คัดลอกจากหนังสือ"ละหมาดสุนัต ความสำคัญ และวิธีปฏิบัติ" ผู้เขียนชื่อ มูฮำหมัด ยูซุฟ ฮัจยี อิสมาอีล.

หน้าหลัก

ธันวาคม 20, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม