วิธีการเข้าแถวละหมาดญามาอะห์ที่ถูกต้อง

อัสลามุอะลัยกุม ท่านอาจารย์
เนื่องจากว่าผมไปละหมาดญะมาอะห์ที่สุเหร่าในกำปงของผม มะมูมจะยืนตามอิหม่ามแถวหลังๆ จะยืนเกะกะ แถวเดียวกันแต่บางคนอยู่ฝั่งซ้ายสุด บางคนอยู่ขวาสุด ตรงกลางว่าง บางครั้งก็ปล่อยช่องโหว่ไม่เต็มแถว ผมเคยเรียนเขาบอกว่า ถ้าปล่อยไหนว่าง ไซตอนจะเข้าไปแทรกไม่ใช่หรือ ผมจะแนะนำเองก็ไม่ชัวร์ในหลักฐาน รู้แค่งูๆปลาๆ อาจารย์ช่วยบอกวิธีการเข้าแถวละหมาด ที่ถูกวิธีให้ด้วยครับ ผมจะเอาไปเผยแพร่ ขอบคุณครับ

ถามโดย - บะดึ๊

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. ให้อิหม่ามนำละหมาด บอกกับบรดามะอฺมูม ให้จัดแถวละหมาดให้ตรง ก่อนจะเริ่มตักบี ร่อตุ้ลอิหฺรอม โดยให้บอกเป็นภาษาไทยก็ได้ เพราะมะอฺมูมจะได้เข้าใจ เช่น กล่าวว่า “จัดแถวให้ตรง ยืนให้ชิดกัน อย่าให้มีช่องว่าง แถวแรกให้เต็มก่อน แล้วแถวถัดไปค่อยตั้งแถวใหม่ แถวหน้ามีช่องว่าง ให้คนที่อยู่แถวถัดไป เดินหน้าขึ้นไปเติมให้เต็ม”

2. การจัดแถวละหมาดให้ตรง เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ ในการละหมาดญะมาอะฮฺ แถวแรกสำหรับผู้ชาย ประเสริฐที่สุด ในขณะที่แถวหลังสุดของผู้หญิง ประเสริฐที่สุด และการพิจารณาว่า แถวจะตรงหรือไม่ ให้ใช้ส้นเท้าของแต่ละคน ที่ยืนในแถวเป็นเกณฑ์ หรือดูเส้นที่ทำเอาไว้ ที่พื้นมัสยิด หรือดูขอบของผ้าปูละหมาด เป็นเกณฑ์

3. ให้มะอฺมูมคำนึงว่า ผู้ที่อยู่ในแถวแรก และอยู่ใกล้กับอิหม่ามนำละหมาดมากที่สุด มีความประเสริฐที่สุด ถัดมาคือผู้ที่อยู่ทางด้านขวาของอิหม่าม ประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่ทางด้านซ้าย ในขณะที่ผู้ที่ยืนอยู่ทางด้านขวา ของอิหม่าม และใกล้กับอิหม่าม ประเสริฐกว่า ผู้ที่อยู่ทางขวาของอิหม่าม ที่อยู่ไกลออกไป

4.ให้อิหม่ามยืนอยู่ด้านหน้า ตรงกลางแถวเสมอ เช่น ถ้าแถวแรกยืนเต็มหมดแล้ว ให้มะอฺมูมที่เหลือ ตั้งแถวที่สอง ถัดมาตรงกลาง แล้วขยายแถวยาว ออกไปทางขวาของอิหม่าม หรือทางซ้ายของอิหม่าม โดยให้อิหม่ามยืนอยู่ตรงกลางเสมอ

5. การยืนของมะอฺมูมในแถวละหมาด ให้ยืนชิดกัน และหัวไหล่ชิดกัน หากมีผู้ยืนอยู่ในแถว ดึงมือให้ผู้ละหมาด ร่วมกันยืนชิดกัน ให้ผู้ที่ถูกดึง เบาๆ นั้น เลื่อนตาม อย่าแข็งขืนหรือปฏิเสธ

6. ผู้ที่มาทีหลัง แล้วพบว่าแถวหน้าเต็มแล้ว ให้ตักบีร่อตุ้ลอิหฺรอม โดยยืนอยู่ตรงกึ่งกลางหลังอิหม่าม แล้วสะกิดให้ผู้ที่อยู่แถวหน้า ถอยลงมายืนละหมาด ในแถวหลังร่วมกับผู้ที่มาละหมาดทีหลัง มะอฺมูมที่อยู่แถวหน้า ก็เลื่อนให้แถวของตนชิดกัน โดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่าง ภายในแถวของตน

7. มะอฺมูมต้องคำนึงอยู่เสมอว่า การปล่อยให้แถวของตนมีช่องว่าง ที่พอสำหรับการยืนแทรก ของบุคคลหนึ่งคน หรือมากกว่า ตลอดจนการเข้าแถวไม่ตรง มีเหลื่อมล้ำกัน ไม่เท่ากัน มีผลทำให้ความประเสริฐ และผลบุญในการละหมาดญะมาอะฮฺ สูญเสียไป การเข้าแถวละหมาดที่ไม่ตรง และไม่เสมอกัน มีผลทำให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก เป็นเหตุทำให้ขาดความสามัคคี ในหมู่คณะได้

8. การใช้ระเบียบในการจัดแถวละหมาดให้ตรง ตามที่กล่าวมา ให้นำมาบังคับใช้ในทุกการละหมาด ที่มีซุนนะฮฺให้กระทำแบบญะมาอะฮฺ เช่น การละหมาดฟัรฎู ๕ เวลา การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดอีดทั้งสอง การละหมาดตะรอวีหฺ และการละหมาดญะนาซะฮฺ เป็นต้น โดยเฉพาะการละหมาดญะนาซะฮฺ ที่กระทำกันในบ้าน เรามักจะยืนชิดกันเป็นปึก ขาดระเบียบในการจัดแถว

ถือเป็นสิ่งที่ทุกมัสยิด ต้องรณรงค์ และฟื้นฟูซุนนะฮฺในข้อนี้ อย่างจริงจัง หากจะยืนชิดกัน ก็สามารถกระทำได้ แต่จะต้องเป็นการยืนชิดกัน ระหว่างแถวที่มีการตั้งแถว มองไปทางขวาก็เป็นแถว มองไปทางซ้ายก็เป็นแถว มิใช่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพที่กระทำกัน คือรวมและชิดกันเป็นปึก ก่อนเริ่มละหมาดญะนาซะฮ ฺอิหม่ามหรือโฆษก ควรประกาศกำชับให้ผู้มาร่วมละหมาด ยืนจัดแถวให้เรียบร้อย ถ้าเป็นการละหมาดญะนาซะฮฺ หลังการละหมาดประจำเวลา หรือละหมาดวันศุกร์ ก็ให้มะอฺมูมยืนอยู่ในแถวของตน โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปรวมเป็นปึก เพราะจะทำ ให้เสียระเบียบของแถว ที่มีอยู่แล
้ว

والله أعلم بالصواب

ที่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

กรกฎาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

 

จำนวนผู้เข้าชม