แขนงต่างๆ ของความศรัทธา

แขนงต่างๆ ของความศรัทธา(อีหม่าน) ที่ช่วยให้พ้นภัย

เล่าจากอับดิรเราะห์มาน บุตร สะมุเราะห์ ว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์  ได้ออกมาหาพวกเรา ขณะที่พวกเราอยู่ที่ซุฟฟะห์ (บริเวณหนึ่งนอกมัสยิดนบี) ท่านได้ลุกขึ้นยืน แล้วกล่าว ความว่า :

ฉันฝันประหลาดเมื่อคืนนี้            :

1- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน มลาอิกะห์แห่งความตาย ได้มาหาเขา เพื่อเก็บวิญญาณของเขา จนในที่สุด ความดีที่เขาได้ทำไว้แก่บิดามารดา ได้มา และขับไล่มลาอิกะห์ แห่งความตาย ออกไปจากเขา

2- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ชัยฏอนทั้งหลาย ได้มาห้อมล้อมเขาไว้  จนในที่สุด การกล่าวคำซิกรุลลอห์ (รำลึกถึงอัลลอฮ์ ) ได้มาหาเขา  และทำให้ชัยฏอนทั้งหลาย เผ่นหนีไปจากเขา

3- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน มลาอิกะห์แห่งการลงโทษ ได้มาห้อมล้อม เพื่อนำตัวเขาไปลงโทษ  จนในที่สุดละหมาดของเขา ได้มาหาเขา และช่วยให้รอดพ้น จากเงื้อมมือของมลาอิกะห์ เหล่านั้น

4- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน กำลังกระหายน้ำอย่างรุนเเรง  ทุกครั้งที่เข้าใกล้บ่อน้ำ เขาจะถูกกีดกัน และถูกขับไล่ออกไป  จนในที่สุด การถือศีลอดในเดือนรอมาฏอนของเขา ได้มา และได้นำน้ำมาให้เขา ดื่มจนเต็มอิ่ม

5- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน  ขณะที่บรรดานะบีทั้งหลาย อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ทุกครั้งที่เขาต้องการเข้าใกล้ บรรดานะบีเหล่านั้น  เขาจะถูกไล่ออกมา จนในที่สุด การอาบน้ำยกฮะดัษใหญ่ (ญุนุบ)  ของเขาได้มาจับมือ และนำเขาไปนั่งอยู่ข้างๆ ฉัน

6- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ที่เบื้องหน้าเขามีความมืด เบื้องหลังเขามีความมืด ด้านขวา และด้านซ้าย และเบื้องบน ของเขา มีความมืด จนเขาไม่รู้จะไปทางใด จนในที่สุด ฮัจญ์ และอุมเราะห์ ที่ทำไว้ ได้มาหาเขา  และมันทั้งสอง ได้นำเขาออกไปจากความมืด  และนำเขาเข้าสู่แสงสว่าง

7- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ปิดป้องจากความร้อนแรง และแผดกล้าของดวงอาทิตย์  จนในที่สุด การบริจาคของเขา (ทั้งซะกาตและซอดาเกาะห์) ได้มาหาเขา และได้กลายเป็นเครื่องปกปิด ระหว่างเขากับความร้อน และเป็นร่มเงาอยู่เหนือศีรษะของเขา

8- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน พูดคุยกับบรรดาผู้มีศรัทธา แต่พวกเขาไม่ยอมพูดคุยด้วย  จนในที่สุด ความดีที่ทำในการติดต่อสัมพันธ์ กับเครือญาติ ได้มาหา และพูดขึ้นว่า ศรัทธาชนทั้งหลาย เขาเป็นผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ กับเครือญาติของเขา ดังนั้น พวกท่านจงพูดคุย และจงสัมผัสมือกับเขาเถิด

9- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ที่มลาอิกะห์ ซะบานียะห์ (ที่ทำหน้าที่ดูแลขุมนรก) รุมล้อมเพื่อนำตัวเขาไปนรก จนในที่สุด ความดีที่ทำไว้ ในเรื่องการใช้ให้ทำความดี และห้ามปรามจากความชั่ว ได้มาหาเขา และช่วยให้รอดพ้น จากมลาอิกะห์เหล่านั้น และนำตัวเขา ไปมอบให้แก่มลาอิกะห์ แห่งความเมตตา

10- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน คุกเข่าอยู่ ระหว่างเขากับอัลเลาะห์ มีเครื่องกั้น  จนในที่สุด ความมีมารยาทที่งดงาม ได้มาหาจับมือเขา และนำเขาเข้าไปหาอัลเลาะห์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร

11- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ที่บัญชีความดีความชั่ว ได้ไปทางด้านซ้ายของเขา (ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่า เขาเป็นชาวนรก)  จนในที่สุด ความกลัวที่เขามีต่ออัลเลาะห์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร  ได้มาหาเขา  และได้คว้าบัญชีของเขา มาวางลงในมือขวา (ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่า เขาเป็นชาวสวรรค์)

12- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ที่ตาชั่งผลบุญของเขาเบา  จนในที่สุด บุตรทั้งหลาย ที่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆ ได้มาหาเขา และทำให้ตาชั่งผลบุญของเขาหนัก

13- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ยืนอยู่บนขอบนรก  จนในที่สุดความหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร ได้มาหาและช่วยเขาให้รอดพ้น และผ่านไปได้

14- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ตกลงไปในนรก  จนในที่สุด น้ำตาที่เคยร้องไห้ เพราะเกรงกลัวอัลเลาะห์  ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร ได้มาหา และช่วยให้เขาพ้นจากไฟนรก

15- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ยืนอยู่บนสะพานที่ทอดข้ามขุมนรก ตัวเขาสั่น เหมือนใบอินทผลัม ที่แกว่งไกว ในวันที่มีลมแรง  จนในที่สุดการคิดถึงอัลเลาะห์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ และเกรียงไกร  ได้มาหาเขา และทำให้เขาสงบนิ่ง

16- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน  คลานอยู่บนสะพานที่ทอดข้ามขุมนรก  บางครั้งก็กระเถิบ และบางครั้งก็ห้อยร่องแร่ง  จนในที่สุด การกล่าวคำซอลาวาตต่อฉัน ได้มาหาเขา  จับเขาลุกขึ้นยืนบนสองเท้า และช่วยให้เขารอดพ้นไปได้

17- ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ได้มาถึงประตูสวรรค์  แต่ประตูถูกปิดไม่ยอมให้เขาเข้าไป  จนในที่สุดคำปฏิญาณว่า"ไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะ โดยเที่ยงแท้ นอกจากอัลเลาะห์องค์เดียว"  ได้มาหา และเปิดประตูให้เขา นำเขาเข้าสวรรค์ “

 ฮะดีษนี้ ได้กล่าวถึงความดีสิบเจ็ดประการ คือ :

1- การทำความดีต่อบิดามารดา                             2- การรำลึกถึงอัลเลาะห์

3- การละหมาด                                                   4- การถือศีลอดในเดือนรอมาดอน

5- การอาบน้ำยกฮะดัษใหญ่                                   6- การทำฮัจญ์ และอุมเราะห์

7- การบริจาคทาน                                                8- การมีความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

9- การใช้ให้ทำดีและยับยั้งจากความชั่ว                  10- การมีมารยาทที่ดีงาม

11- การยำเกรงต่ออัลเลาะห์                            12- ความอดทนที่ลูกตายจากไป

13- หวังในเมตตาของอัลเลาะห์                       14- ร้องไห้เพราะกลัวอัลเลาะห์

15- คิดถึงอัลเลาะห์ในแง่ดี                                    16- กล่าวคำซอลาวาตต่อท่านนบี

17- คำกล่าวปฏิญาณตน "ชะฮาดะฮ์" 

จากหนังสือ : อัลฮะยาตุ้ลบัรซะคียะห์
แปลและเรียบเรียงโดย อรุณ บุญชม

www.islammore.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 01, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม