Custom Search

ความโรแมนติกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดต่อการแสดงความรักต่อภรรยา

อ.อารีฟีน แสงวิมาน

สตรีมุสลิมะฮ์ผู้มีเกียรติจะบอกว่า "ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นแบบฉบับของบุรุษทั้งโลก" นั่นก็เพราะเธอใฝ่ฝันที่จะให้คู่ชีวิตของเธอ มีแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะซัลลัม

ในฐานะสามีที่มีต่อภรรยา การพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อันเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนั้นย่อมเป็นการฟื้นฟูความชื่นฉ่ำ และเพิ่มความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่หัวใจ เพราะท่านคือผู้เป็นที่รักของทุกหัวใจนั่นเอง

ดังนั้นความโรแมนติก การปฏิบัติดี ทะนุถนอมจิตใจอันละเอียดอ่อน หมั่นสร้างรอยยิ้ม และความชุ่มฉ่ำให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้เป็นภรรยาอันเป็นที่รักนั้น ย่อมเป็นสิทธิหน้าที่อันพึงปฏิบัติของสามี ดั่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ความว่า "พวกท่านที่ดีเลิศสุดนั้น คือผู้ที่ดีเลิศที่สุดให้กับครอบครัวของเขา ส่วนฉันก็คือผู้ที่ดีเลิศที่สุดให้กับครอบครัวของฉัน" รายงานโดยอิบนุฮิบาน (4177) เพราะฉะนั้น กระผมเองจึงรู้สึกประทับใจและแทบไม่เชื่อว่า จะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดอีกทั้งเป็นแบบฉบับของ บุรุษทั้งโลก

ต่อไปนี้กระผมจะพูดถึงบางส่วนจากแง่มุมที่พิเศษของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าท่านได้แสดงความรักต่อภรรยาของท่านอย่างไร? เนื่องจากอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่า "อันแท้จริงในศาสนทูตแห่งอัลเลาะฮ์ ย่อมมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้า" : อัลอะห์ซาบ 21

รายงานจากอะนัส "เราได้เดินทาง(จากค็อยบัร)ไปยังนครมะดีนะฮ์ ฉันได้เห็นท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้นั่งอยู่บนอูฐ แล้วท่านก็วางเข่าของท่านลงและท่านหญิงซอฟียะฮ์ก็วางขาของนางให้อยู่บนเข่า ของท่านจนกระทั่งนางได้ขึ้นขี่บนอูฐ" (รายงานโดยบุคอรี 3889) ท่านอัลฮาฟิซฺ อิบนุฮะญัร ได้รายงาจากอุรวะฮ์ ความว่า "ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางนางบนขาอ่อนของท่านเพื่อทำให้นางได้ขึ้น ขี่อูฐ ดังนั้น นางจึงค่อย ๆ วางขาของนางไว้บนขาอ่อนของท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากนั้นนางก็วางเข่าบนขาอ่อนของท่านและนางก็สามารถขึ้นขี่อูฐได้" ฟัตฮุลบารีย์

ดังนั้น ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่ได้มีความอายแต่ประการใดที่จะมีเหล่าทหารได้เห็นฉากนี้ และท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะละอายทำไม ทั้งที่ท่านหญิงซอฟียะฮ์คือภรรยาผู้เป็นที่รักของท่าน

ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้มีความเป็นห่วงภรรยาของท่านเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งกรณีผู้บังคับอูฐได้เร่งรีบขบวนอูฐที่บรรดาภรรยาของท่านนบีใช้ เป็นพาหนะเดินทาง รายงานจากท่านอะนัส ความว่า "ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ระหว่างการเดินทางนั้น ท่านได้มีคนใช้ผิวดำคนหนึ่ง ชื่อว่า อันญิชะฮ์ ได้มีหน้าที่บังคับขบวนอูฐที่บรรดาภรรยาของท่านนบีบางส่วนได้ใช้เดินทาง ซึ่งเขาได้ทำการกระตุ้นอูฐอย่างเร่งรีบ ท่านนบีจึงกล่าวว่า โอ้ อันญิชะฮ์ ท่านจงบังคับอูฐช้า ๆ อย่าทำให้จิตใจของพวกนางต้องตกใจกระทบกระเทือน" รายงานโดยบุคอรี (5683) และมุสลิม (4287)

ในขณะที่เสียงพูดของบรรดาซอฮาบะฮ์ได้เบาลงครั้งเมื่อได้มีการกล่าวถึงชื่อ ภรรยาของพวกเขา แต่เราได้พบว่าท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ประกาศความรักของท่านที่มีต่อภรรยาต่อ หน้าผู้คนทั้งหลาย รายงานจากอัมร์ บุตร อัลอาซฺ ซึ่งเขาได้ถามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า "บุคคลใดที่เป็นที่รักยังท่านมากที่สุด ท่านนบีตอบว่า อาอิชะฮ์ ฉันถามอีกว่า แล้วผู้ชายล่ะครับ? ท่านนบีตอบว่า บิดาของนาง" รายงานโดยบุคอรี (3389)

ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือท่านนางซอฟียะฮ์ บุตรี ฮุยัยย์ เล่าว่า "นางได้ไปหาท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อทำการเยี่ยมเยือนผู้เป็นสามี ในขณะที่ท่านกำลังเอี๊ยะอฺติกาฟอยู่ใน มัสยิดช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน นางได้พูดคุยกับท่านนบีได้ช่วงเวลาหนึ่ง ก็ทำการยืนขึ้นเพื่อขอตัวอำลา ดังนั้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงยืนขึ้นเพื่อเดินส่งนางจนกระทั่งถึงประตูหนึ่งของมัสยิด ซึ่งเป็นประตูบ้านของท่านนางอุมมุสะละมะฮ์ จึงมีชายสองคนจากชาวอันซ๊อรเดินผ่านมา ทั้งสองจึงให้สลามต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวแก่ทั้งสองว่า ท่านทั้งสองจงเดินทางสุภาพ เพราะเธอคนนี้คือ ท่านนางซอฟียะฮ์ บุตรี ฮุยัยย์ (ภรรยาของฉัน)" รายงานโดยบุคอรี (1894)

แม้นว่าความสุขใดที่บุคคลหนึ่งพยายามทำตามแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แต่ทว่าบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ได้รับความสุขฉันท์สามีภรรยายิ่งกว่าจนกระทั่งสตรีทั้งหลายต้องอิจฉา ดังนั้น เราไม่หวังบ้างหรือที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับภรรยา โดยรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของนาง ให้มากกว่าสิ่งอื่นใด ยิ่งกว่านั้น เราต้องเอาใจใส่ต่อครอบครัว มีความรักเมตตาอาทรต่อพวกเขา เพื่อนำมาเป็นแบบฉบับที่ดีจากความเป็นหัวหน้าครอบครัวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งท่านได้กล่าวความว่า "พวกท่านที่ดีเลิศสุดนั้น คือผู้ที่ดีเลิศที่สุดให้กับครอบครัวของเขา ส่วนฉันก็คือผู้ที่ดีเลิศที่สุดให้กับครอบครัวของฉัน" รายงานโดยอิบนุฮิบาน (4177)

ท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าว่า "นางได้จะทำการอาบน้ำพร้อมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในภาชนะเดียวกัน ดังนั้นท่านนบีและนางจึงรีบไปที่ภาชนะนั้นพร้อม ๆ กัน ท่านนบีจึงกล่าวแก่นางว่า เธอจงปล่อย(ภาชนะ)ให้ฉันก่อนซิ ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็กล่าวเช่นกันว่า ท่านปล่อยให้ฉันก่อนซิ (ด้วยการหยอกเย้าฉันท์สามีภรรยา)" และท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวเช่นกันว่า "ฉันกำลังดื่มน้ำ ขณะที่ฉันมีประจำเดือน แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็เอาน้ำไปดื่ม โดยท่านได้เอาริมฝีปากของท่านวางบนสถานที่ที่ริมฝีปากของฉันได้ทำการดื่ม" รายงานโดยมุสลิม (453) และอันนะซาอี (377)

ท่านอิมามอันนะวาวีย์ได้กล่าวว่า "ได้มียืนยันในฮะดิษซอฮิห์จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา ท่านนางกล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นอนพิงบนตักของฉัน โดยขณะฉันมีประจำเดือนและท่านนบีก็ทำการอ่านอัลกุรอาน ให้ฟัง" รายงานโดยบุคอรี(288)

รายงานจากท่านนางมัยมูนะฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา ว่า "ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เข้ามาหาภรรยาคนหนึ่งคนใดจากเรา โดยที่นางมีประจำเดือน ดังนั้น ท่านร่อซูลุลลอฮ์ก็จะวางศีรษะบนตักของนาง แล้วทำการอ่านอัลกุรอานให้ฟัง" รายงานโดยท่านอะห์หมัด (25582)

แม้ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะมีภรรยาหลายคน แต่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ผู้เป็นจอมทัพและเป็นศาสนทูต ก็ให้ความเอาใจใส่และให้ความรักความเป็นห่วง อยู่สม่ำเสมอ รายงานจากท่านอิบนุอับบาส เขากล่าวว่า "เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งที่มุซ๊อลลา(สถานที่ละหมาดประจำของท่าน) ผู้คนทั้งหลายก็นั่งรอบ ๆ ท่านจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น หลังจากท่านก็เข้าไปหาภรรยาของท่านทีละคน ๆ โดยให้สลามและขอดุอาให้แก่พวกนาง ดังนั้น เมื่อถึงเวณที่ท่านนบีจะต้องอยู่กับภรรยาคนใดคนหนึ่ง ท่านก็จะอยู่กับภรรยาคนนั้น" ฟัตหุลบารีย์

ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นผู้ให้ความช่วยเหลืองานบ้านของบรรดาภรรยาที่ประเสริฐยิ่ง ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ได้รายงานไว้หลายสายรายงานด้วยกัน เกี่ยวกับการที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ช่วยทำงานบ้าน ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้ถูกถามว่า "อะไรบ้างหรือที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานในบ้าน? ท่านหญิงกล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮ์ได้ทำงานบ้านเป็นประจำ และเมื่อได้ยินเสียงอะซาน ท่านก็จะออกจากบ้าน" รายงานโดยบุคอรี (4944)

ท่านอิบนุฮิบบานได้รายงานจาก อุรวะฮ์ จากบิดาของเขา ว่า ฉันได้กล่าวถามท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่า "อะไรบ้างที่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานบ้าน? ท่านหญิงกล่าวว่า ท่านร่อซูลลุลอฮ์ได้ทำการเย็บสื้อ เย็บรองเท้า และทำงานเหมือนกับที่บรรดาผู้ชายได้ทำงานในบ้านของพวกเขา" ฟัตหุลบารีย์ อธิบายฮะดิษที่(5579)

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังคงรักษาสัญญามั่นต่อท่านนางค่อดีญะฮ์ภรรยาคนแรกของท่านตลอดระยะเวลาที่ นางมีชีวิตอยู่ โดยท่านมิได้ทำการแต่งงานกับสตรีท่านใดเลยจนกระทั่งนางได้จากไป และหลังจากที่นางได้เสียชีวิตแล้วนั้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็มักจะประกาศต่อหน้าผู้คนทั้งหลายกับความรักของท่านที่มีต่อนาง ท่านยังได้ทำดีต่อบรรดาเพื่อน ๆ ของนางเพื่อให้เกียรติต่อการรำลึกถึงนาง จนกระทั่งท่านหญิงซัยยิดะฮ์ อาอิชะฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวว่า "ฉันไม่เคยหึงหวงจากภรรยาคนใดของท่านนบียิ่งไปกว่าท่านนางค่อดีญะฮ์เลย และฉันก็ไม่เคยเห็นนาง แต่ทว่าท่านนบีได้กล่าวระลึกถึงนางเป็นอย่างมาก บางครั้งเมื่อท่านได้ทำการเชือดแกะ แล้วทำการชำแหละอวัยวะต่าง ๆ ของมัน หลังจากนั้นท่านก็ได้ส่งมอบมัน ให้เป็นของกำนัลแด่บรรดาเพื่อน ๆ ของท่านนางค่อดีญะฮ์ และในบางครั้งฉันได้กล่าวแก่ท่านนบีว่า "เสมือนกับว่าไม่มีสตรีคนใดในโลกดุนยานี้อีกแล้ว นอกจากค่อดีญะฮ์" ดังนั้น ท่านนบีจึงกล่าวว่า "นางเป็นสตรีที่ประเสริฐ มีสติปัญญาเฉียบแหลม และนางได้กำเนิดบุตรให้แก่ฉัน" รายงานโดยบุคอรีย์ (3534)

จะเห็นได้ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะมีความโรแมนติกกับท่านหญิงค่อดีญะฮ์มากกว่าใคร ๆ เพราะแม้ว่านางจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าท่านยังกล่าวหวนรำลึก ทำดีต่อมิตรสหายของนาง ท่านมีความโรแมนติก จนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะฮ์ต้องเกิดความหึงหวง แต่ความหึงหวง ก็เป็นความน่ารักและเป็นเครื่องประดับของสตรี

สิ่งที่ผมได้นำเสนอมานั้น บุรุษทั้งหลายคงได้ทราบถึงความโรแมนติกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในบางแง่มุมที่ท่านได้เผยให้เราได้ทราบ นั่นก็เพื่อเป็นบทนำและแบบฉบับต่อสามีที่ต้องนำไปปฏิบัติต่อภรรยา และครอบครัว จะได้มีความอบอุ่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นไออันหอมหวานแห่งอิสลาม

www.sunnahstudent.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม