อิสลามกับการทำศึก

โดย : إجلالى

บทนำ

ภาพข่าวและเหตุการณ์ความไม่สงบทาง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่รับทราบและผ่านสายตาเราอยู่เป็นประจำ  เปลี่ยนความสงบ รื่นรมย์ เป็นความโหดร้าย รุนแรง เปลี่ยนความกังวลสงสัย เป็นความชาชินเมื่อได้ยินข่าว อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้น

ไม่ว่าอะไร คือชนวนเหตุของการกระทำดังกล่าว แต่ผลลัพท์ที่ชัดเจน คือความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิม ลูกกำพร้าพ่อ ภรรยาสูญเสียสามี แม่สูญเสียลูก หลายครั้งที่มีการบิดเบือน ให้ผู้คนในสังคมเข้าใจว่า ความโหดร้ายทั้งปวงมาจากน้ำมือมุสลิม  มาจากคำสอนศาสนา ที่ใช้ให้มีการนองเลือด ใช้ให้เป็นผู้ก่อการร้าย  มีวางระเบิดที่ไหน นั่นมุสลิมทำ มีฆ่าหั่นศพที่ไหน นี่มุสลิมทำ มันยุติธรรมแล้วหรือ กับการกล่าวร้ายคำสอนศาสนาที่ถูกแปดเปื้อนจากผู้ไม่รู้ จริง ว่าอิสลามที่แท้แล้วสอนอะไร ห้ามสิ่งใด

ในทุกสังคม ชนชั้นไม่ว่าศาสนาใด ย่อมมีทั้งผู้ยึดมั่นตามหลักการ และผู้ฝ่าฝืน มีทั้งผู้รู้ และไม่รู้ มันจะไม่เป็นการดีกว่าหรือ หากเราจะทำใจให้กว้าง เปิดตาดู เปิดหูฟัง พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศาสนา ตัวบทหลักฐานที่ชัดเจน ก่อนที่เราจะเหมารวมมุสลิมทั้งหมด ว่า เป็นผู้ก่อการร้าย

คณะผู้จัดทำ เล็งเห็นความสำคัญของกรณีดังกล่าว เพราะถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการไม่ลงรอยกันระหว่าง 2 ศาสนิก ในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้น โดยได้ประมวลกฎเกณฑ์ กติกา ในการต่อสู้ตามคำสอนอิสลามเท่าที่สามารถ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติโดยแท้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ท่านจะได้อ่านต่อไปจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี และความสมานฉันท์สืบไป  หากพระเจ้าทรงประสงค์

และอัลลอฮ จะทรงช่วยเหลือ ผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ อย่างแน่นอน”  อัลฮัจญฺ 22/40

จุดกำเนิดบัญญัติว่าด้วยอนุมัติการทำสงครามในอิสลาม

“อิสลาม” ในความหมายหนึ่งนอกจากการ “ยอมจำนนต่อพระผู้อภิบาล” แล้วยังหมายถึง “สันติ”  แต่การดำรงสันติอยู่ได้นั้น หาใช่การยอมถูกกดขี่โดยไม่เป็นธรรม   ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสังคมมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยง จากการแพร่หลายของความชั่วร้ายได้ ฝ่ายอธรรมยังคงเหิมเกริมโจมตีรุกรานผู้บริสุทธิ์  การปราบปราม และพยายามปิดกั้นหนทางแทรกซึมของความชั่วเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องให้มีขึ้น โดยรูปแบบหนึ่งก็คือ การสงครามสู้รบ  ประวัติศาสตร์สมัยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ( ความสันติจงประสบแด่ท่าน) ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า การทำสงครามตามนัยแห่งอิสลาม เป็นที่อนุญาต ดังปรากฏบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า สำหรับบรรดาผู้ (ที่ถูกโจมตีนั้น) ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้     เพราะพวกเขาถูกข่มเหง  และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ อย่างแน่นอน   บรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ ออกจากบ้านเรือนของพวกเขา โดยปราศจากความยุติธรรม”  อัลฮัจญ์ 22 : 39 - 40

ท่านอิบนุอับบาส (อัครสาวกท่านหนึ่ง)  กล่าวว่า นี่คืออายะฮฺ (บัญญัติ) แรก ที่ถูกประทานลงมาในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ (ญิฮาด)

สำหรับสถานการณ์ก่อนหน้านั้น เริ่มหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของพระองค์ ท่านถูกใช้ให้ทำการเผยแพร่อย่างลับๆ การนับถือศาสนาอิสลาม และการขยายวงของอิสลามจึงดำเนินไปอย่างยากลำบาก เพราะ ต้องหลบๆ ซ่อนๆ จากพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวมักกะฮ์ ท่านคงอยู่ในสภาพเช่นนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี  จึงได้รับอนุมัติให้เผยแพร่อย่างเปิดเผยได้  แต่การเผยแพร่อิสลามในนครมักกะฮ์ ทั้งๆ ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ทั้งๆ ที่อยู่ในหมู่เครือญาติของท่าน ท่านกลับได้รับการต่อต้านอย่างทารุณ และเหี้ยมโหด  พวกกุเรช (ตระกูลเครือญาติของท่านนบีในนครมักกะฮฺ) พยายามทุกวิถีทาง ที่จะขัดขวางไม่ให้อิสลามเติบโต แทนที่ความเชื่อเดิมๆ ที่พวกตนยึดถืออยู่ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงถูกลอบปองร้าย กลั่นแกล้งต่างๆนานา  ไม่ว่าด้วยการโดนขว้างปาขับไล่ด้วยก้อนหิน ทราย     การโรยเสี้ยนหนามระหว่างทาง  ถูกโยนสิ่งปฏิกูล  ถูกพูดจาถากถางเยาะเย้ย ล้อเลียน กล่าวหาว่าท่านวิกลจริตบ้าง เสียสติบ้าง โกหกหลอกลวงบ้าง หรือแม้กระทั่งถูกวางแผนลอบสังหาร ท่านก็ประสบมาแล้ว

ในช่วงเวลาเดียวกัน บรรดาอัครสาวกของท่าน ก็ได้รับการทารุณกรรม ด้วยวิธีที่ไร้มนุษยธรรม เพื่อบังคับให้พวกเขาละทิ้งอิสลาม และกลับสู่ศาสนาเดิม  ถึงขั้นถูกทรมาน จนถึงแก่ความตายเลยทีเดียว

เหตุการณ์ดำเนินเช่นนี้เป็นระยะเวลา 13 ปี แต่กระนั้น อัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ยังไม่ทรงอนุมัติให้มีการตอบโต้ ต่อสู้ใดๆ  แต่ยังคงให้สนองตอบด้วยการอดทนอดกลั้น และให้เชื่อมั่นและยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้า  ในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ผ่านไปยาวนานก็จริง แผนชั่วต่างๆ ของพวกปฏิเสธศรัทธา ก็ยังคงไร้ผล ไม่มีใครกลับคืนศาสนาเดิมแม้แต่คนเดียว และยิ่งกลับทำให้จำนวนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ   ซึ่งยิ่งทำให้พวกเขาถูกรุกรานหนักขึ้น โดนรังแกไม่เลือกหน้า

พวกผู้ปฏิเสธในมักกะฮฺ ได้ทำร้ายบรรดามุสลิมเหล่านั้น จนกระทั่งพวกเขา พากันไปหาท่านร่อซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในสภาพของผู้ที่ถูกทุบตี และมีบาดแผลเพื่อขอความเป็นธรรม  ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกท่านจงอดทนต่อไป เพราะฉันยังมิได้ถูกใช้ให้สู้รบกับพวกนั้น”  จนกระทั่ง ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้รับคำสั่งให้ทำการให้ลี้ภัย  อพยพย้ายถิ่นฐานสู่ดินแดนที่ปลอดภัยกว่า คือ อพยพลี้ภัยจากนครมักกะฮฺ สู่นครมาดีนะฮฺ  อายะฮฺ (บัญญัติ) นี้ จึงถูกประทานลงมา ซึ่งเป็นอายะฮฺแรกที่อนุญาตให้ทำการต่อสู้กับการถูกข่มเหงรังแก หลังจากที่ได้ถูกห้ามมามากกว่า 70 อายะฮฺ ก่อนหน้านั้น

การสู้รบจึงเริ่มมีขึ้นภายหลังอายะฮฺนี้ถูกประทานลงมา และจำกัดวงอยู่เพียงแต่ชนเผ่ากุเรช เพราะชนเหล่านั้นได้เริ่มจุดชนวนสงครามขึ้นก่อน ครั้นเมื่อท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อพยพไปมะดีนะฮ์ แล้วท่านก็ไม่อนุญาตให้เอาชีวิตชาวยิว ณ ที่นั้น ท่านอยู่เมืองเดียวกับชนเหล่านั้นอย่างสงบ และได้ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรต่อกัน จวบจนกระทั่งชาวยิวทำการละเมิดสัญญา  จึงได้มีการยกเลิกข้อผูกพันแห่งสนธิสัญญานั้นเสีย 

ดังกล่าวนี้ เป็นคำตอบที่กระจ่างแจ้งแล้วว่า อิสลามคือศาสนาแห่งสันติ เพราะหากการเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบ เป็นที่ส่งเสริมยกย่องยินดีในอิสลามแล้ว ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และสาวกของท่าน คงไม่ต้องจำทนรับการข่มเหงรังแก ตลอดจนการอธรรมทุกรูปแบบ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 13 ปี เช่นนี้และดังกล่าว ยังชี้ให้เห็นว่าการอนุมัติให้มีการสงครามสู้รบได้นั้น ก็เนื่องจากการถูกกดขี่ ข่มเหงรังแก ละเมิดเสรีภาพโดยไม่เป็นธรรมนั่นเอง

ประวัติศาสตร์สมัยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า การทำสงครามตามนัยแห่งอิสลาม ได้อนุญาตไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น และสัมพันธภาพระหว่างมุสลิมกับศาสนิกอื่นนั้น ต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งสันติภาพเป็นหลักเสมอ

ดังนั้น หากแม้ไม่อยากจะทำสงครามสักปานใด แต่ถ้าดังกล่าวเป็นการปล่อยให้มีการละเมิด ความชอบธรรม หรือฝ่าฝืนความยุติธรรมอย่างแพร่หลายแล้ว จึงถือเป็นหน้าที่ที่มุสลิมจะต้องขจัดปัดเป่า และป้องปราม ไม่ปล่อยให้ผู้อธรรมละเมิดทำร้ายหรือเข่นฆ่าได้ตามอำเภอใจ

ดังนั้น อัลกุรอานจึงได้กำหนดสำหรับมุสลิมทุกคน ดังดำรัสของ  อัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ความว่า การสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว ทั้งๆ ที่มันเป็นที่รังเกียจ แก่พวกเจ้า และอาจเป็นไปได้ว่า การที่พวกเจ้ารังเกียจสิ่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้า และก็อาจเป็นไปได้ว่า การที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่เลวร้ายแก่พวกเจ้า และอัลลอฮนั้นทรงรู้ดี แต่พวกเจ้าไม่รู้”     อัล-บะกอเราะฮ. 2 :216

1  2  3  4  5  6

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม