หลักการดะอฺวะฮฺของบรรดานบีและเราะสูล

ขั้นตอนการดะอฺวะฮฺของบรรดานบ

อัลลอฮฺได้ส่งบรรดานบีและเราะสูล ด้วยสาเหตุสามประการ

1.ด้วยการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ
2.
ให้ความกระจ่างและชี้แนะแนวทางที่นำไปสู่อัลลอฮฺ
3.
อธิบายถึงความเป็นอยู่ หรือสถานภาพของมนุษย์ หลังจากที่ได้ถึงสถานที่ที่ต้องไปแล้ว

ข้อแรก คือการอธิบายเตาฮีดและการศรัทธา

ข้อสอง คือการอธิบายหุก่มต่างๆ

ข้อสาม คืออธิบายเกี่ยวกับวันกิยามะฮ ฺและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะฮฺ เช่น ผลตอบแทน บทลงโทษ นรก และสวรรค์ เป็นต้น

ดังนั้น การดะอฺวะฮฺสู่อัลลอฮฺ คือ ดะอฺวะฮฺผู้คน ให้รู้จักอัลลอฮฺ พระนาม และคุณลักษณะ ของอัลลอฮฺ การงานต่างๆ ของอัลลอฮฺ อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ และเดชานุภาพ ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นผู้สร้าง ผู้ปกครอง ผู้ดูแล บริหารจัดการจักรวาล และทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ คือสิ่งถูกสร้าง สิ่งถูกสร้างเหล่านี้ ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น อัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ควรแก่การเคารพภักดี มิใช่สิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ นี่คือขั้นตอนแรก ในการนำเสนอดะอฺวะฮฺ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการนำเสนอดะอฺวะฮฺ

ขั้นตอนต่อมา คือการอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะฮฺ อธิบายถึงสิ่งดีต่างๆ เกี่ยวกับสวนสวรรค์ ความโหดร้ายของนรก  และสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะฮฺ

และขั้นตอนต่อมา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ การอธิบายหุก่มต่างๆ ในศาสนา ทั้งที่เป็นสิ่งที่อนุมัติ หรือที่เรียกว่า หะลาล และสิ่งต่างๆ ที่ไม่อนุมัติ โดยศาสนาอิสลาม นั่นก็คือสิ่งที่ หะรอม และอธิบายถึงสิ่งวาญิบ และกล่าวถึงสิทธิต่างๆ (ที่ต้องรู้และปฏิบัติในศาสนา)

ในช่วงที่นบีทำการดะอฺวะฮฺ ในเมืองมักกะฮฺ ท่านนบีได้เริ่มต้นการดะอฺวะฮฺ ด้วยการให้ผู้คน รู้จักอัลลอฮฺ และวันกิยามะฮฺ และอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรดาเราะสูล ที่ผ่านมา พร้อมกับประชาชาติของพวกเขา ส่วนการดะอฺวะฮฺของนบี ในช่วงที่ท่านอยู่ ณ เมืองมาดีนะฮฺนั้น อัลลอฮฺได้ประทานหุก่มต่างๆ ทำให้อิสลามครบสมบูรณ์ ท่านนบีจึงสอนผู้คนด้วยหุก่มต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้ผู้คนที่มีอิมานต่ออัลลอฮฺ และวันอาคิเราะฮฺ ตอบรับอย่างง่ายดาย แต่กลับสร้างความยากลำบาก แก่บรรดากาเฟรฺ และมุนาฟิก

อัลลอฮฺ ได้สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ปฏิบัติตามแบบอย่าง ของบรรดานบี และเราะสูลที่มาก่อนหน้าท่านนบี ในภาพรวม และสั่งให้ปฏิบัติตามแบบอย่าง ของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสะลาม โดยเฉพาะเจาะจง แบบอย่างของนบีอิบรอฮีม คือการทุ่มเททุกอย่าง เพื่อศาสนา การทุ่มเทด้วยชีวิต ทรัพย์สิน ภรรยาและลูก และอัลลอฮฺได้สั่งให้เราทุกคน ปฏิบัติตามเราะสูลมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในทุกสถานการณ์ นอกจากบางสิ่งบางเรื่อง ที่เป็นข้อยกเว้น สำหรับท่านนบี โดยเฉพาะ

1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวหลังจากที่กล่าวถึงบรรดานบี อะลัยฮิมุศเศ็าะลาตุวัสสะลาม กลุ่มหนึ่ง

ความว่า ชนเหล่านี้ คือผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงให้ทางนำ แก่พวกเขา ฉะนั้น เจ้าจงเจริญรอยตามพวกเขาเถิด จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันจะไม่ขอต่อพวกท่าน ซึ่งค่าจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานนั้น มิใช่อะไรอื่น นอกจากคำตักเตือน สำหรับประชาชาติทั้งหลาย เท่านั้น (อัล-อันอาม : 90)

2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสอีก

ความว่า “แล้วเราได้วะหฺยีแก่เจ้าว่า จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบรอฮีมผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี” (อัน-นะหฺลฺ : 123)

3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสแก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม

ความว่า โดยแน่นอน ในเราะสูลของอัลลอฮฺ มีแบบฉบับอันดีงาม สำหรับพวกเจ้าแล้ว สำหรับผู้ที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮ ฺและวันกิยามะฮฺ และรำลึกถึงอัลลอฮฺ อย่างมาก(อัล-อะหฺซาบ : 21)

อัตชีวประวัติของบรรดานบี ในการทำงานดะอฺวะฮฺ ไปสู่อิสลาม

การงานและจรรยามารยาท ของบรรดานบี ยึดเอามาจากอัตชีวประวัติของบรรดานบี บรรดานบีใช้เส้นทางชีวิตทั้งหมด เพื่อการดะอฺวะฮฺสู่อัลลอฮฺ ทุกย่างก้าวของชีวิตหมดไป เพื่ออัลลอฮฺ พวกเขาได้ทุ่มเท ทั้งทรัพย์สมบัติ และชีวิต เพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺ ตะอาลา ให้สูงส่ง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ และส้นเท้าต้องแตกระแหง

พวกเขาต้องเผชิญสารพัดปัญหาและ อุปสรรค แม้จะเหนื่อยยาก เลือดตกยางออกก็ตาม แม้จะต้องเจอภยันตราย ถูกต่อต้าน ถูกทำลายนานัปการ ต้องอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอน ถูกขับไล่ เผชิญหน้า และต้องต่อสู้กับศัตรู นบีบางท่านถูกฆ่าตาย ถูกกล่าวหาว่าร้าย ถูกเหยียดหยาม ถูกเฆี่ยนตี แต่ทว่าก็ยังให้ความรักความเมตตา แก่ผู้คน และก็ยังอดทนต่อบททดสอบเหล่านั้น จนในที่สุดอัลลอฮฺ ก็ได้ให้ชัยชนะแก่พวกเขา  อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัส

ความว่า และแน่นอนบรรดาเราะสูล ก่อนเจ้านั้น ได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว แล้วพวกเขาอดทน ต่อสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธมา และถูกทำร้าย จนกระทั่งความช่วยเหลือของเรา ได้มายังพวกเขา และไม่มีใครเปลี่ยนแปลง พจนารถของอัลลอฮฺได้ และแท้จริงนั้น ได้มายังเจ้าแล้ว จากข่าวคราวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมา(อัล-อันอาม : 34)

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย
แปลโดย : อิบรอฮีม ฮูเซน / Islam House

/www.islammore.com

หน้าหลัก

กันยายน 17, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม