Custom Search

บะรอกะฮ์มาจากไหน

โดย ...อ. อับดุลเราะมัน เจะอารง

ความหมายของบะรอกะฮ์

การมีบะรอกะฮ์ (ความจำเริญ) หมายถึง สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรามี จะกลับกลายเป็นจำนวนมากขึ้น และทำให้ได้รับผลประโยชน์ จากสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้อย่างดีมาก ตรงกันข้ามถ้าบะรอกะฮ์หายไป สิ่งที่มีจำนวนมาก จะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีจำนวนน้อยลง และจะไม่ได้รับผลประโยชน์ จากสิ่งเหล่านั้นเลย 

ความบะรอกะฮ์ หรือ ความจำเริญมาจากไหน !

ที่มาของบะรอกะฮ

ความมีบะรอกะฮ์มาจากอัลลอฮ์ พระองค์เดียว พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

تبارَكَ الدي له ملْكُ السمواتِ والأرضِ وما بينَهما  وعندَه علْمُ السَّاعةِ (الزخرف/85)

และทรงความบะรอกะฮฺ (ความจำเริญ) พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และ ณ ที่พระองค์นั้น คือ ความรอบรู้แห่งยามอวสาน

พระองค์ได้ตรัสในอีกในอายะฮ์หนึ่งไว้ว่า

تبارَكَ الدي بِيدِه الملْكُ وهو على كلِّ شيْءٍ قديرٌ (الملْك/1)

ความบะรอกะฮฺ (ความเจริญสุข) จงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจ อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงอนุภาพ เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

และในอีกอายะฮ์หนึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

تبارَكَ الدي جعَلَ في السَّماءِ بروجاً وجعَلَ فيها سِراجً وقمرً منيراً وهو الدي جعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفةً لِمن أرادَ أن يدَّكَّرَ أو أرادَ شُكوراً (الفرقان/60)

ความบะรอกะฮ์ (ความจำเริญ) ยิ่งแด่พระผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้า มีหมู่ดวงดาว และทรงทำให้มีตะเกียงในนั้น และดวงจันทร์มีแสงนวล และพระองค์ คือ ผู้ทรงบันดาล ให้มีกลางคืนและกลางวัน หมุนเวียนแทนที่กัน สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะใคร่ครวญ

ท่านเราะซูล จะวิงวอนขอ จากพระองค์อัลลอฮ์ ด้วยสำนวนว่า

يا قاضِيَ الحاجات ،  يا راحِمَ العَبَرات ،  يا منْجِحَ الطَّلَباتِ ،  يا منَزِّلَ البرَكاتِ

“โอ้ผู้ตอบรับคำเรียกร้อง  โอ้ผู้มีความเมตตาต่อผู้ร่ำร้องไห้  โอ้ผู้ประทานความบะรอกะฮ์ ”

ตัวอย่างของบรรดานบี ที่ได้ขอ และได้รับบะรอกะฮ์ จากพระองค์อัลลอฮ์
    
1. นบีนูหฺ อัลลอฮ์ทรงเล่า ให้นบีมุฮัมมัดทราบ เรื่องราวเกี่ยวกับนบีนูหฺว่า

قيلَ يا نوحُ اهْبِط بِسلامٍ منَّا وبركاتٍ عليكَ وعلى أمَمٍ ممَّن معَكَ وأمَمٌ سنُمَتِّعُهم ثمَّ يمَسُّهم مِنَّا عدابٌ أليمٌ (هود/48)

ได้มีเสียงกล่าวว่า โอ้นูหฺเอ๋ย จงลงไป (จากเรือ) ด้วยความศานติจากเรา และความบะรอกะฮ์ (จำเริญ) แก่เจ้า และแก่กลุ่มชนที่อยู่กับเจ้า และกลุ่มชนอื่น ที่เราจะให้พวกเขาหลงระเริง แล้วการลงโทษอย่างเจ็บปวดจากเรา ก็จะประสบแก่พวกเขา

2. นบีอิบรอฮีม อัลลอฮ์ทรงเล่า ให้นบีมุฮัมมัดทราบไว้ว่า

وبشَّرْناه بإسْحاقَ نبِيًّا من الصَّالِحِين وباركْنا عليهِ وعلى إسْحاقَ ومِن درِّيَّتِهما محْسِنٌ وظالِمٌ لِنفسِه مبينٌ (الصَّافات/113)

และเราได้แจ้งให้แก่เขา (นบีอิบรอฮีม) ว่า จะได (ลูกคนหนึ่ง) คือ อิสหากเป็นนบ (จะเป็นหนึ่ง) ในหมู่คนดีทั้งหลาย และเราได้ให้ความบะรอกะฮ (ความจำเริญ) แก่เขาและแก่อิสหาก และในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้น มีผู้กระทำความดี และมีผู้อธรรมแก่ตัวของเขาเอง อย่างชัดแจ้ง

3. นบีอีซา อัลลอฮ์ทรงเล่าประวัติของท่าน ให้นบีมุฮัมมัดทราบว่า

قالَ إنَّي عبدُ الله آتانِيَ الكتابَ وجعَلني نبِيًّا وجعَلني مُبارَكاً أينَ ما كنتُ وأوصانِي بالصلاةِ والزكاةِ ما دمْتُ حيًّا (مريم/31)

เขา (อีซา) กล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ พระองค์ทรงประทานคัมภีร์แก่ฉัน และทรงให้ฉันเป็นนบี และพระองค์ทรงให้ฉัน ได้รับบะรอกะฮ (ความจำเริญ) ไม่ว่าฉันจะอยู่ ณ ที่ใด และทรงสั่งเสียให้ฉันทำการละหมาด และจ่ายซะกาต ตราบที่ฉันมีชีวิตอยู่”

4. นบีมุฮัมมัด ท่านได้ขอให้พระองค์ จงโปรดให้บะรอกะฮ์ ในสิ่งที่พระองค์ ได้มอบให้แก่ท่านว่า

وبارِكْ لِي فيما أعطَيْتَ (رواه التِّرمِدي)

โอ้พระองค์อัลลอฮ์ จงให้บะรอกะฮ์ (ความจำเริญ) แก่ฉัน ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้แก่ฉัน

5. บรรดามุสลิมให้พรซึ่งกันและกันด้วยสำนวน

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه

ความสันติ ความเมตตา และความจำเริญ จงมีแด่ท่านทุกท่าน”  

และคำอวยพรในโอกาสแต่งงาน ผู้มาแสดงความยินดี จะขอพรว่า

بارَكَ الله لَك وبارَكَ عليكَ وجمَعَ بينَكما في خيرٍ

“ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ จงให้บะรอกะฮ์แก่ท่าน และจงให้บะรอกะฮ์ ปกคลุมท่าน และจงรวบรวมท่านทั้งสอง ให้อยู่ในบะรอกะฮ์”

กิจกรรมที่นำไปสู่ความมีบะรอกะฮ

          มีกิจกรรมหลายอย่างที่ท่านเราะซูล แนะนำว่า เป็นสิ่งที่สามารถนำมาซึ่งบะรอกะฮ์ ให้แก่บ่าวของพระองค์ นั่นคือ

1. เชื่อมความผูกพันระหว่างญาติมิตรด้วยกัน ท่านเราะซูล ได้กล่าวว่า

مَن أحبَّ أن يبْسَطَ له رزْقُه وينْسَأَلَه في أثرِه فلْْيصِلْ رحِمَه (البخاري/5986)

ผู้ใดที่อยากจะให้พระองค์อัลลอฮ์ แผ่ปัจจัยยังชีพให้แก่เขา และให้เขามีอายุยืน จงเชื่อมความสัมพันธ์ กับญาติมิตรของพวกเขา

2. ซื่อสัตย์ในการซื้อขาย ท่านเราะซูล ได้สอนเราไว้ว่า

البيِّعانِ بِالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا فإن صدَقا وبيَّنا بورِكَ لَهما في بيعِهما وإن كتَما وكدبا مُحِقَت بركةُ بيعِهما (رواه البخاري/ 2079 ومسلم)

ผู้ซื้อขายทั้งสองคน มีสิทธิเลือก และยกเลิกการซื้อขายได้ ตราบใดที่ทั้งสอง ยังไม่ได้แยกตัวออกจากกัน หากว่าทั้งสองพูดจริง และชี้แจงด้วยสุจริต พระองค์อัลลอฮ์จะกำหนดบะรอกะฮ์ ให้แก่ทั้งสอง แต่ถ้าหากว่าทั้งสอง บิดเบือน และพูดเท็จ พระองค์จะทรงลบล้างบะรอกะฮ์ ของการซื้อขายของทั้งสอง

3. รับประทานอาหารพร้อม ๆ กัน มีหะดีษบทหนึ่งรายงานว่า

قالوا : يا رسولَ الله ، إنَّا نأكُلُ ولا نشْبَعُ قالَ : فلعلَّكم تفتَرِقون ؟ قالوا : نعم ، قالَ : فاجتَمِعوا على طعامِكم وادكُروا اسْمَ الله يبارِكْ لكم فيه (رواه أبو داود/3764)

บรรดาเศาหาบะฮ์กล่าวว่าพวกเรากินแล้วแต่ไม่รู้สึกอิ่ม ท่านเราะซูล ตอบว่า : พวกท่านอาจจะกินไม่พร้อมกัน บนโต๊ะเดียวกัน พวกเขาตอบว่าใชท่านตอบว่า ดังนั้น จงกินพร้อม ๆ กัน บนโต๊ะเดียวกัน และกล่าวชื่ออัลลอฮ์ แล้วพระองค์จะให้บะรอกะฮ์แก่พวกเจ้า

islammore.com

หน้าหลัก

กันยายน 14, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม