Custom Search

22 ประตูสู่ความสุขแห่งชีวิต

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์

ถ้ามีใครซักคนถามว่า “ชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไร” หรืออะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิต คำตอบของแต่ละคน คงแตกต่างกันไป เช่น เงินคือจุดมุ่งหมายในชีวิต· ความสำเร็จ คือจุดมุ่งหมายในชีวิต มีงานทำที่มั่นคง คือจุดมุ่งหมายในชีวิต ฯลฯ ถ้าหากจะวิเคราะห์คำตอบทั้ง 3 ให้ดี แล้วจะพบว่า การที่คนเรา ต้องการมีเงินทอง มากมาย หรือร่ำรวย ก็เพราะว่า เมื่อมีเงินแล้ว ก็จะสามารถซื้อหาสิ่ง ที่เขาต้องการได้ ตามใจปรารถนา ซื้ออาหารที่อร่อย ๆ กิน ซื้อบ้านหลังโต ๆ คฤหาสน์ที่สวยหรู ซื้อรถยนต์คันงาม ๆ หรือ เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบำรุงบำเรอ ให้ตนเองมีความสุข หรือเมื่อบุคคล มีงานทำที่มั่นคง ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ก็จะนำมา ซึ่งความมั่นคงทางสังคม และจิตใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลรู้สึกว่า ชีวิตมั่นคง มีความพึงพอใจ ก็จะนำมา ซึ่งความสุขในชีวิตนั่นเอง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายในชีวิตของทุกคน คือ “ความสุข” หรือการมีชีวิต ที่เป็นสุขนั่นเอง ความสุขคืออะไร อันที่จริงบรรดาผู้คนที่ดำรงชีวิต อยู่ในโลกใบนี้ ทุกคนต้องมีความต้องการสิ่งหนึ่ง ที่จะแต่งเติมชีวิต ให้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้ชีวิต ได้รับความอิ่มเอิบสูงสุด ที่ผู้คนทั้งหลาย ปรารถนา ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า “ความสุข”

ความสุข เป็นความโปรดปราน แห่งพระผู้เป็นเจ้า อย่างหนึ่ง ซึ่งพระองค์ทรงประทาน แก่มวลมนุษย์ นับตั้งแต่พวกเขา มีโอกาสลืมตาดูโลก พระองค์ทรงประทาน ความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในแรกเริ่มแห่งการถือกำเนิดขึ้นมา ตลอดจนระยะเวลา แห่งการดำเนินชีวิต ของพวกเขา พระองค์อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ทรงปกป้องพวกเขา ให้พ้นจากภัยพิบัติ (บาลาฮ์) ต่าง ๆ ที่กล้ำกราย สิ่งเหล่านี้นั้น นับเป็นเนี๊ยะมัต ที่พระองค์ทรงประทาน แก่ชีวิตทั้งหลาย บนหน้าพื้นปฐพี ดังที่พระองค์ทรงดำรัส ความว่า : เช่นนี้ พระองค์ทรงประทาน ความโปรดปราน อันครบครัน แก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้ยอมสวามิภักดิ์ (ซูเราะฮฺ อัน-นะห์ลิ โองการที่ 81)  และอีกโองการหนึ่งพระองค์อัลเลาะฮฺทรงตรัส ความว่า : และหากพวกเจ้า จะนับความโปรดปราน แห่งอัลเลาะฮฺ แน่นอนพวกเจ้า ไม่อาจนับมันถ้วนได้ (ซูเราะฮฺ อัน-นะห์ลิ โองการที่ 18)

บรรดาผู้มีศรัทธานั้น เมื่อเขาได้รับการปกป้อง ให้พ้นจากภัยบาลาฮฺต่าง ๆ จนสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างสมบูรณ์ มีความสุขอิ่มเอิบ ปราศจากความทุกข์ และความเศร้าโศกใด ๆ ในชีวิต พวกเขาจะน้อมรำลึก และขอบคุณต่อผู้ที่มอบเนี๊ยะมัต ให้ทั้งในรูปการปฏิบัติ คำพูด และการรำลึก เพื่อแสดงออก ถึงความเป็นบ่าวผู้ยำเกรง พระองค์อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัส ความว่า : และพวกเจ้าจงขอบคุณ ในความโปรดปรานของอัลเลาะฮฺ หากพวกเจ้าเป็นผู้นมัสการ เฉพาะพระองค์เท่านั้น (ซูเราะฮฺ อัน-นะห์ลิโองการที่ 114)

ฉะนั้นความสุข ความสมบูรณ์ ที่พวกเขาได้รับนี้ จึงสามารถเรียกได้ว่า “เนี๊ยะมัต” คือความโปรดปราน ที่พระองค์ทรงมอบ ให้แก่เขา อย่างแท้จริง อนึ่งความสุขสมบูรณ์ แบบเดียวกันนี้ ที่บรรดาผู้ปฏิเสธได้รับ เมื่อพวกเขาได้รับมัน พวกเขามีเพียงความรู้สึกอิ่มเอิบ ปราศจากการขอบคุณใด ๆ ยิ่งไปกว่านั้น มันทำให้พวกเขา มุ่งสู่การแสวงหาความสุขเหล่านั้น มากยิ่งขื้น ดังนั้น ความสุขเหล่านี้ ของพวกเขา จึงหาใช่เป็น “เนี๊ยะมัต” ความโปรดปราน จากพระองค์ไม่ แต่มันคือสิ่งใด ? มีคำ ๆ หนึ่ง ที่สามารถจำกัดความหมาย ของความสุขอิ่มเอิบ ที่บรรดาชนปฏิเสธได้รับนั่น คือ คำว่า “อัล-อิสติดร๊อจ” หมายถึง การห่างไกล จากความเมตตา ของอัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาได้รับ ความสุขอิ่มเอิบจากมัน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม เช่น ที่อยู่อาศัยอันหรูหรา ครอบครัวบริบูรณ์ ด้วยวัตถุธาตุ กิจการอันใหญ่โต หรือที่เป็นนามธรรม เช่น ตำแหน่ง เกียรตินิยม ชื่อเสียง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ มันได้เข้าอยู่ ในความหมาย ของคำว่า “อัล-อิสติดร๊อจ” เหตุเพราะพวกเขาคิดว่า มันเป็นการแสวงหามาได้ ด้วยตัวของพวกเขาเอง ปฏิเสธว่า มันเป็นความโปรดปราน ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า ที่ได้มอบให้แก่พวกเขา ดังที่พระองค์อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัส ความว่า : เจ้าไม่สังเกตุ ไปยังบรรดาพวกที่เปลี่ยนแปลง ความโปรดปรานของอัลเลาะฮฺ มาเป็นความอกตัญญูดอกหรือ ! และพวกเขาได้ชักจูงพวกพ้อง ให้ตกในสถานที่ แห่งความพินาศ (ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม โองการที่ 28)  และอีกโองการหนึ่งพระองค์อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่าความว่า : พวกเขารู้จัก (ยอมรับ) ความโปรดปรานของอัลเลาะฮฺ แต่หลังจากนั้น พวกเขาก็คัดค้านสิ่งนั้น และคนส่วนมากของพวกเขา เป็นผู้ไร้ศรัทธา (ซูเราะฮฺ อัน-นะห์ลิ โองการที่ 83)

สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาได้รับนั้น นอกจากไม่ได้ทำให้พวกเขา รำลึกถึงพระผู้ทรงประทานให้แล้ว มันยังค่อย ๆ ชักจูงพวกเขา ออกห่างจากการได้รับความเมตตา จากพระองค์ ฉะนั้น มันจึงถูกเรียกว่า “อัล-อิสติดร๊อจ” มิใช่ “เนี๊ยะมัต” หรือความเมตตาจากพระองค์เลย ถึงแม้ว่า รูปภายนอกของมัน จะได้ชื่อว่า เป็นความสุขก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า ความสุขนั้น ถือเป็นความโปรดปราน อย่างหนึ่ง ที่อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ได้ประทานให้แก่มนุษย์ ความสุขที่จริงแท้ ความเป็นไปของโลกทุกวันนี้ ดูเหมือนผู้คนจะหาความสุข ให้กับชีวิตตนเอง ได้ยากเย็นยิ่งขึ้นทุกที ทั้งที่มีผู้เสนอความสุข อยู่บนทุกเส้นทางสัญจร ทั้งในรูป ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ยิ่งสถานบันเทิง ผุดพรายมากขึ้นเท่าไหร่ ความทุกข์ร้อนของผู้คน ก็ยิ่งมากมายเป็นเงาตามตัว หลายคนคิดดับทุกข์ และหาความสุขใส่ตัว โดยการเข้าเธค เข้าบาร์ แต่ผลสุดท้าย ก็กลับกลายเป็นการเพิ่มทุกข์ ให้ตัวเอง นี่สะท้อนให้เห็นว่า ความสุขที่แท้จริงในชีวิต มิใช่การได้มา อย่างฉาบฉวยเช่นนั้น

 ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม