Custom Search

บทที่ว่าด้วยความอดทน (ซอบร์)

เล่าจากอะบียะห์ยา ซุฮัยบ์ บุตร ซินาน ว่า : ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวความว่า : “กิจกรรมของผู้ศรัทธานั้น ช่างประหลาดเหลือเกิน เพราะกิจกรรมของเขาทั้งหมดนั้น เป็นความดี แก่ตัวเขาทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่เป็นเช่นนั้น แก่ผู้ใด นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้น ถ้าหากเขาได้รับสิ่ง ที่น่าปลาบปลื้มยินดี เขาก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของอัลเลาะห์ นั่นเป็นความดีสำหรับเขา และถ้าหากมีสิ่ง ไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นกับเขา เขาก็อดทน นั่นก็เป็นความดี สำหรับเขาอีกเช่นกันรายงานโดยมุสลิม

เล่าจากอะนัส  ว่า : ท่านนบี  เดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังร้องไห้ อยู่ที่หลุมฝังศพ ท่านได้กล่าว ความว่า :“เธอจงยำเกรงอัลเลาะห์ และจงอดทนเถิด” หล่อนได้กล่าวว่า : ท่านจงไปให้พ้น เพราะท่านไม่ได้ประสบกับพิบัติ เช่นฉัน!โดยหล่อนไม่รู้ว่า คนที่หล่อนพูดด้วยนั้น คือท่านนบี ต่อมา ได้มีผู้บอกแก่นางว่า : นั่นคือท่านนบี  หล่อนจึงไปหาท่านนบี  ที่ประตูบ้าน โดยหล่อนไม่พบว่า มีคนเฝ้าประต ูที่บ้านของท่านเลย หล่อนได้กล่าวว่า : ฉันไม่รู้ว่าเป็นท่าน ท่านได้กล่าวความว่า : “ที่จะเป็นความอดทน ที่แท้จริงนั้น คือ ขณะที่พบกับความหายนะ เป็นครั้งแรกรายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม ในรายงานของมุสลิมว่า : “หล่อนร้องไห้เพราะลูกของนางตาย”

เล่าจากอะบีฮุรอยเราะห์  ว่า : ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวความว่า :   “อัลเลาะห์ ตาอาลา ได้ทรงตรัสว่า : เราไม่มีการตอบแทนใด จะมอบให้แก่บ่าว ผู้มีศรัทธาของเรา เมื่อเราได้เก็บเอาคนรักของเขา ที่เป็นชาวโลกนี้ไป และเขาก็สามารถอดทนได้ นอกจากสวรรค์เท่านั้นรายงานโดยบุคอรีย์

เล่าจากอะนัส  ได้กล่าวว่า : ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวความว่า : แน่แท้อัลเลาะห์ ผู้ทรงรู้ ยิ่งใหญ ่และเกรียงไกร ได้ทรงตรัสว่า : “เมื่อเราได้ทดลองบ่าวของเรา ด้วยการเก็บของรัก สองอย่างของเขาไป และเขาสามารถอดทนได้ เราจะทดแทนให้เขาด้วยสวนสวรรค์ แทนการสูญเสียของรักทั้งสองของเขา” หมายถึงดวงตาทั้งสองข้างของเขา รายงานโดยบุคอรีย์

เล่าจากอะตออฺ บุตร อะบี รอบาฮ์ กล่าวว่า : อิบนุ อับบาส  ได้ถามฉันว่า : ฉันจะไม่บอกท่าน ถึงผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์หรือ? ฉันตอบว่า : หามิได้ (โปรดบอกเถิด) เขาได้กล่าวว่า : คือหญิงผิวดำ ที่คนนี้ ที่ได้มาหาท่านนบี  แล้วนางก็กล่าวว่า :ฉันเป็นโรคลมบ้าหมู และร่างกายของฉัน ก็มักเปิดเสมอ ขอท่านได้โปรดวิงวอนต่ออัลเลาะห์ ให้ฉันด้วยเถิด ท่านกล่าวว่า : ถ้าหากเธอประสงค์ เธอจงอดทน แล้วเธอจะได้รับสวรรค์ และถ้าหากเธอประสงค์ ฉันจะวิงวอนขอ ต่ออัลเลาะห์ ตาอาลา ให้เธอหายจากโรคร้าย นางกล่าวว่า : ฉันจะอดทน และนางได้กล่าวต่อไปว่า :ความจริงร่างกายของฉัน มักเปิด ขอท่านได้โปรดวิงวอนขอ ต่ออัลเลาะห์ ไม่ให้ร่างกายของฉันเปิด ท่านนบีได้วิวอนขอให้แก่นาง รายงาน โดยบุคอรีย์และมุสลิม

เล่าจากอะบีอับดิ้รเราะห์มาน อับดิ้ลลาห์ บุตรมัสอูด  ว่า : คล้ายกับฉันมอง ไปที่ท่านรอซูลลุลลอฮ์  กำลังเล่าถึงนบีท่านหนึ่ง จากบรรดานบีทั้งหลาย (ขออัลเลาะห์โปรดประทาน ความเมตตา และความสันติ แก่พวกเขา) ที่พวกพ้องของนบีท่านนั้น ได้ตีเขาจนเลือดไหล ขณะที่เขากำลังเช็ดเลือด ออกจากใบหน้าของเขา เขากล่าวว่า : “ข้าแต่อัลเลาะห์ ได้โปรดอภัยโทษ แก่พวกพ้องของฉัน เพราะพวกเขายังไม่รู้” รายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

เล่าจากอบีสะอีด และอะบีฮุรอยเราะห์  จากท่านนบี  ได้กล่าวความว่า :   “ไม่ว่าจะเป็น ความเหน็ดเหนื่อย ความป่วยไข้ ความหม่นหมอง ความโศกเศร้า ภัยอันตราย และความกลัดกลุ้ม ที่ได้มาประสบกับมุสลิม แม้กระทั่งหนามที่เขาโดนตำ นอกจากอัลเลาะห์ จะทรงลบล้างความผิดต่างๆ ของเขา ด้วยเหตุต่างๆ ที่เขาประสบ นั้นรายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

เล่าจากท่านอะบีฮุรอยเราะห์  ว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวความว่า : “ผู้ใดที่อัลเลาะห์ปรารถนา ให้เขาได้รับความดี พระองค์จะให้ภัยพิบัติ เกิดขึ้นกับเขารายงานโดยบุคอรีย์

เล่าจากอะนัส  ว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวความว่า : “คนใดคนหนึ่ง ในหมู่พวกท่าน จะต้องไม่อยากตาย เพราะมีความเดือดร้อน ที่มาประสบกับเขา แต่ถ้าเขาอยู่ ในภาวะที่จำเป็นต้องอยากตาย ให้เขากล่าวว่า : ข้าแต่อัลเลาะห์ ได้โปรดให้ข้าพเจ้า มีชีวิตอยู่ต่อไป ตราบที่การมีชีวิตอยู่ เป็นความดีสำหรับข้าพเจ้า และได้โปรดให้ข้าพเจ้าตายไป เมื่อความตาย เป็นการดีสำหรับข้าพเจ้า” รายงานโดยบุคอรีย์ และมุสลิม

เล่าจากอะนัส  ว่า ท่านรอซูลุลเลาะห์  ได้กล่าวว่า : “เมื่ออัลเลาะห์ประสงค์ ให้บ่าวของพระองค์ ได้รับความดี พระองค์จะรีบลงโทษเขา ในโลกนี้ และเมื่อพระองค์ประสงค์ ให้บ่าวของพระองค์ ได้รับความชั่วร้าย พระองค์จะระงับการลงโทษ ที่เขาได้ทำบาปไว้ก่อน เพื่อพระองค์จะได้จัดการลงโทษเขา อย่างเต็มที่ ในวันกิยามะห์”

และท่านนบี  ได้กล่าวความว่า : “การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ ขึ้นอยู่กับภัยพิบัติ (บะลาอฺ) ที่ยิ่งใหญ่ ความจริงอัลเลาะห์ตาอาลา เมื่อพระองค์ทรงรักพวกใด พระองค์จะทรงทดสอบพวกเขา ด้วยภัยพิบัติ ผู้ใดยอมรับ เขาย่อมได้รับความพอใจ ของพระองค์ ผู้ใดไม่ยอมรับ เขาก็จะได้รับความไม่พอใจ ของพระองค์” รายงานโดยติรมีซี และกล่าวว่า : เป็นฮะดีษฮะซัน 

เล่าจากมุอ๊าซ บุตร อะนัส  ว่าท่านนบี  กล่าวความว่า :“ผู้ใดสามารถข่มความโกรธลงได้ ทั้งที่เขาสามารถ จะกระทำตามความโกรธ ให้เป็นผลสำเร็จได้ อัลเลาะห์ (ซ.บ.) จะทรงเรียกเขา เหนือกว่าชาวโลกทั้งปวง ในวันกิยามะห์ เพื่อให้เขาเลือกสาวสวรรค์ ตามแต่เขาจะต้องการรายงาน โดยอบูดาวูด และติรมีซี และกล่าวว่าเป็นฮะดีษฮะซัน

เล่าจากสุไลมาน บุตร สุรอด ว่า : ฉันนั่งอยู่กับท่านนบี  ขณะนั้นมีชายสองคน กำลังด่าทอกัน คนหนึ่งจากในสองหน้าแดง เส้นข้างลำคอพองโต ท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวความว่า : “ความจริงฉันรู้ว่า มีคำๆหนึ่ง ถ้าหากเขากล่าว : ฉันขอป้องกันด้วยอัลเลาะห์ ให้พ้นจากชัยฏอน ที่ถูกสาปแช่ง ความโกรธก็จะหายไปจากเขา ต่อมาหากเขาได้ไปบอกแก่ชายคนนั้นว่า : ความจริงท่านนบี  กล่าวความว่ : “ท่านจงป้องกัน ด้วยอัลเลาะห์ ให้พ้นจากชัยฏอน ที่ถูกสาปแช่งด้วยเถิดรายงาน โดยบุคอรีย์และมุสลิม

เล่าจากอะบี ยะห์ยา อุสัยด์ บุตร ฮุดอยร์  ว่า มีชาวอันซอรคนหนึ่งได้กล่าวว่า : โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ขอท่านได้โปรดแต่งตั้งฉัน ให้มีตำแหน่ง ในทางบริหาร เหมือนกับที่ท่านแต่งตั้งคนๆนั้น ท่านได้กล่าวความว่า :“ความจริงต่อไป พวกท่านจะต้องเผชิญ กับการเอารัดเอาเปรียบ ภายหลังฉันจากไป ดังนั้น พวกท่านจะอดทน จนกว่าพวกท่าน จะไปพบกับฉันที่สระน้ำรายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน
โดยอาจารย์อรุณ บุญชม

ถัดไป

หน้าหลัก

มิถุนายน 30, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม