เครื่องวัดการศรัทธาที่แท้จริง

โดย : อบูอนัส

มีรายงานจากท่านอบีอุมามะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านรอซูล กล่าวว่า :

إذاسرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن

หากว่าความดีที่ท่านกระทำไว้ สร้างความสบายใจให้แก่ท่าน และหากว่าความชั่วที่ท่านทำไว้ สร้างความทุกข์ใจให้แก่ท่าน เมื่อท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น ท่านก็จะเป็นผู้ศรัทธา (รายงานโดย ท่านอิมามอะห์มัด ท่านอิมามอิบนุฮิบบาน ท่านอิมามอัฏฏอบรอนีย์ ท่านอิมามบัยฮะกีย์ และท่านอิมามฮากิม)

คำอธิบาย

อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า :

ผู้ใดที่นำความดีมา เขาก็จะได้รับสิบเท่า ของความดีนั้น และผู้ใดนำความชั่วมา เขาจะไม่ถูกตอบแทน นอกจากเท่าความชั่วนั้น เท่านั้น และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรม  (อัลอันอาม 6 : 160)
 
ในอายะห์ข้างต้นกล่าวว่า เมื่อเราทำความดีได้สิบเท่า สำหรับการทำความชั่ว ได้เท่าหนึ่ง ในเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่า เป็นความกรุณาของพระองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้เรามีความหวัง ให้เรามั่นใจว่า เราควรทำความดี มากกว่าความชั่ว (เราจะคิดว่า ความชั่วนั้น เราทำมากไม่เป็นไร คนมีอีมาน ไม่ควรคิดเช่นนั้น) ท่านนบี  กล่าวว่า : ผู้ศรัทธานั้น การทำความชั่วเพียงครั้งเดียว จะเป็นจุดดำในหัวใจ

อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสในอัลกุรอานว่า :

          วันที่ทรัพย์สมบัติ และลูกหลาน จะไม่อำนวยประโยชน์ได้เลย

           เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอฮ์ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส

          (อัชชุอะรออฺ 26 : 88-89)

เราต้องระวัง อย่าให้มีจุดดำที่หัวใจ คือ เราต้องระวัง ไม่ทำความชั่ว อย่าคิดว่า ความเอ็นดูเมตตา ของอัลเลาะห์ มีมาก จนกระทั่งละเลยตัวเรา ความรู้สึกเช่นนั้น เป็นความรู้สึก ของมุสลิมที่ยังไม่ศรัทธา

เรื่องความเอ็นดูเมตตา ของอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น ท่านรอซูล  ได้บอกความว่า :

เมื่อคนหนึ่งคนใด คิดจะทำความดี อัลเลาะห์จะจดบันทึกความดี เมื่อเขาทำความดี อัลเลาะห์ให้เขาสิบเท่า ให้เราหวังในความเอ็นดูเมตตา ของอัลเลาะห์ ให้เรามีความรู้สึกสำนึก ให้รู้สึกละอาย ที่จะกระทำความชั่ว

ในอนาคตของเรา เมื่อเรายอมรับอิสลามแล้ว ควรจะคำนึงว่า ในอิสลามนั้น มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือ อะไรที่เราทำไป เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ จะต้องเป็นทางที่จะยังความโปรดปราน แก่ อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในโลกอาคิเราะห์

อัลกุรอานมีหลายอายะห์ ที่จะนำไปสู่ความโปรดปราน ของอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ความกรุณาของพระองค์ เกี่ยวกับมุสลิมนั้น ผู้ที่ยอมรับอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า มุฮัมหมัดเป็นรอซูล อิสลามเป็นศาสนา อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เป็นชาย ผู้ที่เป็นหญิง เขาจะได้รับการตอบแทน ในโลกอาคิเราะห์นั้น มิใช่ว่า ผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิง ผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชาย ก็หาไม่ พระองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า :

แล้วพระเจ้าของพวกเขา ก็ตอบรับพวกเขาว่า แท้จริงข้าจะไม่ให้สูญเสีย ซึ่งงานของผู้ทำงาน คนหนึ่งคนใด ในหมู่พวกเจ้า ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิง ก็ตาม โดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้น มาจากอีกบางส่วน บรรดาผู้ทีอพยพ และที่ถูกขับไล่ ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขา และได้รับความเดือดร้อน ในทางของข้า และได้ต่อสู้ และถูกฆ่าตายนั้น แน่นอนข้าจะลบล้าง ให้พ้นจากพวกเขา ซึ่งบรรดาความผิด ของพวกเขา และแน่นอนข้าจะให้พวกเขา เข้าบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีบรรดาแม่น้ำ ไหลอยู่เบื้องล่าง ของสวนสวรรค์เหล่านั้น ทั้งนี้ เป็นรางวัลตอบแทน จากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้น ณ พระองค์ มีการตอบแทนอันดีงาม  (อาละอิมรอน 3 : 195)

แสดงว่าเมื่อท่านหวังจะพบ กับอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อท่านหวังการตอบแทน อันดีงามนั้น ท่านจะต้องมีสภาพ ที่เป็นมุอฺมิน เมื่อพวกอาหรับทะเลทราย เขาบอกว่า เราศรัทธาแล้ว อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า มุฮัมหมัด จงกล่าวว่า พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ศรัทธา พวกเจ้าจงกล่าวว่า เราเข้ารับอิสลาม เพราะการเข้าอิสลามนั้น เพียงกล่าวว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มุฮัมมะดุรอซูลุลลอฮ์ เป็นการพูดด้วยลิ้น กล่าวทางวาจา แต่สำหรับเรื่องอีมานนั้น ต้องอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ท่านรอซูล ทำให้มุสลิมทุกคน มีการศรัทธาอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ โดยได้สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่จะสร้างความศรัทธาให้แก่เรา ประการแรก เราจะต้องรู้จักอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในคุณลักษณะของพระองค์ เมื่อเราทราบว่า พระองค์เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพ เป็นผู้ทรงให้ตาย อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ทรงรู้ทรงเห็น (ไม่ใช่รู้เพียงภายนอก แต่รู้สิ่งที่อยู่ภายใน) เมื่อเรารู้คุณสมบัติของพระองค์เช่นนี้แล้ว ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เราต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของพระองค์ เราจะไม่กล่าวว่า สิ่งนี้ไม่มีใครมองเห็น ฉันจะปล่อยให้ชัยฏอนขี่ ปล่อยให้ชัยฏอนจูง ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ ไม่ได้ เมื่อเรารู้คุณลักษณะของพระองค์ไม่ว่า ณ ที่ใด พระองค์ทรงเห็นได้เสมอ อันนี้เป็นสิ่งที่สร้างคุณภาพของมุอฺมิน

    ถัดไป    

หน้าหลัก

มิถุนายน 30, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม