อิหม่ามเกิดมีฮาดัษขณะละหมาด

คำถาม อิหม่ามกำลังละหมาด เมื่อเกิดมีฮาดัสหรือเป็นลม เราเป็นมะมูม (ผู้ตาม) จะปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ อิหม่ามกำลังละหมาดอยู่เกิดมีฮาดัสหรือเป็นลม ก็ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นมะมูมในแถวแรกนั้น รีบก้าวเดิน 1 ก้าว หรือ 2 ก้าว ขึ้นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดแทน ศาสนาถือว่าใช้ได้  ทั้งนี้เนื่องจากอิหม่ามผู้นำละหมาดนั้น เป็นลม ก็เสียละหมาดคนเดียว ส่วนบรรดามะมูม ยังคงอยู่ในสภาพละหมาด ฉะนั้นคนหนึ่งคนใด จากมะมูม ก็มีสิทธิขึ้นไปแทนจากอิหม่ามคนเดิมที่ฮาดัส (เสียน้ำละหมาด)  หรืออิหม่ามเป็นลมหมดสติ

หมายเหตุ คนที่จะก้าวขึ้นไปแทนอิหม่ามนั้น   อย่าให้ถึง 3 ก้าว ถ้าหากว่าถึง 3 ก้าว ศาสนาถือว่าผู้นั้นเสียละหมาด เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่มากขณะละหมาดอยู่  และจะต้องไม่ขาดมุวาลาต (การต่อเนื่อง)  คือจะต้องไม่ห่างกันเกินชั่วระยะเวลาที่ท่าน  ซู้ลยาดัย ได้ถามทานร่อซูลุ้ลเลาะห์  (ซ.ล.) ในเรื่องทิ่เกิดขึ้น คือละหมาด 4 รอกาอัต ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ (ซ.ล.) ปฏิบัติทำเพียง 2 รอกาอัต แล้วให้สลาม การสอบถามนั้นได้พูดสนทนา 6 ประโยค และรวมเวลาที่ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ (ซ.ล.) เดินออก และเดินกลับมาละหมาดต่อ เวลาทั้งหมดนั้น ห่างกันประมาณ 1 นาที โดยทดสอบแล้ว

หมายเหตุ คำว่าจะต้องไม่ขาดมู่วาลาต (การต่อเนื่อง)  คือในละหมาดที่มีกฎเกณฑ์จะต้องทำยะมาอะห์รวมกัน  เช่น ละหมาดวันศุกร์ จำเป็นต้องทำยะมาอะห์รวมกันได้หนึ่งรอกาอัตจึงจะใช้ได้  ถึงแม้ว่ารอกาอัตที่สองนั้นจะแยกกัน ต่างคนต่างทำก็ตาม

ดังกล่าวในหนังสือ    อัลยามั้ลอาลาซัรฮิ้ลมินฮาจ    เล่ม 2      หน้า  68
ตัวะฟาตุ้ลมัวะตาจ        เล่ม 7    หน้า  323

 

คอเต็บมีฮาดัษขณะคุตบะห์

คำถาม คอเต็บกำลังอ่านคุตบะห์ของละหมาดวันศุกร์เกิดมีฮาดัส (เสียน้ำละหมาด) หรือเป็นลม ผู้ที่นั่งฟังอยู่นั้นจะขึ้นไปอ่านคุตบะห์ต่อจากที่คอเต็บอ่านอยู่จะได้หรือไม่?

ตอบ คอเต็บกำลังอ่านคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์ เมื่อเกิดมีฮาดัส (เสียน้ำละหมาด) ก็ให้ผู้ที่นั่งฟังคุตบะห์อยู่นั้นรีบขึ้นไปอ่านคุตบะห์ ต่อจนจบทั้งสองคุตบะห์ ศาสนาถือว่าใช้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ขึ้นไปอ่านต่อนั้น ต้องเป็นผู้ได้ฟังคอเต็บเริ่มอ่านคุตบะห์ และจะต้องรีบขึ้นไปอ่านต่อจากคอเต็บ คนเดิม โดยไม่ห่างกันจนขาดมุวาลาต (การต่อเนื่อง) โดยคำนวณเวลาต่อเนื่องนั้น ละหมาดสองรอกาอัตเบา ๆ คือละหมาด 2 รอกาอัต โดยปฏิบัติทำเฉพาะสิ่งที่เป็นวายิบเท่านั้นเป็นเวลาเท่าไร เคยทดสอบแล้วเป็นเวลาประมาณ 2 นาที ถ้าหากว่าผู้ที่ขึ้นไปอ่านคุตบะห์ต่อจากคอเต็บล่าช้า จนห่างกันถึง 2 นาที จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่คุตบะห์ที่1 ใหม่ จนจบทั้ง 2 คุตบะห์  เพราะขาดมุวาลาต (การต่อเนื่อง)

ส่วนที่ถามว่า เมื่อคอเต็บกำลังอ่านคุตบะห์วันศุกร์อยู่เป็นลม หมดสติชั่วครู่ ก็ให้ผู้นั่งฟังอยู่นั้น ขึ้นไปอ่านคุตบะห์วันศุกร์ใหม่ โดยเริ่มอ่านตั้งแต่คุตบะห์ที่หนึ่งจนจบ สองคุตบะห์ จะอ่านต่อจากคอเต็บคนเดิมนั้นศาสนาถือว่าใช้ไม่ได้  เพราะคอเต็บคนเดิมเป็นลมหมดสติไปชั่วครู่หนึ่งนั้น ศาสนาถือว่าไม่ใช่อะห์ลียะห์ คือ ไม่ใช่ผู้ที่สมควรประกอบศาสนกิจ  เนื่องจากขาดการผูกพันไปแล้ว

ส่วนตัวคอเต็บเองนั้น ถ้าเกิดมีฮาดัส (เสียน้ำละหมาด) ขณะที่อ่านคุตบะห์อยู่ เขาก็รีบอาบน้ำละหมาดใหม่ โดยไม่ห่างกันจนขาดมู่วาลาต (การต่อเนื่อง) เขาจะอ่านคุตบะห์ต่อจากเดิมนั้นใช้ไม่ได้  จำเป็นคอเต็บคนเดิมจะต้องอ่านคุตบะห์ที่ 1 ใหม่จนกระทั่งจบ 2 คุตบะห์  จึงจะใช้ได้ เพราะคุตบะห์ทั้ง 2 ต้นนั้น เป็นอิบาดะห์อันเดียวกัน จะทำสองความสะอาด คือ อาบน้ำละหมาด 2 ครั้งในอิบาดะห์อันเดียวกัน คือไปอ่านคุตบะห์ต่อจากเดิมนั้นศาสนาถือว่าใช้ไม่ได้

ดังกล่าวในหนังสือ    บุยัยรีมีอาลั้ลคอเต็บ        เล่ม 2    หน้า 179
ตัวะฟาตุ้ลมัวะตาจ        เล่ม 2    หน้า 458
นิฮายะตุ้ลมัวะตาจ        เล่ม 2    หน้า 323
ซัรกอวี                เล่ม 1    หน้า 266
อัลบายูรี            เล่ม 1    หน้า 238
อัลยะมั้ลอะลาซัรฮิ้ลมินฮาจ    เล่ม 2    หน้า 68
อิอานาตุดตอลิบีน        เล่ม 2      หน้า 69-71
ก้อลยูบี                เล่ม 1    หน้า 281

ที่มา http://miftahbandon.org

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม