Custom Search

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

มหัศจรรย์อัลกุรอานกับการสร้างมนุษย์

บทนำ

คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นวจนะของเอกองค์อัลลอฮ์ สุบหานะฮูวะตะอาลา ซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผย ต่อศาสนทูตมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยผ่านทางมลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ญิบรีล (Gabriel) กว่า 14 ศตวรรษมาแล้ว ที่เอกองค์อัลลอฮ์ สุบหานะฮูวะตะอาลา ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอาน ลงมายังมนุษย์ เพื่อให้เป็นคัมภีร์แห่งทางนำ พระองค์ทรงเรียกร้อง ให้มนุษย์รับการชี้นำ สู่สัจธรรม ด้วยการยึดมั่นต่อคัมภีร์อัลกุรอาน นับตั้งแต่วาระแรก แห่งการประกาศโองการ จวบจนกระทั่งถึงวันแห่งการตัดสิน คัมภีร์อัลกุรอาน จะยังคงเป็นทางนำหนทางเดียว สำหรับมวลมนุษยชาติ

อัลลอฮ์ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

﴿ سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَ لَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٥٣ ﴾ [فصلت: ٥٣] 

ความว่า “เราจะให้พวกเขา ได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเรา ในขอบเขตอันไกลโพ้น และในตัวของพวกเขาเอง จนกระทั่งจะเป็นที่ประจักษ์ แก่พวกเขาว่า อัลกุรอานนั้นเป็นความจริง ยังไม่พอเพียงอีกหรือ ที่พระเจ้าของเจ้านั้น ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง” (คัมภีร์อัลกุรอาน, ซูเราะห์ฟุศศิลัต : อายะฮ์ที่ 53)

คัมภีร์อัลกุรอาน ที่นำมาเปิดเผย เมื่อ 14 ศตวรรษ ที่ผ่านมา ได้แจ้งถึงเหตุการณ์ ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย รวมทั้งความจริง ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มนุษย์เราเพิ่งค้นพบ หรือได้รับการพิสูจน์ จากนักวิทยาศาสตร์ และด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัยในยุคศตวรรษที่ 20 นั้น มีกล่าวอ้าง อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน เมื่อ 1,400 ปี มาแล้ว ข้อเท็จจริงเหล่านี้ เป็นข้อพิสูจน์ ให้เห็นว่าคัมภีร์อัลกุรอาน คือคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้า ประทานลงมา โดยแท้ แน่นอนคัมภีร์อัลกุรอาน ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์ แต่คัมภีร์อัลกุรอาน ก็ได้ระบุถึงข้อเท็จจริง ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ค้นพบ ด้วยเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษที่ 20 เอาไว้อย่างลึกซึ้ง และรัดกุม

ชีววิทยา (Biology) ถือเป็นแขนงวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เรื่องราวต่างๆ ทางชีววิทยา มีการกล่าวเอาไว้อย่างมากมาย ในคัมภีร์อัลกุรอาน เมื่อ 1,400 ปีมาแล้ว ซึ่งมนุษย์เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ เช่น วิวัฒนาการของมนุษย์ การกำเนิดมนุษย์ การพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์ และการสร้างสรรค์เป็นคู่ เป็นต้น ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างปรากฏการณ์ต่างๆ ทางชีววิทยา ที่มีการกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน

ความขัดแย้งของทฤษฏีวิวัฒนาการ

- การกำเนิดชีวิต

นับตั้งแต่ที่ทฤษฏีวิวัฒนาการ ของชาลส์ ดาร์วิน ได้ถือกำเนิดขึ้นมา สิ่งสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีนี้ กลายเป็นประเด็นหลัก ในโลกวิทยาศาสตร์ ก็คือตำราของ ชาลส์ ดาร์วิน ที่เขียนถึงเรื่อง จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต” (The Original of Species) ในหนังสือเล่มนี้ ชาลส์ ดาร์วิน ได้ปฏิเสธว่า สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลก มิได้เกิดจากการสร้างสรรค์ โดยเอกเทศ ของพระเจ้า เขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน แต่วิวัฒนาการไปตามกาลเวลา จนมีลักษณะที่ต่างกัน

ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน เป็นแนวความคิดวัตถุนิยม ที่ยึดถือเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการอธิบายหลักการของตน ทฤษฎีนี้อ้างว่า สิ่งมีชีวิตถือกำเนิด จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต อย่างบังเอิญ แต่ข้ออ้างนั้น ก็ตกไปอย่างสิ้นเชิง โดยข้อเท็จจริง ที่หนักแน่นกว่า คือจักรวาลถูกสร้างสรรค์ โดยพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรค์จักรวาล และทรงออกแบบ แม้รายละเอียดที่เล็กที่สุด ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้เลย ที่ทฤษฎีวิวัฒนาการจะอธิบายว่า  การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ไม่ได้มาจากการสร้างสรรค์ ของพระผู้เป็นเจ้า แต่เกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญ

ทฤษฎีของชาลส์ ดาร์วิน ไม่ได้มีพื้นฐาน ที่เป็นรูปธรรม ทางวิทยาศาสตร์ และเขาก็ยอมรับว่า ยังคงเป็นแค่เพียง “สมมติฐาน” ยิ่งไปกว่านั้น ตัวดาร์วินเอง ได้สารภาพไว้ในตำราของเขา ในบทที่ชื่อ “ความยากลำบากแห่งทฤษฎี” ว่าทฤษฎีของเขา ไม่สามารถตอบคำถามสำคัญๆ ได้

ดาร์วิน ฝากความหวังของเขาทั้งหมด ไว้กับการค้นพบ ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเขาคาดว่า จะเป็นผู้เฉลย “ความยากลำบากแห่งทฤษฎี” แต่ทว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ขยายมิติต่างๆ ได้กลับกลายเป็นข้อโต้แย้ง สำหรับดาร์วินไป

ข้อบกพร่องของดาร์วิน ในทางวิทยาศาสตร์ อาจจำแนกได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้

  1. ทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
  2. ไม่มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า “กลไกแห่งการวิวัฒนาการ” ที่เสนอโดยทฤษฎีนี้ จะเป็นไปได้
  3. การพิสูจน์ซากฟอสซิล พบข้อเท็จจริง ที่แย้งกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

ประเด็นสำคัญ ที่แย้งทฤษฎีของดาร์วิน คือดาร์วินได้อิงทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา เข้ากับกลไก “การเลือกสรรของธรรมชาติ (Natural Selection)” ดังปรากฏเป็นชื่อในหนังสือของเขาว่า “จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต, โดยวิธีการเลือกสรรของธรรมชาติ” ตามแนวคิดเรื่องการเลือกสรร ของธรรมชาตินั้น สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง และเหมาะสม ต่อสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ จึงจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ ในภาวะการต่อสู้แย่งชิง

1 2 3 4 5 6 7 8 9

หน้าหลัก

กันยายน 12, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม