Custom Search

"จงละหมาด"คำสั่งเสียครั้งสุดท้าย

อาจารย์ สมาน แสงเราะหมัด

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน ขอเราท่านทั้งหลาย ได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการ แห่งความเป็นผู้ศรัทธา อย่างแท้จริง ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐาน แห่งการมีความยำเกรง มีความตักวา ต่อพระองค์อัลเลาะห์ ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น

ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย วันนี้ อาจจะเป็นวันสุดท้าย ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวั้ล หรืออาจจะเป็นวันสุดท้าย ของชีวิตของเราบางคน เมื่อรอบีอุ้ลเอาวั้ลที่เราได้รับทราบ เกี่ยวกับเกียรติประวัติ ที่อัลเลาะห์ ได้ทรงให้เกียรติแก่เดือนนี้ ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงกำหนด ให้ศาสนฑูตที่ประเสริฐที่สุด ถือกำเนิดเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้น ในเดือนรอบีอุ้ลเอาวั้ล เป็นเดือนที่ท่านร่อซู้ล แห่งพระองค์อัลเลาะห์ ได้ถือกำเนิด จึงมีความสำคัญ รอบีอุ้ลเอาวั้ล จะอำลาจากเราไปแล้ว ก็อยากจะนำเอา  وصية  สุดท้ายของท่านศาสดามูฮำมัด ที่ได้กล่าวสั่งเสีย แก่ประชาชาติของท่านทั้งหมด

ในขณะที่ท่านนบีมูฮำมัด กำลังจะอำลาจากโลกนี้ไป กำลังจะสิ้นใจ ท่านอยู่ในบ้าน ของพระนางอาอิชะห์ ก่อนที่ลมสุดท้ายของท่าน จะออกจากร่างไปนั้น ท่านไม่ได้หันไปสนใจใยดี กับครอบครัว ท่านไม่ได้สั่งภรรยา ไม่ได้สั่งลูก ๆ ของท่าน ไม่ได้สั่งเพื่อนฝูง ที่อยู่รายล้อม แต่สิ่งที่ท่านได้สั่ง ได้กำชับ ได้บอก ก็คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา ที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติ

มีรายงาน มาจากท่านหญิงอุมมุซาลามะห์  ซึ่งเป็นภรรยาของท่านศาสดาคนหนึ่ง ก่อนท่านศาสดาจะเสียชีวิต ท่านศาสดาของเรา ได้ล้มป่วยที่บ้าน ของท่านหญิงอุมมุซาลามะห์  เมื่ออาการเริ่มทรุดหนัก ท่านได้ขออนุญาตท่านหญิงอุมมุซาลามะห์ ขออนุญาตที่จะย้ายร่างของท่าน ไปพักรักษาตัว อยู่ที่บ้านของพระนางอาอิชะห์  ซึ่งเป็นภรรยาอีกท่านหนึ่ง ซึ่งอุมมุซาลามะห์ก็อนุญาต เนื่องจากอุมมุซาลามะห์ เป็นภรรยาที่สูงวัย คงจะไม่สะดวกนัก ที่ท่านศาสดาจะมีอาการเจ็บป่วย แล้วก็นอนพักรักษา อยู่ที่บ้านของนาง จึงขอย้ายไปที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ ท่านอุมมุซาลามะห์ ได้รายงานให้ฟัง ก่อนที่ชีวิตของท่านศาสดามูฮำมัด   จะอำลาจากโลกนี้ไป ท่านหญิงได้เล่าว่า

 كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم  الصلاة 2 وماملكت أيمانكم حتي جعل نبي الله يلجلجها فى صدره وما يفيص بها لسانه رواه أحمد وابن ماجه  

ส่วนหนึ่งจากสิ่งสุดท้าย ที่เป็นวะซียัต เป็นคำสั่งเสีย ของท่านศาสดามูฮำมัด   คือ

الصلاة จงละหมาดกัน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จงละหมาดกันอย่าให้ขาด จงละหมาด ให้ตรงตามเวลาของมัน  وماملكت أيمانكم   และก็สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นข้าทาสบริวาร ไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ ที่อยู่ในความดูแล หรือแม้กระทั่งทรัพยิ์สินเงินทอง ที่ปกครองดูแลอยู่

นี่คือ ๒ สิ่ง ที่ท่านศาสดาได้สั่ง เรื่องละหมาด กับ เรื่องที่อัลเลาะห์ให้เรา เป็นผู้ดูแลปกครอง  حتي جعل نبي الله يلجلجها فى صدره  ท่านได้พร่ำสั่งอย่างนั้น จนกระทั่งนบีของอัลเลาะห์ ได้กล่าวซ้ำไปซ้ำมา อยู่ในอกของท่าน เสียงเริ่มไม่ออกแล้ว เสียงเครืออยู่ในอก  وما يفيص بها لسانه  ลิ้นก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้อย่างชัดเจน ในคำว่า  الصلاة 2 وماملكت أيمانكم  นี่คือวะซียัตสุดท้าย ที่ท่านนบีได้สั่งเสีย

ท่านอาลี อิบนุ อะบีตอเล็บ ก็ได้เล่าทำนองเดียว กับท่านหญิงอุมมุซาลามะห์ บอกว่า

 كان من آخركلام رسول الله صلى الله عليه وسلم  الصلاة 2 إتقوا الله فيما ملكت أيمانكم رواه ابن ماجه وابن حبان وأحمد 

ในสายรายงานของท่านอาลี  ที่ว่า คำสุดท้าย ที่เป็นคำพูดของท่าน ก่อนที่ท่านจะอำลาจากโลกนี้ไป ก็คือ คำว่า

الصلاة   ละหมาดกันนะ ๆ  แล้วก็จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลาย ได้ถือสิทธิ์ปกครองอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวาร ลูกหลาน หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่เราปกครองดูแล ต้องระมัดระวังให้ดี

ท่านพี่น้องที่เคารพรัก ทำไม ท่านศาสดาจึงขมวดคำสอนของท่าน ทั้งหมด ในชีวิต ตอนเฮือกสุดท้ายของวิญญาณของท่าน จะออกจากร่าง มาขมวดอยู่ที่เรื่องของการละหมาด และเรื่องของอมานะห์ที่เราปกครอง มันมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันเป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นเรื่องที่จะแสดงออก ถึงความเป็นผู้ศรัทธาของเรา ท่านนบีเคยพูดเอาไว้ ในฮะดีษรายงานหนึ่งบอกว่า  لكل شيء علم   ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันมีเครื่องหมายของมัน  وعلم الايمان الصلاة  และเครื่องหมายของการมีศรัทธานั้น ก็คือ การละหมาด ซึ่งแปลได้ความว่า ถ้าหากคนไหนเป็นผู้ศรัทธา จำเป็นต้องมีการละหมาด ควบคู่กับสิ่งที่เขามีความเชื่อ สิ่งที่เขามีความศรัทธาอยู่ในใจ ใครผู้ใดที่เป็นผู้ศรัทธา แต่ไม่ละหมาด เขาหาใช่ผู้ศรัทธาไม่ เป็นคำกล่าวอ้างว่า เป็นผู้ที่ศรัทธา แต่หาใช่ เพราะเครื่องหมายที่จะยืนยัน ในความเป็นผู้ศรัทธาของเขานั้น มันไม่มี

ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย  الصلاة 2  ละหมาดกันนะ ๆ ที่ท่านนบีได้พร่ำพูด ออกมา เป็นครั้งสุดท้าย ที่พยายามพูด เพื่อที่จะทำให้พวกเราทั้งหลาย ได้คิด และได้ให้ความสำคัญนั้น มันหมายถึงการละหมาด ที่ตรงตามเวลานะครับ ละหมาดตรงตามเวลา ที่อัลเลาะห์ กำหนด มันหมายถึงการละหมาด ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพรียบพร้อมไปด้วยเงื่อนไขของมัน เพรียบพร้อมไปด้วยรูก่นต่าง ๆ ของมัน อย่างครบถ้วน หาใช่การละหมาด ที่สักแต่ละหมาด ไม่ตรงตามเวลา หรือเป็นการละหมาด ชนิดที่ละหมาดขอไปที ละหมาดเพื่อให้มันพ้นฟัรดู ก็ไม่ใช่อีกเช่นกัน การละหมาดที่สมบูรณ์แบบ จะต้องมีการศึกษา จะต้องเรียนรู้ในวิธีปฏิบัติ และการปฏิบัติละหมาด อย่างถูกต้อง ก็ต้องเป็นไปตามวิธี ที่ท่านนบีมูฮำมัด  ของเรา ได้ทำการละหมาดเป็นตัวอย่าง เป็นแบบฉบับเอาไว้

ท่านนบีเคยสั่งเอาไว้ว่า

  صلوا كما رأيتموني أصلي 

พวกท่านจงละหมาด ดังที่เห็นฉันละหมาด

ท่านละหมาดอย่างไร ปฏิบัติแบบไหน ทำท่าอะไรบ้าง ก็ให้ปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การละหมาดอย่างนี้ คือการละหมาดที่ท่านนบีของเรา ได้สั่งเสียเอาไว้ มุสลิมคนไหน ผู้ศรัทธาคนใด ที่ไม่ยอมละหมาด หรือละหมาดไม่ครบ เท่ากับเขากำลังคิดทรยศ ต่ออัลเลาะห์ อย่างรุนแรงเลยทีเดียว อัลเลาะห์  พระผู้เป็นเจ้าของเรา เป็นผู้ที่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ เป็นแผ่นดินของอัลเลาะห์ อาหาร เครื่องดื่ม ที่เราดื่ม ที่เรารับประทานอยู่ ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็เป็นของอัลเลาะห์ อากาศที่เราสูดเข้าไป เข้าสู่ปอดของเรา มันก็เป็นของอัลเลาะห์  เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าหากว่าเราไม่ละหมาด เราทรยศต่ออัลเลาะห์ ก็เท่ากับว่าเรานั้น เนรคุณอย่างสุด ๆ ทุกอย่างเราใช้ เราบริโภค ของอัลเลาะห์ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน เมื่ออัลเลาะห์สั่ง อัลเลาะห์กำชับ เรื่องของละหมาด ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมาย หลายโองการ เรากลับทำเป็นเรื่องเล่น เรื่องง่าย ที่จะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ อย่างนี้ถือว่า เราทรยศอย่างโจ่งครึ่ม          

ถัดไป

หน้าหลัก

กุมภาพันธ์ 8, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม